EKR-be feltöltendő dokumentumok köre

Kérdés: A tárgyalási jegyzőkönyvek mellett külön-külön fel kell-e tölteni az egyes szerződésverziókat változáskövetéssel és anélkül, továbbá a végleges szerződést is?
Részlet a válaszából: […] ...az EKR-ben kell dokumentálni az eljárást. Figyelemmel kell lenni ugyanakkor arra is, hogy az EKR nem egy dokumentumtár, ahol minden verziót annak érdekében kell feltölteni, hogy követhető legyen minden érintett véleménye, miközben a szerződéses egyeztetések...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 11.

Dokumentumfeltöltéssel kapcsolatos követelmények az EKR-ben

Kérdés: Megjelent egy jogeset, mely szerint a dokumentum megfelelő formában történő feltöltése az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerbe alapvetés, ettől eltérni nem lehet. Előadáson mást hallottunk, így nem világos, hogy milyen formában kell követni az ajánlatkérő fájlformátumra vonatkozó igényeit a nyilatkozatok feltöltése során. (Az eset száma: D.94/2019.)
Részlet a válaszából: […] ...nem felelt meg az ajánlatkérő által meghatározott formai követelményeknek, de nem eredményezte azt, hogy ne lehessen megállapítható a dokumentum tartalma, mely utóbbi elemnek jelentősége lesz a továbbiakban."A Döntőbizottság megvizsgálta a kérelmező ajánlatát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 19.

Nyilatkozatok feltöltése részajánlattétel esetén

Kérdés: Hogyan oldhatom meg az elektronikus rendszerben azt, hogy több részre jelentkezem ugyan, de csak egy részre tölteném fel mind a 20 nyilatkozatot? Ezek némelyike bizonyos részek tekintetében felesleges, de kéri az ajánlatkérő. Ezt a dokumentummennyiséget kell egyenként feltöltenem az összes részhez? Megoldás lehet-e, ha csak egyhez töltöm fel, és a többinél arra hivatkozom, vagy ha "összecsomagolom", és mindegyikhez feltöltöm, még ha nem is releváns valamennyi rész esetében?
Részlet a válaszából: […] ...sablonmásolás keretében ugyanazon dokumentumok feltöltése minden egyes részhez nem oldható meg, azaz egyenként kell feltölteni azokat. Az ajánlattevő nem hibázik akkor, ha a nyilatkozatokat együttesen egy file-ban rendezi, hiszen tartalmilag szükséges, hogy feltöltsék. Ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 7.

Dokumentumok alakisága az EKR-ben

Kérdés: Az ajánlatkérő tartalomjegyzéket és oldalszámozást kér úgy, hogy közben már az EKR-be töltünk elektronikusan dokumentumokat. Kérheti ezt?
Részlet a válaszából: […] ...jelentkezés érvénytelen, ha egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 12.

Adatfeltöltés módja az EKR-ben

Kérdés: Ha egy építési beruházásnál a pdf-típusú dokumentumokban kiadni kívánt tervek mérete sokszorosan meghaladja az EKR 25 MB-os feltöltési korlátját, akkor mi a helyes eljárásmód? Az egyik előkészítés alatt álló ügyben 0,5 GB mennyiség a tervek összessége. Ezt húsz részletben kell feltölteni az EKR-be, vagy közzétehetem az ajánlatkérő honlapján?
Részlet a válaszából: […] ...csak az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerbe feltöltött adat alkalmas, azaz nincs lehetőség más formában, máshol feltölteni a dokumentumokat. Az ajánlatkérőnek és az ajánlattevőnek is fel kell készülnie arra, hogy 25 MB-ot meg nem haladó nagyságú...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 8.

Közbeszerzési dokumentumok ellenőrzése a KH által az EKR-ben

Kérdés: A Közbeszerzési Hatóság az új rendszerben ellenőrzi a közbeszerzési dokumentumokat is?
Részlet a válaszából: […] ...április 15-től elektronikusan kell feladni az eljárást megindító hirdetményt az EKR-ben. A Közbeszerzési Hatóság látja a közbeszerzési dokumentumokat, ugyanakkor nincs ellenőrzési kötelezettsége, hiszen csak a hirdetménye ellenőrzése vonatkozásában vannak feladatai....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 8.

Idegen nyelvű dokumentum kezelése az EKR-ben

Kérdés: Mi a teendő, illetve az eljárásrend akkor, ha az űrlapon olyan tartalom szerepel, ami nem értelmezhető az ajánlattevő letelepedése szerinti ország szabályai alapján? Például a változásbejegyzéssel kapcsolatos kérdés. Mivel nem pont ez az elnevezés irányadó más országban, hogyan tudom ezt felelős fordításnak tekinteni? Én tudom, hogy másként fordítanám, van is róla nyilatkozatom idegen nyelven, mégis úgy látom, hogy olyan űrlapot kell kitöltenem, aminek a tartalmáról nem szeretnék nyilatkozni.
Részlet a válaszából: […] ...hogy az űrlapok kitöltése nélkül kerüljön benyújtásra az ajánlat, így ezt ezzel a megoldással képes kezelni. Ezért az eltérő nyelvű dokumentum a magyar nyelvű űrlap alapjául szolgáló nyilatkozatnak tekintendő. Mivel valóban megtörténhet, hogy a kifejezések nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 20.

Dokumentumformátumok elektronikus közbeszerzésben

Kérdés: Fel lehet-e tölteni rtf-formátumban is a dokumentumot, vagy az csak pdf-ben tölthető fel?
Részlet a válaszából: […] ...által.Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. Korm. rendelet 10. §-ának (1) bekezdése a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolati formájáról szól, mely praktikusan a papíralapú dokumentum szkennelt változatának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 11.

Dokumentumok csatolásának sorrendje

Kérdés: Az ajánlatkérő meghatározta, hogy az ajánlat dokumentumait milyen sorrendben csatoljuk. Sajnos, ezt a sorrendet adminisztratív hiba miatt nem teljesen tartottuk be, egyébiránt nem is feltétlenül találtuk megfelelőnek, mivel az alvállalkozókra vonatkozó nyilatkozatokat össze kellett keverni az ajánlattevőre vonatkozó nyilatkozatokkal. Mi ennek a következménye?
Részlet a válaszából: […] ...automatikusan érvénytelenséget eredményez, ugyanakkor tartalmi szempontból nem járul hozzá az ajánlathoz. A be­adandó dokumentumok sorrendje egyértelműen ebbe a körbe tartozik. Nem érdekes, hogy az ajánlattevő egyetért-e a sorrenddel, vagy a kért...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 10.

Dokumentumminták kötelező használata

Kérdés: Kötelezővé tehető-e a felhívásban szereplő dokumentumminták használata? Ha azzal a tartalommal benyújtom, de más formában, érvénytelen az ajánlatom?
Részlet a válaszából: […] ...dokumentumminták használata ajánlott lehet, de tekintettel a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontjának alábbi szabályára, mely a formai okokból történő érvénytelenséget kizárja, valójában nincs relevanciája annak, mit ír elő az ajánlatkérő.A rendelkezés szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. június 19.
1
2