Döntéshozói minőség és bírálóbizottsági tagság párhuzamossága

Kérdés: A döntéshozó - például önkormányzati vezető - tagja lehet-e a bírálóbizottságnak? Ha, nem, mi zárja ki a tagként való részvételt?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 8. §-ának (3) bekezdése, véleményünk szerint, megadjaa kérdésre a választ.E szerint az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálására legalábbháromtagú bírálóbizottságot köteles létrehozni, amely írásbeli szakvéleményt ésdöntési javaslatot készít az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. március 31.
Kapcsolódó címkék: