A Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilatkozatminta tartalma

Kérdés: Az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott, a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilatkozatmintán pontosan milyen tényt vagy adatot lehet igazolni?
Részlet a válaszából: […] ...azért kérnek az ajánlatkérők nyilatkozatot, mert valamely adatbázissal kapcsolatban az információhoz jutás nem egyértelmű számukra. Az e-Certis rögzíti, hogy mely adatbázis kapcsolódik az EEKD-hez, valamint számos esetben nem egyértelmű, hogy az igazolás ingyenesen kérhető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 13.

Külföldi gazdasági szereplők igazolásainak beszerzése, hiánypótoltatása

Kérdés: Egy uniós értékhatárt elérő közbeszerzési eljárásunkban az egyik ajánlattevő külföldi, osztrák. Az ESPD II. részében az A /e) pontban "Igen" választ írt:
"e) A gazdasági szereplő tud-e igazolást adni a társadalombiztosítási járulékok és adók megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt az információt, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, hogy közvetlenül beszerezze azt bármely tagország díjmentesen hozzáférhető nemzeti adatbázisából?" "Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:" ide nem írt semmit. Az e-Certisben a társadalombiztosítási és adófizetési kötelezettség szempontoknál azt látom, hogy "Igazolás nem lehetséges". Nem tudom, hogy kell-e hiánypótoltatnom, egyáltalán be kell-e írnia valamit az ajánlattevőnek? Ha igen, mit? Az ESPD III. részében a Kizáró okok A., B., C., D. pontjaiban az ajánlattevő azt nyilatkozta, hogy az információ elektronikusan NEM elérhető. Külföldi ajánlattevőnek be kellene írnia a konkrét URL-t, hiszen ő nem szerepel a magyar adatbázisokban. Jól tudom? Az e-Certis rendszert nem igazán értem. A típusnál "Igazolás", "Szempont", "Kibocsátó" szerepel. Hogyan kell értelmezni? Például ahol igazolást ír, ott be kell kérni az igazolást, ha magától nem csatolja az ajánlattevő? Tehát a kérdésem, hogy a fent megnevezett hiányokat kell-e hiánypótoltatnom és hogyan?
Részlet a válaszából: […] ...Kbt. főszabálya a 69. § (11) bekezdés értelmében, hogy külföldi ajánlatkérő által meghatározott elektronikus adatbázisban, mely az e-Certis értelmében igazolásra alkalmas, az ajánlatkérőnek magának kell megkeresnie a vonatkozó információt. Amennyiben nem magyar...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 8.

Eljárás hibás egységes európai közbeszerzési nyilatkozat benyújtása esetén

Kérdés: Az osztrák ajánlattevő olyan egységes európai közbeszerzési nyilatkozatot nyújtott be, amely véleményünk szerint hibás. Az E-Certist megnéztük, és úgy látjuk, létezik adatbázis egy-egy kizáró okra, de nem egyértelmű. Hiánypótoltattuk, de újra benyújtotta a korábbi nyilatkozatot. Mi a teendő? (Nem tudjuk biztosan igazolni a hibát, úgy látjuk, az E-Certis nem igazán felhasználóbarát.)
Részlet a válaszából: […] ...a kizáró oki igazolások vonatkozásában nincsenek az ajánlatkérők könnyű helyzetben. A szabályozás az e-Certis rendszert alkalmasnak találja arra, hogy az adott tagállamban a közbeszerzésben alkalmazott igazolásokat rendszerezze, és kereshető módon segítse a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. január 10.

E-certis használata

Kérdés: A nem magyarországi gazdasági szereplő esetében az ajánlatkérő az E-certis segítségével ellenőrzi a kizáró okok fennállást. Abban az esetben, ha az E-certisben jelzik, hogy a nyilvántartás nem ingyenes, akkor elegendő ezt az oldalt az ellenőrzéshez tenni? Van olyan ország, ahol még nem töltötték fel az igazolásokat, ebben az esetben úgy kell tekinteni, hogy annak az országnak nincs a jogszabályoknak megfelelő nyilvántartása, amit az ajánlatkérőnek kellene ellenőriznie? Az E-certisben ingyenesnek jelölt nyilvántartásokat hosszú keresés után sem találjuk meg a legtöbb esetben, ilyenkor mi a teendő?
Részlet a válaszából: […] ...kell győződnie arról, hogy hol, mi érhető el. A későbbiekben ennek megfelelően az ajánlattevő nyilatkozata szerint kell eljárnia. Ha az E-certis jelzi a nyilvántartást, de valójában az információhoz jutás korlátozott, úgy ennek megfelelően nyilatkozatot kell kérni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 10.