Ajánlatban nevesített szakember vagy alvállalkozó bevonásának kötelezettsége

Kérdés: Hogyan kell helyesen értelmezni a Kbt. 138. § (4) bekezdését, továbbá konkrétan milyen kötelezettséget ró ez a jogszabályhely a nyertes ajánlattevőre és az ajánlatkérőre?
Részlet a válaszából: […] ...gyakorlatban láthattunk példát az alvállalkozót jogellenesen mellőző és az ellenőrzési kötelezettségét elmulasztó ajánlatkérő egyetemleges marasztalására az alvállalkozó által indított kártérítési perben. A nevesítés ugyanakkor nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 13.

Szerződő felek közös ajánlattételnél

Kérdés: Ajánlattevőként konzorciumban indultunk, ahol a számlát cégünk állítja ki, az alvállalkozókat cégünk vonja be, de referencia miatt egy másik ajánlattevő is beszállt mellénk. Az ajánlatkérő azt kéri, hogy közös ajánlattevőként írjuk alá a szerződést, annak ellenére, hogy a cégünknek többletjogosultsága van az eljárásban, minden információt mi töltöttünk fel az EKR-be, ahová mi regisztráltuk a másik ajánlattevőt. Ez a forma, hogy közös ajánlattevőként is írjuk alá a szerződést, és nem csak az eljárás során vagyunk közösen, formailag helyes, jogszerű?
Részlet a válaszából: […] ...ez a regisztráció spórolható meg, amennyiben kapacitást biztosító szervezetként kerül a referenciát biztosító cég bevonásra.Jelenleg egyetemleges a kötelezettségvállalás, azaz bármelyik fél nem teljesít, a teljesítés a másik féltől is követelhető. Ebben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 15.

Konzorciumi tagok felelőssége biztosítás tárgyú beszerzésnél

Kérdés: Közös ajánlattétel történik egy biztosítási szolgáltatásra, és az ajánlattevők együttműködési megállapodást kötnek erre az esetre, ha a Bit. törvény azt mondja, hogy előre rögzített arányok mellett kell teljesíteni a szolgáltatásokat, és vállalni a kötelezettséget. Ugyanakkor a Kbt. és a Ptk. arról szól, hogy egyetemleges felelősségük van a közös ajánlattevőknek a külső jogviszonyaikban. Ebben az esetben mi a hierarchia a két jogszabály között? Mindenképpen egyetemleges felelősségnek kell lennie a Kbt. szerint?
Részlet a válaszából: […] ...megfelelő tartalékok biztosítónként elkülönített képzése és kezelése.A fenti megállapodástól függetlenül a Kbt. szerint a felek egyetemlegesen felelnek a teljesítésért, tehát ha valamely fél nem teljesítene, úgy helyette a másik fél köteles teljesíteni a Kbt. 35...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 9.

Jelentkezési szakaszban megjelölt konzorciumi partner cseréje, visszalépése

Kérdés: Milyen lehetőségünk van adott eljárás jelentkezési szakaszában megjelölt konzorciumi partner cseréjére? Esetleg a partner milyen indokkal léphet vissza?
Részlet a válaszából: […] ...ami egyben azt is jelenti, hogy egyszerű "kivonulásra" nincs lehetőség, ez nem csak az ajánlattevő döntése, hiszen a konzorciumi partnerek egyetemlegesen felelnek a teljesítésért.A Kbt. hivatkozott 139. § (1) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő fél...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 15.

Köztartozásmentes adatbázis ellenőrzésének kötelezettsége

Kérdés: Ellenőrizni kell-e a köztartozásmentes adatbázist a kifizetés során most, hogy ez a kötelezettség már nem része az építési kormányrendeletnek? Ettől függetlenül más jogszabály megállapíthat ilyen kötelezettséget? Azaz a 322/2015. kormányrendelet 32/B. §-a helyett mi szabályozza a köztartozásmentes adatbázisba tartozás igazolását?
Részlet a válaszából: […] ...Ha az általános adóigazolásban szereplő köztartozás ellenére az ajánlattevő elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 10.

Felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadóra vonatkozó képzettségi követelmény

Kérdés: Ahhoz, hogy valaki felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó legyen, több feltételnek is meg kell felelnie. A törvény által előírt felsőfokú végzettség diplomás alapképzésre vonatkozik (BA), vagy az egyetemen szerzett felsőoktatási szakképzés is idesorolandó (FOKSZ)?
Részlet a válaszából: […] ...egyetemen megszerezhető szakirányú továbbképzésen szerezhető diploma felsőfokú szakképzés keretében valósul meg, azaz nem emeli az eredeti BA-szintű diplomát MA-szintre, hanem valójában kiegészíti azt. A közbeszerzési menedzser vagy közbeszerzési szakjogász...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 13.

Vezető ajánlattevő változtatása az eljárás folyamatában

Kérdés: Változtatható-e az eljárás során a konzorcium vezetője? Vagy az is olyan státusz, amely a szerződés aláírását követően változhat?
Részlet a válaszából: […] ...elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét.(Kéziratzárás: 2021. 04....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 12.

Modellváltó egyetemek a Kbt. hatálya alatt

Kérdés: A modellváltó egyetemek a közbeszerzési törvény hatálya alá fognak tartozni? Amennyiben lehetőség van váltásra, milyen formában lehet leválni a közbeszerzésről eljárásszinten?
Részlet a válaszából: […] ...(1) bekezdés e) pontja vonatkozásában döntést tudjanak hozni.A modellváltást követően valószínűleg nem lesznek abban a helyzetben az egyetemek, hogy többségi részben ne állami finanszírozásból éljenek, mely automatikusan megalapozza a Kbt. 5. § (1) bekezdés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 12.

Konzorciumi ajánlatkérők felelőssége

Kérdés: Ha konzorciumi ajánlatkérők indítanak közbeszerzési eljárást, majd a teljesítés során kiderül, hogy a megrendelés a keretmegállapodásból jogszerűtlen volt, akkor mindhárom ajánlatkérőt éri a retorzió, vagy csak azt, aki/amely jogszerűtlenül megrendelt? Érvényesül-e ebben az esetben az egyetemleges felelősség?
Részlet a válaszából: […] ...merül fel, hiszen ott az ajánlatkérő együttműködése az ajánlattevővel olyan jogsértést eredményezett, ahol mindkét felet egyetemlegesen tette a Közbeszerzési Döntőbizottság felelőssé, melyet megerősített az Európai Unió Bírósága.A Bíróság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 11.

Képviselet az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében

Kérdés: A 66/2019. Korm. rendelet hatályon kívül helyezte a 424/2017. Korm. rendelet 13. §-át, amely a képviseletre vonatkozó szabályozást tartalmazta. Ezek szerint már az a vélelem nem él, hogy aki a gép előtt ül, a cég képviselőjének tekinthető az ajánlat megtételekor?
Részlet a válaszából: […] ...elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét.A kérdés kapcsán hivatkozott, a Kbt. 65. §-ának (12) bekezdése szerint az alkalmasság igazolásához...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. július 15.
1
2
3
10