Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott egyszakaszos eljárás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Egyszakaszos eljárás értelmezése

Kérdés: Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás egy szakaszból áll. Kérem annak értelmezését, hogy melyik az az egy szakasz!
Részlet a válaszból: […]ajánlattételi szakasz -, az eljárás egyetlen szakaszban bonyolódik, amelynek tartalma az alábbiakban foglalható össze: A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás - főszabály szerint - ajánlattételi felhívás megküldésével kezdődik, és ha több ajánlattevő nyújthat be ajánlatot, az ajánlattételi felhívást egyidejűleg kell megküldeni az ajánlattevőknek [Kbt. 131. §-ának (1) és (2) bekezdése]. Az ajánlattételi felhívásnak legalább a következőket kell tartalmaznia: - az ajánlatkérő nevét, címét, telefon- és telefaxszámát (e-mail); - a tárgyalásos eljárás jogcímét; - a dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módját, határidejét, annak beszerzési helyét és pénzügyi feltételeit, ha az ajánlatkérő dokumentációt készít, és a dokumentációt az ajánlattételi felhívással egyidejűleg nem küldte meg; - a közbeszerzés tárgyát, illetőleg mennyiségét (nómenklatúra); - a szerződés meghatározását, amelynek megkötése érdekében tárgyalni kívánnak; - a szerződés időtartamát vagy a teljesítés határidejét; - a teljesítés helyét; - az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételeit, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozást; - annak meghatározását, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot; - az ajánlatok bírálati szempontját (Kbt. 57. §-a); - a kizáró okokat, ha több ajánlattevő nyújthat be ajánlatot; - az alkalmassági követelményeket és a Kbt. 69. § (2) bekezdésében foglaltakat; - a hiánypótlás lehetőségét vagy annak kizárását; - az ajánlattételi határidőt; - az ajánlat[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. augusztus 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 747
Kapcsolódó tárgyszavak:
Kapcsolódó összes tárgyszó: