Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott egyszerű eljárás szabályai tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Egyszerű eljárás

Kérdés: Változtak-e, és ha igen, mennyiben az egyszerű eljárás szabályai?
Részlet a válaszból: […]kötelező hirdetmény-ellenőrzést, de annak opcionálisan választható igénybevételi lehetőségét fenntartja. A Közbeszerzések Tanácsa Titkársága tehát csak azon hirdetmények tekintetében végez hirdetmény-ellenőrzést, amelyeknél az ajánlatkérő kifejezetten kéri és díját megfizeti. Ez alól a szabály alól kivételt képeznek a támogatott szervezetek. Esetükben ugyanis főszabály szerint tovább él a kötelező hirdetmény-ellen­őrzés, és az említett szervezetek csak akkor mentesülnek ez alól, ha hivatalos közbeszerzési tanács­adó készíti el és küldi meg a hirdetményt közzétételre. A "kicsi" önkormányzatok - valamint a Kbt. 22. § (1) bekezdésének d) pontja szerinti további szervezetek -, amennyiben lakosságszámuk ezer fő alatt van, továbbá a közalapítványok, szintén mentességet kaptak a díj megfizetése alól. Változás, hogy módosítás esetén (ajánlattételi felhívás, ajánlattételi határidő módosítása), továbbá dokumentációt módosító hirdetmény esetén a hirdetményt az eredeti határidőig fel kell adni, de annak nem kell megjelennie, viszont a módosítási szándékról az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattevőket közvetlenül, írásban kell tájékoztatni. Továbbra sem kötelező dokumentációt készíteni árubeszerzés és szolgáltatás esetén, ha azonban az ajánlatkérő dokumentációt készít, a közbeszerzési műszaki leírást, a minőségi, illetve teljesítménykövetelményeket annak kell tartalmaznia, és nem a felhívásnak. Könnyítés az is, hogy a dokumentációnak elegendő szerződéstervezet helyett szerződési feltételeket kell tartalmaznia. Építési beruházás esetén a dokumentációkészítés kötelező jellege nem változott. A módosítást követően, azaz a 2010. szeptember 15-e után elindított egyszerű eljárásokban már nincs kötelező eredményhirdetés, így ennek időpontját sem kell a felhívásban megadni. Szintén jelentős módosulás, hogy a közbeszerzési kizáró okoknál - 60. § (1) bekezdés, 61. § (1) bekezdés, 62. § - oldódik a korábbi törvényi szigor, és azokat már nem kötelező alkalmazni. Az ajánlatkérő eldöntheti, hogy a lefolytatandó eljárásában kíván-e kizáró okot előírni, és ha igen, akkor a megadott körben "egynek vagy többnek a közbeszerzési eljárásban való érvényesítését" írhatja elő. A kizáró oknak való megfelelés igazolása tekintetében a Kbt. megelégszik az egyszerű nyilatkozattal, amelyet az ajánlattevőnek, a 10 százalék feletti alvállalkozónak és az erőforrást nyújtó szervezetnek kell megtennie. A korábbi 25 napos ajánlattételi határidő 20 napra rövidült. A 250. §-ban sorolja fel a Kbt. azokat az általános eljárási szabályokat, amelyeket az egyszerű eljárásban is alkalmazni szükséges. Eltérés e körben például az, hogy kiegészítő tájékoztatást az ajánlatok bontását megelőző 5. munkanapig kell kérni, arra a választ a bontás előtti 3. munkanapig kell megadni. Az ajánlatok elbírálására az általános 30 napos - építési beruházásnál 60 napos - időtartam áll az ajánlatkérő rendelkezésére oly módon, hogy az eljárás eredményéről szóló összegzést kell a bontástól számított 30, illetve 60 napon belül az ajánlattevőknek megküldenie. Új szabály az ún. "háromajánlatos" lehetőséget biztosító rendelkezés. A módosított 251. § szerint ugyanis abban az esetben, ha az árubeszerzés vagy a szolgáltatás értéke nem ér el 25 millió forintot,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. január 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2559
Kapcsolódó tárgyszavak:
Kapcsolódó összes tárgyszó: