Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

75 találat a megadott egyszerű eljárás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Igazolások, nyilatkozatok csatolásának megtagadása általános egyszerű eljárásban

Kérdés: Számos, a Kbt. VI. fejezete szerinti, általános egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásában található előírásként az ajánlattevők számára a Kbt. 63. §-ának (3) bekezdése szerinti nyilatkozat, illetve a Kbt. 68. §-a szerinti referenciaigazolások szerepeltetése az ajánlatban. Milyen alapon írhatja elő ezek ajánlathoz történő csatolását az ajánlatkérő, figyelembe véve, hogy a Kbt. VI. fejezete sem a 63. §-t, sem a 68. §-t nem hivatkozza be - lásd Kbt. 249. §-ának (3) bekezdése és 249. §-ának (4) bekezdése? Jogosult-e az ajánlattevő a fentiekre hivatkozva megtagadni ezen nyilatkozat, illetve igazolások csatolását?
Részlet a válaszból: […]az ajánlatkérő valamely kizáró oknak a közbeszerzési eljárásban való érvényesítését előírta, a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell. Az ajánlattevő alkalmasságának meghatározására a 65. §, 66. §, 67. § és a 69. § megfelelően alkalmazandó - Kbt. 249. §-ának (3) és (4) bekezdése. A fenti főszabályt azonban feloldja az alábbi hivatkozás, amely lehetővé teszi a fel nem sorolt rendelkezések megfelelő alkalmazását az alábbiak szerint. Az egyszerű eljárásban a törvény 2-5/A. és 7-8., valamint 10. címének a 250. § (3) bekezdésében fel nem sorolt rendelkezései is megfelelően alkalmazhatók, a nyílt eljáráson[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. április 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2659
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

2. találat: Korábbi beszállító meghívásának elmulasztása

Kérdés: Az idei évben az ajánlatkérő úgy döntött, hogy közbeszerzési eljárást ír ki arra, amit eddig nem közbeszerzett. A meghívót kiküldték 3 cégnek, akik ajánlatot tehettek, de ebben nincs benne a jelenlegi beszállító, azaz mi. Az ajánlati ár 2 százalékkal magasabb, mint amiért mi jelenleg szállítunk. A fent felvázolt esetben van-e lehetőség jogorvoslatra, vagy arra, hogy ajánlattevőként mindenképpen meghívják a korábbi szállítót, azaz minket?
Részlet a válaszból: […]lehetősége ajánlatot tenni, hogy közös ajánlatot tesz egy meghívottal az alábbiak szerint: A Kbt. 251. §-ának (4) bekezdése szerint a (2) bekezdés szerinti esetben a 250. §-t a következő eltérésekkel kell alkalmazni: az olyan ajánlattevő, akit ajánlattételre felhívtak, jogosult közösen ajánlatot tenni olyan ajánlattevővel, akit az ajánlatkérő ajánlattételre nem hívott fel - a) pont. Hiába a gyengébb eredmény, melyet az ajánlatkérő elért, ettől függetlenül nincs lehetőség[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. január 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2573

3. találat: Ajánlati felhívás megküldése a DB-nek háromajánlatos eljárás esetén

Kérdés: A háromajánlatos eljárás esetében meg kell-e küldeni az ajánlati felhívást a DB-nek?
Részlet a válaszból: […]Döntőbizottsághoz - telefaxon, elektronikus úton vagy közvetlenül - az ajánlattételi felhívást, továbbá az ajánlattételre felhívni kívánt szervezetek (személyek) nevéről, címéről (székhelyéről, lakóhelyéről), valamint a tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó körülményekről szóló tájékoztatást - Kbt. 132. §. Fentihez hasonló szabály nem jelenik meg a hirdetmény közzététele nélkül induló vagy háromajánlatos egyszerű eljárás esetében. Ez azonban nem jelenti azt,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. december 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2556

4. találat: Tárgyalási lehetőség egyszerű eljárásban

Kérdés: Egyszerű eljárásban csak eldöntöm, hogy tárgyalok, és kijelölhetek egy időpontot, vagy vissza kell nyúlnom a közösségi szabályokhoz, és azt alkalmaznom? Mivel a hirdetményes tárgyalásos eljárás kétszakaszos, egyszerűben meg nem tudom kitölteni a részvételi felhívást, tehát egyszerű eljárásban csak akkor tárgyalhatok, ha megáll a hirdetmény nélküli jogalap?
Részlet a válaszból: […]eljárás két szakaszra, ugyanakkor az érvényesség vizsgálatát követően (kizáró ok, alkalmasság, érvényes ajánlat) hiánypótlás történik, majd az ajánlatkérő tárgyal, az ajánlatok esetleges módosítását, illetve több fordulót követően pedig eredményhirdetés következik. Tehát az egyszerű eljárást nem a kétszakaszos tárgyalásos eljáráshoz
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. június 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2384
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Dokumentációkészítési kötelezettség

Kérdés: Kötelező-e ajánlati dokumentációt készíteni? Vannak-e olyan beszerzések, ahol nem?
Részlet a válaszból: […]amelyben ajánlatkérőnek külön meg kell jelölnie azokat a dokumentumokat, amelyek tekintetében a nyilatkozat valódiságát vizsgálja, azaz amelyeknél a hamis nyilatkozattételnek relevanciája van. Az ajánlatkérő által összeállított dokumentációnak az ajánlati felhívás (hirdetmény) közzététele napjától rendelkezésre kell állnia, azaz átvehetőnek kell lennie. Az ajánlatkérőnek a felhívásban kell megadnia, hogy a dokumentációt milyen feltételekkel (például díj ellenében vagy ingyenesen), pontosan hol és mettől meddig lehet átvenni. Az ajánlatkérő előírhatja azt is, hogy a dokumentáció átvétele nélkül ajánlattevő nem vehet részt az eljárásban. A Kbt. egyéb rendelkezései alapján az egyéb eljárástípusokban (például meghívásos eljárás, gyorsított eljárás, tárgyalásos közbeszerzési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. április 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2304

6. találat: Kbt. 4. számú melléklete szerinti szolgáltatásokra vonatkozó szabályok 2009. április 1-je után

Kérdés: A törvény korábbi szabályozása szerint a közbeszerzési törvény 4. számú melléklete szerinti szolgáltatások nemzeti értékhatár alatt az egyszerű közbeszerzés kivételi körébe tartoztak, és 2006. január 15. után már a központi költségvetési szervek tekintetében is alkalmazhatóvá vált e rendelkezés. A fenti kivételi esetkör 2009. április 1-je után hogyan néz ki? Például oktatási-szakképzési szolgáltatás megrendelése esetén - 8 millió forint felett - valamennyi olyan esetben is hirdetményt kell közzétennem, amelyet azt megelőzően nem volt kötelező, mert kivételi körbe tartozott?
Részlet a válaszból: […] Kategória CPC- CPV- Tárgy száma hivatkozási szám hivatkozási szám Szállodai és éttermi szolgáltatások 17 64 55100000-1-től 55524000-9-ig és 98340000-8-tól 98341100-6-ig Vasúti szállítási szolgáltatások 18 711 60200000-0-tól 60220000-6-ig Vízi szállítási szolgáltatások 19 72 60600000-4-től 60653000-0-ig és 63727000-1-től 63727200-3-ig Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások 20 74 63000000-9-től 63734000-3-ig (kivéve 63711200-8, 63712700-0, 63712710-3 és 63727000-1-től 63727200-3-ig) és 98361000-1 Jogi szolgáltatások 21 861 79100000-5-től 79140000-7-ig Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 22 872 79600000-0-tól 79635000-4-ig (kivéve 79611000-0, 79632000-3, 79633000-0) és 98500000-8-tól 98514000-9-ig Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat 23 873 (kivéve 87304) 79700000-1-től 79723000-8-ig Oktatási és szakképzési szolgáltatások 24 92 80100000-5-től 80660000-8-ig (kivéve 80533000-9, 80533100-0, 80533200-1) Egészségügyi és szociális szolgáltatások 25 93 79611000-0 és 85000000-9-től 85323000-9-ig (kivéve 85321000-5 és 85322000-2) Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 26 96 79995000-5-től 79995200-7-ig és 92000000-1-től 92700000-8-ig (kivéve 92230000-2, 92231000-9, 92232000-6) Egyéb szolgáltatások 27 1988. Több részből álló elektronikus árlejtés lebonyolítása Kérdés: Van egy 15 részből álló eljárás. Mindenképpen jó lenne a 15 részre az elektronikus árlejtést egyszerre lebonyolítani, de lehet, hogy ez nem megy, mert nem képesek az ajánlattevők ennyi részre egyszerre figyelni, vagy mert a rendszer nem bírja[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. június 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1987
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Tárgyalás mellőzése ajánlatkérői döntéssel

Kérdés: Egyszerű eljárásban dönthet-e úgy az ajánlatkérő, hogy nem kíván tárgyalni?
Részlet a válaszból: […]ajánlatkérő ajánlattételi felhívásában közzétéve dönthet úgy, hogy nem kíván tárgyalni az eljárás során, azaz az ajánlattételt követően beáll az ajánlati kötöttség,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. február 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1855

8. találat: Egyszerű eljárásban irányadó értékhatárt meghaladó ajánlat

Kérdés: Mi a teendő akkor, ha az ajánlatkérő egyszerű eljárást ír ki, azonban a legalacsonyabb árakkal kalkulálva, az általa megrendelt áru (szolgáltatás) legalább bruttó 56 millió forint értékű?
Részlet a válaszból: […]szempontja az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása, de az összességében legelőnyösebb ajánlat a 90. § (2) bekezdése alkalmazásával sem állapítható meg. Esetünkben az a) pont alapján kezdeményezhető tárgyalás, az alábbi szabályokkal: - ha az ajánlatkérő tárgyalást kezdeményez, az első három legkedvezőbb ajánlatot tevőt kell tárgyalásra felhívni. Ha az érvényes ajánlatot tevők száma ennél kevesebb, mindkét vagy az egyetlen érvényes ajánlatot tevőt kell tárgyalásra felhívni. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben az azonos ellenszolgáltatást tartalmazó, az (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben pedig az azonos összpontszámmal értékelt érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevőket kell tárgyalásra felhívni; - a tárgyalásra való felhívást egyidejűleg, írásban kell megküldeni az érintett ajánlattevőknek. A felhívásban az ajánlatkérőnek meg kell adnia a tárgyalás kezdeményezésének indokát, a tárgyalás lefolytatásának menetét és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályait, valamint az első tárgyalás időpontját is. A felhívásban az ajánlatkérő újabb ajánlat - tárgyalás nélküli - adott határidőn belüli megtételére is felhívhatja az érintett ajánlattevőket; - a tárgyalás (újabb ajánlattétel) kezdeményezéséről - a felhívás megküldésével egyidejűleg - az összes ajánlattevőt egyidejűleg, írásban kell tájékoztatni; - a tárgyalás, illetőleg az újabb ajánlattétel kizárólag az ajánlat módosítására irányulhat. Az ajánlattevő az eredeti ajánlatában foglaltakhoz képest az ellenszolgáltatás mértékére vonatkozóan az ajánlatkérő számára csak kedvezőbb ajánlatot tehet. Ha a felhívott ajánlattevő nem tesz újabb ajánlatot, az eredeti ajánlatát érvényesnek kell tekinteni. A tárgyalásra egyebekben a 128. § megfelelően alkalmazandó; - az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki a tárgyalás, illetőleg az újabb ajánlattétel vagy az eredeti ajánlattétel alapján az ajánlatkérő részére az eredeti bírálati szempont szerinti legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. A 86-88. § és a 92. § megfelelően alkalmazandó; - az ajánlatok elbírálásáról készítendő írásbeli összegezésben [93. § (2) bekezdése], valamint az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményben az ajánlatkérőnek a tárgyalás kezdeményezéséről és annak eredményéről is tájékoztatást kell adnia - Kbt. 254. §-ának (1)-(7) bekezdései. A fentiekkel kapcsolatban kérdezheti Olvasónk, hogy amennyiben nem kell az ajánlatkérőnek hirdetményt közzétennie eljárásának eredményéről - mivel nem hirdetménnyel került sor az eljárás meghirdetésére -, a Kbt. 254. §-ának alkalmazása egyben hirdetmény közzétételét is szükségessé teszi-e. Álláspontunk szerint, mivel a 23. cím megfelelően alkalmazandó, ezért egyben nem teszi kötelezővé az ajánlatkérő számára az eredmény hirdetményben történő közzétételét a Közbeszerzési Értesítőben, amennyiben a nemzeti értékhatár fele alatt indított eljárást hirdetmény nélkül. A nyertes ajánlat értékének - árkalkulációjának - ebben az esetben a nemzeti értékhatár felét nem szabad elérnie, azaz nincs lehetőség arra, hogy hirdetmény nélkül indított egyszerű eljárásban a nemzeti értékhatár felét elérő értékű ajánlat kerüljön nyertesként kihirdetésre. [Az elmondottak teljessége érdekében: a Kbt. 86. §-ának (1) bekezdése szerint, ha az ajánlat kirívóan alacsonynak értékelt ellenszolgáltatást tartalmaz, az ajánlatkérő az általa lényegesnek tartott ajánlati elemekre vonatkozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1795
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

9. találat: Tárgyalás nélküli elbírálás lehetősége egyszerű eljárásban

Kérdés: Egyszerű eljárásban megteheti-e az ajánlatkérő, hogy a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el?
Részlet a válaszból: […]előírása esetén tehát tárgyalni, a nélkül pedig az ajánlattételt követően az ajánlatokat bírálnia kell. A bírálati szakasz tehát abban az esetben kezdődhet meg, amennyiben beállt az ajánlati kötöttség, amely tárgyalások esetében az utolsó tárgyalást követően áll be - amennyiben az ajánlatkérő másként nem rendelkezik. A tárgyalás elhagyása esetében az ajánlattevők abban a hiszemben tettek ajánlatot, hogy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1794
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Ajánlattá minősítés szempontjai egyszerű eljárásban

Kérdés: Egyszerű eljárásban ajánlatnak minősül-e, ha három levél érkezik be, de ezek közül egy érvénytelen, egy pedig csak azt tartalmazza, hogy az ajánlattevő nem akar ajánlatot tenni?
Részlet a válaszból: […]ajánlattevők száma azonban az utolsó tárgyalási fordulót követően sem lehet háromnál kevesebb. Az eltérő javaslatot adó ajánlattevők megoldási javaslatait is a felhívásban az 57. § (3) bekezdése tekintetében meghatározott körülmények alapján kell összehasonlítani. Ha egy ajánlattevő többváltozatú megoldási javaslatot adott, a különböző megoldásijavaslat-változatokat önálló javaslatnak kell tekinteni, és az ajánlatkérő jogosult a továbbiakban az ajánlattevő egy-egy megoldási javaslatát a párbeszéd további fordulójára (fordulóira) nem meghívni - Kbt. 123/E. §-ának (2) bekezdése. Egyszerű eljárás esetében az eredményesség feltétele a nemzeti értékhatár felét el nem érő becsült érték esetében a törvény 299. § (1) bekezdésének b) pontja szerint: az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő legalább három ajánlattevőnek köteles egyidejűleg, írásbeli ajánlattételi felhívást küldeni, ha az e rész szerinti közbeszerzései értéke a közbeszerzés megkezdésekor nem éri el a VI. fejezet szerinti mindenkori nemzeti értékhatárok felét. További kiegészítő szabály a Kbt. 300. §-ának (1) bekezdése, melynek értelmében ha nem nyújtott be legalább három ajánlattevő ajánlatot, az ajánlatkérő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. szeptember 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1714
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 ... | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést