Igazolások, nyilatkozatok csatolásának megtagadása általános egyszerű eljárásban

Kérdés: Számos, a Kbt. VI. fejezete szerinti, általános egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásában található előírásként az ajánlattevők számára a Kbt. 63. §-ának (3) bekezdése szerinti nyilatkozat, illetve a Kbt. 68. §-a szerinti referenciaigazolások szerepeltetése az ajánlatban. Milyen alapon írhatja elő ezek ajánlathoz történő csatolását az ajánlatkérő, figyelembe véve, hogy a Kbt. VI. fejezete sem a 63. §-t, sem a 68. §-t nem hivatkozza be - lásd Kbt. 249. §-ának (3) bekezdése és 249. §-ának (4) bekezdése? Jogosult-e az ajánlattevő a fentiekre hivatkozva megtagadni ezen nyilatkozat, illetve igazolások csatolását?
Részlet a válaszából: […] ...azonban feloldja az alábbi hivatkozás,amely lehetővé teszi a fel nem sorolt rendelkezések megfelelő alkalmazását azalábbiak szerint.Az egyszerű eljárásban a törvény 2-5/A. és 7-8., valamint10. címének a 250. § (3) bekezdésében fel nem sorolt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 26.

Korábbi beszállító meghívásának elmulasztása

Kérdés: Az idei évben az ajánlatkérő úgy döntött, hogy közbeszerzési eljárást ír ki arra, amit eddig nem közbeszerzett. A meghívót kiküldték 3 cégnek, akik ajánlatot tehettek, de ebben nincs benne a jelenlegi beszállító, azaz mi. Az ajánlati ár 2 százalékkal magasabb, mint amiért mi jelenleg szállítunk. A fent felvázolt esetben van-e lehetőség jogorvoslatra, vagy arra, hogy ajánlattevőként mindenképpen meghívják a korábbi szállítót, azaz minket?
Részlet a válaszából: […] Vélhetően hirdetmény közzététele nélkül induló egyszerűeljárás került lefolytatásra, melynek során a korábbi szállítót nem hívták meg.A Kbt. értelmében "külsősnek", tehát akit nem hív meg az ajánlatkérő, csak úgyvan lehetősége ajánlatot tenni, hogy közös...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 10.

Ajánlati felhívás megküldése a DB-nek háromajánlatos eljárás esetén

Kérdés: A háromajánlatos eljárás esetében meg kell-e küldeni az ajánlati felhívást a DB-nek?
Részlet a válaszából: […] ...- Kbt. 132. §.Fentihez hasonló szabály nem jelenik meg a hirdetményközzététele nélkül induló vagy háromajánlatos egyszerű eljárás esetében. Ezazonban nem jelenti azt, hogy a nemzeti eljárásrendben induló hirdetményközzététele nélküli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 13.

Tárgyalási lehetőség egyszerű eljárásban

Kérdés: Egyszerű eljárásban csak eldöntöm, hogy tárgyalok, és kijelölhetek egy időpontot, vagy vissza kell nyúlnom a közösségi szabályokhoz, és azt alkalmaznom? Mivel a hirdetményes tárgyalásos eljárás kétszakaszos, egyszerűben meg nem tudom kitölteni a részvételi felhívást, tehát egyszerű eljárásban csak akkor tárgyalhatok, ha megáll a hirdetmény nélküli jogalap?
Részlet a válaszából: […] ...- mely egyszakaszos - az eljárástmegindító hirdetményben kell jelezni, hogy kíván-e tárgyalni az ajánlattevő.Sorrendileg tehát nem válik szét az eljárás két szakaszra, ugyanakkor azérvényesség vizsgálatát követően (kizáró ok, alkalmasság,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 28.

Dokumentációkészítési kötelezettség

Kérdés: Kötelező-e ajánlati dokumentációt készíteni? Vannak-e olyan beszerzések, ahol nem?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 54. §-a nyílt eljárásban kötelezővé teszidokumentáció készítését. A dokumentációnak az ajánlattétellel kapcsolatosformai és tartalmi előírásokat kell tartalmaznia, ezen túlmenően ebben kellmegadni a közbeszerzési műszaki leírást, valamint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 26.

Kbt. 4. számú melléklete szerinti szolgáltatásokra vonatkozó szabályok 2009. április 1-je után

Kérdés: A törvény korábbi szabályozása szerint a közbeszerzési törvény 4. számú melléklete szerinti szolgáltatások nemzeti értékhatár alatt az egyszerű közbeszerzés kivételi körébe tartoztak, és 2006. január 15. után már a központi költségvetési szervek tekintetében is alkalmazhatóvá vált e rendelkezés. A fenti kivételi esetkör 2009. április 1-je után hogyan néz ki? Például oktatási-szakképzési szolgáltatás megrendelése esetén - 8 millió forint felett - valamennyi olyan esetben is hirdetményt kell közzétennem, amelyet azt megelőzően nem volt kötelező, mert kivételi körbe tartozott?
Részlet a válaszából: […] ...összetett szolgáltatás, amely 4. számú mellékletszerinti szolgáltatást és 3. számú melléklet szerinti szolgáltatást is magábanfoglal, egyszerű eljárás akkor folytatható le, ha a 4. számú melléklet szerintiszolgáltatás értéke meghaladja a 3. számú melléklet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 8.

Tárgyalás mellőzése ajánlatkérői döntéssel

Kérdés: Egyszerű eljárásban dönthet-e úgy az ajánlatkérő, hogy nem kíván tárgyalni?
Részlet a válaszából: […] ...mind a 2009. március 31-éig, mind az azt követő újegyszerű eljárásban az ajánlatkérő ajánlattételi felhívásában közzétéve dönthetúgy, hogy nem kíván tárgyalni az eljárás során, azaz az ajánlattételt követőenbeáll az ajánlati kötöttség, az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 23.

Tárgyalás nélküli elbírálás lehetősége egyszerű eljárásban

Kérdés: Egyszerű eljárásban megteheti-e az ajánlatkérő, hogy a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az ajánlatkérő úgy döntött, hogy az egyszerűeljárásban tárgyalni kíván, úgy ettől a tervétől nem térhet el, ajánlattételifelhívásában foglaltaknak megfelelően kell eljárnia. Tárgyalás előírása eseténtehát tárgyalni, a nélkül pedig az ajánlattételt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. december 15.

Egyszerű eljárásban irányadó értékhatárt meghaladó ajánlat

Kérdés: Mi a teendő akkor, ha az ajánlatkérő egyszerű eljárást ír ki, azonban a legalacsonyabb árakkal kalkulálva, az általa megrendelt áru (szolgáltatás) legalább bruttó 56 millió forint értékű?
Részlet a válaszából: […] ...- ebben az esetben a nemzeti értékhatár felét nemszabad elérnie, azaz nincs lehetőség arra, hogy hirdetmény nélkül indítottegyszerű eljárásban a nemzeti értékhatár felét elérő értékű ajánlat kerüljönnyertesként kihirdetésre. [Az elmondottak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. december 15.

Ajánlattá minősítés szempontjai egyszerű eljárásban

Kérdés: Egyszerű eljárásban ajánlatnak minősül-e, ha három levél érkezik be, de ezek közül egy érvénytelen, egy pedig csak azt tartalmazza, hogy az ajánlattevő nem akar ajánlatot tenni?
Részlet a válaszából: […] ...egyszerű eljárás eredményességének nem feltétele a háromérvényes ajánlat beérkezése, ilyen szabályt a Kbt.-ben csak a versenypárbeszédregulái között találunk. Utóbbi esetben a jogalkotó így fogalmaz: a párbeszédekegy vagy több fordulóban is lefolytathatóak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 22.
1
2
3
8