Akkreditálási dokumentumok alakisága

Kérdés: Ha az ajánlatkérő - építési beruházás esetén - a minősítő vizsgálatokat végző laboratóriumok akkreditálási dokumentumait is kéri becsatolni, akkor ezen okiratok becsatolhatók-e egyszerű fénymásolati példányban, vagy csak eredeti, illetve közjegyző által hitelesített másolati formátumú becsatolásuk az elfogadható?
Részlet a válaszából: […] ...eljárásbanbecsatolandó igazolások alakiságáról. A rendelkezés főszabály szerintmegengedi, hogy az igazolásokat az ajánlattevők egyszerű másolatban (fénymásolatban)nyújtsák be. A közösségi vagy a nemzeti eljárásrendben lefolytatottközbeszerzési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. október 16.

Egyszerű nyilatkozat elfogadhatósága

Kérdés: Egyszerű eljárás esetén a Kbt. 60. § (1) bekezdésének e) és g) pontjára vonatkozóan elfogadható-e az ajánlattevő egyszerű nyilatkozata?
Részlet a válaszából: […] ...nemzeti, egyszerű) lefolytatottközbeszerzési eljárásban irányadó az a főszabály, hogy a kizáró okokravonatkozó igazolások egyszerű másolatban is becsatolhatóak. Ettől csakközösségi, illetve nemzeti eljárásrendben térhet el az ajánlatkérő oly módon...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. július 24.
Kapcsolódó címkék: