Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott egyszerűsített eljárás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Döntőbizottság "kifogásolási" határideje hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén

Kérdés: Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Döntőbizottság értesítését követően, a Bizottság kifogását mennyi időn belül közli? Pontosabban mennyi az észrevételezési határidő?
Részlet a válaszból: […]belül külön határozattal hivatalból megindítja a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárását. Az eljárás megindításának határideje tehát a fentiekben ismertetett esetben a Bizottság értesítését követő 15 nap. Előfordulhat azonban, hogy az ajánlatkérő által megküldött iratokból nem állapítható meg egyértelműen a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, illetőleg az egyszerűsített eljárás alkalmazhatósága meghatározott feltételeinek fennállása, illetőleg az előírt ajánlattételi felhívás jogszerűsége. Ebben az esetben a Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke felhívja az ajánlatkérőt a szükséges adatok három napon belüli pótlására. Ha az ajánlatkérő a hiányokat nem pótolja, a Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke a rendelkezésre álló adatok alapján dönt az eljárás megindításáról. A kérdéshez kapcsolódóan felhívjuk a figyelmet a Kbt. 330. §-ának (1) bekezdésére, amely szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság az eljárás megindításáról az ügyfeleket és a közbeszerzési ügyben érdekelteket a kérelem megküldésével,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. július 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 709

2. találat: Egyéb szolgáltatás egyszerűsített eljárásban

Kérdés: A Kbt. 4. számú mellékletében szereplő 27. pontjában az egyéb szolgáltatásokon mit kell érteni? Például az önkormányzat városi, ingyenes újságot szeretne készíttetni és megjelentetni, ez belefér-e az egyszerűsített eljárásba az egyéb szolgáltatások között?
Részlet a válaszból: […]ügyben. Az esetleges jogorvoslati eljárás (amenynyiben mégis így jelenteti meg az ajánlatkérő), illetve a felesleges időhúzás elkerülése végett javasoljuk más megoldás alkalmazását. A kérdésben nem egyértelmű, hogy az ingyenes újság oly tekintetben is ingyenes lenne, hogy az önkormányzat nem fizetne az azt elkészítőnek, hanem a hirdetési bevételekből termelné ki az újság a fenntartásához szükséges összegeket. Utóbbi esetben ugyanis nem tartozik a beszerzés a törvény hatálya alá, hiszen a Kbt. 2. §-ának (1) bekezdése értelmében a törvény szerint kell eljárni a közbeszerzési eljárásokban, amelyeket az ajánlatkérőként meghatározott szervezetek visszterhes szerződés megkötése céljából[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. január 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 458
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Egyszerű, egyszerűsített eljárás, ajánlati felhívás egyszerűsített eljárásban

Kérdés: Mi a különbség az egyszerűsített és az egyszerű eljárás között? Melyek azok az esetek, amelyekben az ajánlatkérő egyszerűsített eljárásban ajánlati felhívást küldhet az ajánlattevőknek, és mit kell tartalmaznia a felhívásnak?
Részlet a válaszból: […]szükséges a szolgáltatás teljesítéséhez, feltéve hogy a kiegészítő szolgáltatást műszaki vagy gazdasági okok miatt az ajánlatkérőt érintő jelentős nehézség nélkül nem lehet elválasztani a korábbi szerződéstől, vagy ha a kiegészítő szolgáltatás elválasztható, de az ennek ellenére feltétlenül szükséges a szolgáltatás teljesítéshez; az ilyen kiegészítő szolgáltatásra irányuló - a korábbi nyertes ajánlattevővel kötött - szerződés, illetőleg szerződések becsült összértéke azonban nem haladhatja meg az eredeti szolgáltatás értékének felét; olyan új szolgáltatást rendelnek meg, amelyet a korábbi nyertes ajánlattevővel köt meg ugyanazon ajánlatkérő azonos vagy hasonló szolgáltatás teljesítésére, feltéve hogy az új szolgáltatás összhangban van azzal az alapprojekttel, amelyre a korábbi szerződést a Kbt. 147. §-ának (1) bekezdése szerint megindított (korábban részletezett) eljárásban megkötötték, és a korábbi eljárást megindító hirdetményben az ajánlatkérő jelezte, hogy alkalmazhatja az ajánlati felhívás küldésével induló eljárást, valamint a korábbi eljárásban a szolgáltatás becsült értékének meghatározásakor figyelembe vette az újabb szolgáltatás becsült értékét is (a közösségi értékhatár elérésének meghatározása szempontjából). Korlátozás, hogy ilyen eljárást csak a korábbi első szerződés megkötésétől számított három éven belül lehet indítani. A Kbt. előírása alapján abban az esetben, ha az ajánlatkérő azért küld az ajánlattevőknek írásbeli ajánlattételi felhívást, mert a hirdetmény közzétételével indított eljárás [Kbt. 147. §-ának (1) bekezdése] eredménytelen volt, úgy az ajánlatkérőnek lehetőség szerint legalább három ajánlattevőt kell ajánlattételre felhívnia. Ebben az esetben az ajánlattételi felhívást egyidejűleg kell megküldeni valamennyi ajánlattevő részére. A Kbt. 149. §-ának (1) bekezdése szerint az ajánlatkérőnek az ajánlattételi felhívásban meg kell határoznia azt is, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, avagy a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el. Az ajánlattételi felhívás minimális tartalmát a Kbt. 150. §-a határozza meg. E szerint az ajánlattételi felhívásnak legalább a következőket kell tartalmaznia: az ajánlatkérő nevét, címét, telefon- és telefaxszámát (e-mail); azt, hogy az eljárást a Kbt. 147. § (2) bekezdésének mely pontjára alapozza (jogcím); a dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módját, határidejét, annak beszerzési helyét és pénzügyi feltételeit, ha az ajánlatkérő dokumentációt készít és a dokumentációt az ajánlattételi felhívással egyidejűleg nem küldte meg; […] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. augusztus 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 226