Döntőbizottság "kifogásolási" határideje hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén

Kérdés: Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Döntőbizottság értesítését követően, a Bizottság kifogását mennyi időn belül közli? Pontosabban mennyi az észrevételezési határidő?
Részlet a válaszából: […] ...Kbt. utalt rendelkezése szerint, ha a KözbeszerzésiDöntőbizottság elnöke a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, illetőleg azegyszerűsített eljárás megkezdéséről a Közbeszerzési Döntőbizottság részéremegküldött iratok vizsgálata során megállapítja,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. július 11.

Egyéb szolgáltatás egyszerűsített eljárásban

Kérdés: A Kbt. 4. számú mellékletében szereplő 27. pontjában az egyéb szolgáltatásokon mit kell érteni? Például az önkormányzat városi, ingyenes újságot szeretne készíttetni és megjelentetni, ez belefér-e az egyszerűsített eljárásba az egyéb szolgáltatások között?
Részlet a válaszából: […] Tapasztalataink szerint az egyéb szolgáltatások kategóriaalkalmazásának lehetősége erősen korlátozott. Jelentésével a jogalkotó maga semvolt tisztában, így jogalkalmazóként javasoljuk a kategória kerülését,tekintettel arra, hogy a hirdetményben való megjelenítése esetében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. január 24.

Egyszerű, egyszerűsített eljárás, ajánlati felhívás egyszerűsített eljárásban

Kérdés: Mi a különbség az egyszerűsített és az egyszerű eljárás között? Melyek azok az esetek, amelyekben az ajánlatkérő egyszerűsített eljárásban ajánlati felhívást küldhet az ajánlattevőknek, és mit kell tartalmaznia a felhívásnak?
Részlet a válaszából: […] ...kérdés első része vonatkozásában elsődlegesen felhívjuk a figyelmet arra, hogy az egyszerű eljárás nem keverhető össze az egyszerűsített eljárással. Míg az egyszerű eljárás értékhatárhoz kötött (nemzeti értékhatárok alatti értékű közbeszerzések), addig...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. augusztus 23.