Tájékoztatási kötelezettség több szerződés kötése esetén

Kérdés: Két közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor, mivel a hét részből egy rész eredménytelenül zárult. Mindkettő közösségi eljárásrendben, de az első egyszerűsített eljárásban, a második pedig egyszerűsített tárgyalás nélküli eljárásban lett lefolytatva. A vállalkozói szerződések 2010. 02. 22-én lejártak, időtartamuk az 1 évet nem haladta meg. A két eljárás során hét részre hét szerződést kötöttünk, amelyből három azonos ajánlattevővel jött létre. A végszámlák kiegyenlítése még nem történt meg. A kérdéseim a következők: elegendő-e az 5/2009. IRM rendelet 6. számú mellékletét kitöltetni a szerződés teljesítéséről történő tájékoztatás érdekében, továbbá a honlapunkon azt közzétenni? Szerződésenként új tájékoztatót kell-e kiállítani? Vagy csak eljárásonként? Négy körzetben azonos ajánlattevővel került sor szerződéskötésre, az összérték megadásával helyesen járunk el?
Részlet a válaszából: […] A tájékoztatókat szerződésenként kell feladni, nincslehetőség aggregálásra egy szerződéses partner egybeszámításával, illetve egyeljárás egységes közzététele sem lehetséges. Sajnálatos módon, mivel hazánkbanigen magas díjat kell fizetni a hirdetmény ellenőrzéséért...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 28.

Eredménytelen eljárás esetén korábbi Kbt.-szabály alkalmazhatósága

Kérdés: Ajánlatkérőnk egyszerűsített eljárásban szolgáltatást szerzett be. Az eljárást 2009 márciusában indította el, még a korábbi Kbt. szerint. Az eljárás egy részre sajnos eredménytelen lett. Vajon ilyen esetben lehet-e alkalmazni még a korábbi Kbt. 147. §-ának (2) bekezdését, és közvetlen ajánlattételi felhívást küldeni három ajánlattevőnek? Tekinthető-e ez ebben az esetben még ugyanannak az eljárásnak?
Részlet a válaszából: […] Nagyon életszerű a kérdés, de az első eljárás lezárult, azaznem jogszerű, ha a régi szabályok alapulvételével indít az ajánlatkérő újeljárást. A 147. § (2) bekezdést követően a 148. § mint eljárásrahivatkozik az alábbiak szerint. Az egyszerűsített eljárásban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. július 27.

Eljárásfajták a Kbt. módosítását követően

Kérdés: Úgy hallottuk, hogy a Kbt. módosítása eredményeként teljesen más eljárásfajták lesznek, mint korábban. Melyek ezek, illetve mi a változás lényege, és az mikortól érvényes?
Részlet a válaszából: […] 2009. április 1-jétől lép hatályba az új eljárásrendekkelkapcsolatos szabályozás. Ennek értelmében a nemzeti és az egyszerűeljárásrendek összevonására kerül sor. Ugyanakkor az új nemzeti eljárásrendbenegy eljárástípus, az ún. egyszerű eljárás lesz. Ennek értelmében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 23.

Módosító javaslat szerződéstervezethez

Kérdés: A dokumentációban szerepel a vállalkozási szerződés tervezete. Csatolhatunk hozzá módosítási javaslatot?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben versenypárbeszéd vagy tárgyalásos eljárás azeljárás típusa, vagy például egyszerűsített eljárásban vagy egyszerű eljárásbantárgyal az ajánlatkérő az ajánlattevőkkel, úgy erre van lehetőség, mivel azajánlattételkor nem áll be az ajánlati kötöttség, és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 22.

Dokumentumok TAMOP-pályázathoz

Kérdés: Az egyik TAMOP-pályázatnál közbeszerzésre van szükség. Az egyszerűsített eljárás a szolgáltatásnál 8 millió forint értékhatárig lehetséges (tudomásom szerint), viszont sajnos pontosan nem tudom, milyen dokumentumokat kell használni, és meg kell-e hirdetni, vagy elég ha 3 céget megkeresünk, és árajánlatot kérünk (természetesen abból választjuk ki a legjobb árajánlatot)? Szolgáltatást fogunk beszerezni kb. 15 millió forint értékben. Esetleg tudnak-e valahol ehhez letölthető dokumentumokat, amiket az eljárás során használni tudunk?
Részlet a válaszából: […] Feltételezzük, hogy olyan ajánlatkérőről van szó, aki nemtartozik egyébiránt a Kbt. hatálya alá. Ebben az esetben az ún. egyszerű (nemegyszerűsített) eljárás értékhatára szolgáltatás megrendelésekor 8 millióforint. Azonban támogatás esetén mind árubeszerzés,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. január 28.

Ügyvédi tevékenység szabályai közbeszerzési szempontból

Kérdés: Az ügyvédi tevékenységgel kapcsolatban most éppen melyek az irányadó szabályok?
Részlet a válaszából: […] Az Ütv. 5. §-ának (1) és (2) bekezdésében meghatározottügyvédi tevékenység megrendelésének szabályairól szól a Közbeszerzések Tanácsaelnökének tájékoztatója, mely meglehetősen friss, segít a kérdésmegválaszolásában. (K. É. 2007. évi 108. szám; 2007. szeptember...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. november 19.

Ajánlati kötöttség gyakorlati értelmezése

Kérdés: Hogyan értelmezendők a gyakorlatban az ajánlati kötöttség szabályai? Mettől meddig tart az ajánlati kötöttség?
Részlet a válaszából: […] Az ajánlati kötöttség, kivéve a versenypárbeszéd és atárgyalás esetét (melyekbe nemcsak a tárgyalásos eljárás, hanem az eljárássorán történő tárgyalás is beletartozik), az ajánlattételi határidő beálltávaláll be. Ezért van lehetősége az ajánlattevőnek visszakérni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. november 19.

Hitelesített dokumentumok egyszerű eljárásban

Kérdés: Egyszerű eljárás esetén a kizáró okokról szóló nyilatkozatot elég-e csak cégszerűen aláírni, vagy közjegyző által hitelesíttetni is kell azt?
Részlet a válaszából: […] Egyszerű eljárás esetében, hasonlóan az egyszerűsítetteljáráshoz, a Kbt. kifejezetten lehetővé teszi az egyszerű nyilatkozati formabenyújtását az alábbiak szerint:A Mód. Kbt. 20. §-ának (3) bekezdése szerint: ahol aközbeszerzési törvény vagy annak alapján az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. november 19.

Valorizáció lehetősége szerződéses kikötés hiányában

Kérdés: A szerződésben nem szerepel, hogy az abban meghatározott ellenszolgáltatás értéke az inflációval növelhető (a szerződés 3 éves időtartamra szól). Van-e lehetőség a szerződéses érték növelésére évente, az inflációval azonos mértékben? (A szerződésből két év eltelt, és az ajánlattevőnek a teljesítés már veszteségeket okoz.)
Részlet a válaszából: […] A közbeszerzési törvény 303. §-a értelmében a felek csakakkor módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei,illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha aszerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. október 8.

Minisztériumi háttérintézmény közbeszerzés-kötelezettsége konferenciaszervezés esetén

Kérdés: Május folyamán három különböző helyszínen kb. 300 fős, kétnapos (2 éj) konferenciát szervezünk – minisztériumi háttérintézményként. A jelentkezőknek térítésmentes a részvétel. Kérdezem, hogy kell-e közbeszerzési eljárást lefolytatnunk, ha igen, akkor milyen eljárást és milyen okból? (Több szállodával van tavaly megkötött, de az idei évre is érvényes ún. együttműködési megállapodásunk, amelyben a kiírt árnál lényegesen olcsóbban kapunk szállást és ellátást. A vélemények a kérdésben megoszlanak.)
Részlet a válaszából: […] Az ajánlatkérő jogi státusával nem foglalkozva,feltételezzük, hogy a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozik. Amennyiben akérdésben szereplő "beszerzés" éves szinten eléri a Kbt. egyszerű közbeszerzésieljárásokra vonatkozó értékhatárát, mindenképpen közbeszerezni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. június 4.
1
2
3
4