Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott együttes adóigazolás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Együttes adóigazolás köztartozásmentes adatbázisban szereplés esetén

Kérdés: A jövőben nem kell kérni APEH-VPOP együttes adóigazolást, ha cégünk ajánlattevőként szerepel az APEH köztartozásmentes adózói adatbázisában? Ha ez így van, akkor ezt ki kell-e nyomtatni és betenni az ajánlatba, vagy csak az ajánlatkérő ellenőrzi?
Részlet a válaszból: […]ingyenesen jogosult, ilyennek minősülnek a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti nyilvántartások is. A Kbt. 63. §-ának (4) bekezdése értelmében a (2) bekezdés b) pontja szerinti igazolásnak minősül az a körülmény, ha az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy az erőforrást nyújtó szervezet szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban. Ha azonban a köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel az ajánlattevő, az ajánlatkérő köteles az igazolást hiánypótoltatni. A hiánypótlás során eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatban szükséges az igazolást benyújtani (kivéve elektronikus ajánlattétel esetében a kibocsátó által elektronikusan aláírva[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. december 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2553

2. találat: Igazolási kötelezettség köztartozásmentes adatbázisban szereplés esetén

Kérdés: Ha benne vagyunk a köztartozásmentes adatbázisban, be kell-e csatolnunk az együttes adóigazolást? Vagy az előbbi kiváltja azt?
Részlet a válaszból: […]az eredményhirdetést követő nyolc napon belül igazolnia kell, hogy nincs köztartozása. Ennek érdekében kell csatolni a köztartozást nyilvántartó hatóságok igazolását a 60. § (1) bekezdésének e) pontjára vonatkozóan (adó, vám, társadalombiztosítási járulék) arról, hogy az igazolás kiállításának időpontjában az ajánlattevőnek vagy alvállalkozójának, vagy a számára erőforrást nyújtó szervezetnek nincs a hatóság által[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. április 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2315

3. találat: Együttes adóigazolás beszerzése, köztartozásmentes adózói adatbázis

Kérdés: Hol és milyen módon szerezhetjük be az együttes adóigazolást? Van erre valamilyen nyomtatvány? Milyen költséggel jár a beszerzés?
Részlet a válaszból: […]elhalasztást követően 2009-ben hatályba léptek a közbeszerzésre vonatkozó azon szabályok, melyek szerint a nyertes ajánlattevő az alvállalkozó részére - havonta nettó 200 000 forintot meghaladó összegű - kifizetést csak akkor teljesíthet, ha az alvállalkozó 30 napnál nem régebbi nemleges együttes adóigazolással rendelkezik, vagy a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. A szabályt a 2009. február 15-étől teljesített kifizetésekre kell alkalmazni. Az új felelősségi rendszer hatékonyabb és egyszerűbb működtetéséhez, a havi rendszeres és tömeges adóigazolás-kérés kiváltására, az APEH létrehozott egy köztartozásmentes adózói adatbázist. Az APEH központi honlapján (www.apeh.hu) képszerű formátumban névre, elnevezésre, adószámra kereshető módon megjelenik egy nyilvántartás azokról az adózókról, akik a jogszabályi feltételeknek megfelelnek. Ez jelentős adminisztratív könnyítés az adózók számára, hiszen kiváltja a tömeges sorban állást, alkalmazása pedig egyszerű. Az adatbázisba az adózó az APEH internetes honlapjáról letölthető, elektronikus úton benyújtható kérelemre (09UK21 KÉRELEM Köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szerepeltetéshez) kerülhet be, a felvétel pedig már 2009. január 1-jétől kérhető. Az adatbázisba történő felvétel konjunktív feltétele, hogy - az adózónak az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nem lehet adó-, illetve köztartozása, - nincs behajthatatlanság miatt törölt tartozása, - adószáma nincs felfüggesztve vagy törölve, - csoportos áfaalanyiság esetén nincs áfatartozása, - nem áll csődeljárás, végelszámolás, illetve felszámolási eljárás alatt, - nem minősül adó megfizetésére kötelezettnek - az Art. 35. §-ának (2) bekezdése szerint. Amennyiben a jogszabályi feltételek fennállnak, az állami adóhatóság a kérelem benyújtását követő hónap 10. napján veszi fel az adózót a köztartozásmentes adózói adatbázisba, melyet első alkalommal 2009. február 10-én tesz közzé, és amelynek adatait minden hónap 10. napján frissíti. A korábbi lista archívumba kerül, amely azonban az archiválást követően is kereshető és kinyomtatható marad. Ha az adózó a felvételt követően a feltételek bármelyikének nem felel meg, az APEH törli az adatbázisból, amelyről elektronikus úton - és írásban is - értesítést[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. április 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1910

4. találat: Nemleges adóigazolás nem közbeszerzési eljárás eredményeként közreműködő vállalkozás esetén

Kérdés: Egy szolgáltató cég a csatornadíjat csak abban az esetben fizeti ki, ha - hivatkozva az Art.-ra - nemleges adóigazolást küld cégünk. Társaságunk ugyanakkor nem közbeszerzési eljárás alapján van szerződéses jogviszonyban a szolgáltató céggel. Kérdésünkre arról tájékoztatott, hogy ő az üzemeltetést közbeszerzési eljáráson nyerte, így ránk mint csatornaszolgáltatóra ez éppen úgy vonatkozik, mint a nem nevesített alvállalkozóra, ezért tájékoztat erről. Igaza van?
Részlet a válaszból: […]Art. 36/A. §-ának (1) bekezdése alapján a közbeszerzések közvetlen megvalósításához kapcsolódóan a közbeszerzésekről szóló törvény (Kbt.) szerinti nyertes ajánlattevő és az alvállalkozók, valamint a polgári jog szerinti alvállalkozók között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő, a havonta nettó módon számított 100 000 forintot meghaladó kifizetésnél a vállalkozó az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért abban az esetben fizethet - ide nem értve az általános forgalmi adót -, ha az alvállalkozó a kifizetés időpontját megelőzően bemutat, átad vagy megküld egy 15 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, amellyel igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. június 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1626
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Együttes adóigazolás benyújtására kötelezettek köre

Kérdés: A 10 százalék alatti és feletti alvállalkozóktól is be kell-e kérni az együttes adóigazolást?
Részlet a válaszból: […]felelősség alól, és a kifizetést a végrehajtás alá vont összeggel csökkentve teljesíti - (4) bekezdés. Az Art. szóban forgó szakaszának (5) bekezdése alapján, amennyiben az (1)-(3) bekezdések szerinti kifizetés kapcsolt vállalkozások között történik, a közbeszerzések közvetlen megvalósításában részt vevő mindegyik kapcsolt vállalkozás egyetemlegesen felel a kifizetés összegéig a kifizetés időpontjában fennálló, azon kapcsolt vállalkozás köztartozásáért, amelynek a kifizetést teljesítették. Az (1)-(4) bekezdések rendelkezéseit a Kbt. szerinti ajánlatkérő, illetve a nevében eljáró más személy és a nyertes ajánlattevő között létrejött szerződésekre is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy az ajánlatkérőt nem terheli a visszatartási kötelezettség az ajánlati vagy a teljesítési biztosítékra, illetőleg az ajánlatkérőnek egyetemleges felelőssége nem keletkezik - (6) bekezdés. Az Art. fenti rendelkezéséhez kapcsolódó törvényi indokolás szövege a következő: A közpénzek védelme érdekében a törvény új felelősségi szabály meghonosítását tervezi közbeszerzések esetén. Ez alapján a közbeszerzésekhez kapcsolódó vállalkozási szerződések teljesítésénél a vállalkozók a vertikálisan felépülő alvállalkozói lánc alacsonyabb fokán álló alvállalkozónak csak abban az esetben fizethetnek ki havonta - áfa nélkül számított - 100 000 Ft-nál nagyobb összeget, ha az alvállalkozó 15 napnál nem régebbi adóigazolással igazolja, hogy nincs az állami adóhatóságnál, vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása. A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény kizárólag az ajánlattevőt és a vele közvetlenül szerződő alvállalkozókat nevesíti. A felelősségi szabály túlmutat a Kbt. fogalomrendszerén, és a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szerint vállalkozókat (alvállalkozókat) is bevonja a rendelkezés személyi hatálya alá, így a felelősség a lánc minden pontján fennáll, ahol közpénzből fizetnek. Az együttes igazolás tartalmazza mind az állami adóhatóságnál, mind a vámhatóságnál fennálló köztartozás fennállását vagy annak hiányát. Az igazolás iránti kérelmet elegendő az adóhatóságnál előterjeszteni, ezután az adóhatóság megkeresi a vámhatóságot, és beszerzi az igazolás kiállításához szükséges adatokat. Az igazolás iránti kérelem - a kifizetés minél egyszerűbb lebonyolítása érdekében - elektronikus úton is előterjeszthető. A közbeszerzés során teljesítendő kifizetéshez igényelt igazolás a jövőben illetékmentesen kérhető. Amennyiben az alvállalkozó a kifizetés előtt nem mutat be nemlegesnek, vagyis "nullásnak" minősülő együttes adóigazolást, a vállalkozó visszatartja a kifizetést, ellenkező esetben a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozó köztartozásáért. Amennyiben az adóigazolás tartozást mutat, az adóhatóság a végrehajtás szabályai szerint a végrehajtási jegyzőkönyv kiállításával és megküldésével haladéktalanul intézkedik a követelés lefoglalásáról. Miután az adóhatóság a követelést lefoglalta, a vállalkozó a kifizetést a végrehajtás alá vont összeggel csökkentve teljesíti. A vállalkozói szerződés megkötésekor a vállalkozó minden esetben tájékoztatja az alvállalkozót (az alvállalkozó a saját alvállalkozóját stb.) arról, hogy a vállalkozói szerződés közbeszerzés közvetlen megvalósításához kapcsolódik. A tájékoztatás biztosítja azt, hogy a vállalkozók (alvállalkozók) minden esetben tudomással bírjanak arról, hogy a vállalkozási szerződést közbeszerzés keretében teljesítik, és a részükre teljesítendő kifizetés közpénzből származik. A tájékoztatási kötelezettség nem teljesítése azt vonja maga után, hogy a köztartozás vonatkozásában a visszatartási kötelezettséget - a közpénzből történő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. május 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1594
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Együttes adóigazolás jogszabályi háttere

Kérdés: Tudomásunk szerint 2008. január 1-je után elnyert közbeszerzési pályázat számlájának benyújtásánál 15 napon belül kelt együttes adóigazolás kötelező. Valóban ez a hatályos szabály? Kérjük ennek megerősítését, illetve a vonatkozó törvény számát és megjelenésének időpontját megadni szíveskedjenek!
Részlet a válaszból: […]bekérnie az ajánlatkérőnek az ajánlattevőktől az igazolást. A visszatartási kötelezettség csak az ajánlati, a teljesítési és a jólteljesítési biztosíték visszafizetésére nem terjed ki.  Az ajánlattevőket és alvállalkozókat pedig - még a közbeszerzési eljárásban - tájékoztatni kell arról, hogy a szerződés a fenti rendelkezés hatálya alá tartozik, amely többletkötelezettséget ró az ajánlatkérőre. A kérdésben - tudomásunk szerint - az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal álláspontja az, hogy a már megkötött közbeszerzési szerződésekre is alkalmazni kell majd az új szabályt, nem csak a 2008. március 1-je után közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződésekre - amelyet feltétlenül figyelembe kell venni a közbeszerzési eljárás szereplőinek. Ebben a formában tehát független a közbeszerzési pályázat lebonyolításától a kérdés, annak vizsgálata kötelező. Sajnálatos módon a törvénymódosításba végül bekerült az az elem, amely szerint amennyiben az ajánlattevő teljesíti a kifizetést nullás adóigazolás hiányában, vagy nem nullás igazolás tudatában alvállalkozója számára, úgy az ajánlattevő egyetemlegesen felel a kifizetés erejéig az alvállalkozót a kifizetés idején terhelő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. február 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1532
Kapcsolódó tárgyszavak:

7. találat: Együttes adóigazolás

Kérdés: Hallottuk, hogy közbeszerzési eljárásban lehetőség van együttes igazolás benyújtására. Mit jelent ez, és kedvezőbb-e, ha ezt igényeljük?
Részlet a válaszból: […]együttes adóigazolás tartalmazza az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozását, illetőleg azok hiányát. A közbeszerzésekről szóló törvény szerinti adó- és vámtartozást érintő adatok beszerzése érdekében az állami adóhatóság keresi meg a vámhatóságot, amely a megkeresést haladéktalanul teljesíti. A fentiekből tehát látható, hogy ez a meglehetősen új jogintézmény a kérelmezőnek kedvező, hiszen két igazolásért csak egy alkalommal kell "sorban állnia", mivel a vámhatóságot már nem a pályázó, hanem az adóhatóság keresi meg az igazolás kiadása végett. Megjegyezzük, hogy a Art. idézett rendelkezése szerint az együttes adóigazolás kiállítása iránti kérelem az illetékfizetés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. szeptember 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 782
Kapcsolódó tárgyszavak: