Együttes adóigazolás köztartozásmentes adatbázisban szereplés esetén

Kérdés: A jövőben nem kell kérni APEH-VPOP együttes adóigazolást, ha cégünk ajánlattevőként szerepel az APEH köztartozásmentes adózói adatbázisában? Ha ez így van, akkor ezt ki kell-e nyomtatni és betenni az ajánlatba, vagy csak az ajánlatkérő ellenőrzi?
Részlet a válaszából: […] Mivel a közbeszerzési törvény alábbi, 20. §-ának (7)bekezdése értelmében az ajánlatkérő nem kérheti azon tények, adatok igazolását,illetve az ajánlattevőnek, az alvállalkozójának, továbbá az erőforrást nyújtószervezetnek nem kell igazolnia azokat a tényeket,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 13.

Igazolási kötelezettség köztartozásmentes adatbázisban szereplés esetén

Kérdés: Ha benne vagyunk a köztartozásmentes adatbázisban, be kell-e csatolnunk az együttes adóigazolást? Vagy az előbbi kiváltja azt?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 63. § (3) bekezdése szerint a nyertes ajánlattevőnek,a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe vennikívánt alvállalkozónak, továbbá az erőforrást nyújtó szervezetnek azeredményhirdetést követő nyolc napon belül igazolnia kell,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 26.

Együttes adóigazolás beszerzése, köztartozásmentes adózói adatbázis

Kérdés: Hol és milyen módon szerezhetjük be az együttes adóigazolást? Van erre valamilyen nyomtatvány? Milyen költséggel jár a beszerzés?
Részlet a válaszából: […] ...most érdemes az ajánlattevőknek felkészülniük. A közbeszerzési eljárás során megkövetelt adóigazolás egynemlegesnek minősülő együttes adóigazolás. Az együttes igazolás tartalmazzamind az állami adóhatóságnál, mind a vámhatóságnál a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 6.

Nemleges adóigazolás nem közbeszerzési eljárás eredményeként közreműködő vállalkozás esetén

Kérdés: Egy szolgáltató cég a csatornadíjat csak abban az esetben fizeti ki, ha - hivatkozva az Art.-ra - nemleges adóigazolást küld cégünk. Társaságunk ugyanakkor nem közbeszerzési eljárás alapján van szerződéses jogviszonyban a szolgáltató céggel. Kérdésünkre arról tájékoztatott, hogy ő az üzemeltetést közbeszerzési eljáráson nyerte, így ránk mint csatornaszolgáltatóra ez éppen úgy vonatkozik, mint a nem nevesített alvállalkozóra, ezért tájékoztat erről. Igaza van?
Részlet a válaszából: […] ...adót -, ha azalvállalkozó a kifizetés időpontját megelőzően bemutat, átad vagy megküld egy15 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, amellyeligazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartottköztartozása nincs.Sajnos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. június 2.

Együttes adóigazolás benyújtására kötelezettek köre

Kérdés: A 10 százalék alatti és feletti alvállalkozóktól is be kell-e kérni az együttes adóigazolást?
Részlet a válaszából: […] ...adót -, ha az alvállalkozó akifizetés időpontját megelőzően bemutat, átad vagy megküld egy 15 napnál nemrégebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, amellyel igazolja, hogy azállami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. május 13.

Együttes adóigazolás jogszabályi háttere

Kérdés: Tudomásunk szerint 2008. január 1-je után elnyert közbeszerzési pályázat számlájának benyújtásánál 15 napon belül kelt együttes adóigazolás kötelező. Valóban ez a hatályos szabály? Kérjük ennek megerősítését, illetve a vonatkozó törvény számát és megjelenésének időpontját megadni szíveskedjenek!
Részlet a válaszából: […] A 2007. évi CXXVI. törvény 185. §-a és 382. §-ának (2)bekezdése alapján 2008. március 1-jétől módosul a 2003. évi XCII. törvény(Art.), pontosabban kiegészült egy új, 36/A. §-sal. Ennek értelmében aközbeszerzési eljárás során kötött szerződés teljesítése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. február 18.

Együttes adóigazolás

Kérdés: Hallottuk, hogy közbeszerzési eljárásban lehetőség van együttes igazolás benyújtására. Mit jelent ez, és kedvezőbb-e, ha ezt igényeljük?
Részlet a válaszából: […] ...igazolás pontos meghatározása együttes adóigazolás,amelyet az Art. 85/A §-ának (1) bekezdése szabályoz a közbeszerzésieljárásokkal kapcsolatban. A rendelkezés 2005. május 10-étől hatályos.Az előírás alapján az adózónak lehetősége van arra, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. szeptember 12.