Nyilatkozatok "egyesítése"

Kérdés: Az ajánlatkérő lehetővé tette a közös ajánlattételt konzorcium keretében. Előírta, hogy a közös ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolni kell az együttműködésről szóló megállapodást, valamint nyilatkozniuk kell az egyetemleges felelősségvállalásról, és a megállapodást, valamint a nyilatkozatot cégszerű aláírással kell ellátni. Érvénytelen az ajánlat, ha a fentieket egy dokumentum keretében nyújtjuk be, de az tartalmilag és formailag is megfelel a kiírásban foglaltaknak?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az ajánlatkérő a dokumentációban adott kötelezőenalkalmazandó, a fentieket külön-külön dokumentumba soroló mintát, úgy azajánlattevő - véleményünk szerint - hibásan szerkesztette ezeket egydokumentumba. Ha azonban ilyen mintát az ajánlatkérő nem bocsátott a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 1.

Együttműködési megállapodás csatolásának kötelezettsége közös ajánlattétel esetén

Kérdés: Közös ajánlattétel esetén az ajánlatkérő kötelezheti-e az ajánlattevőt arra, hogy az együttesen ajánlatot tevők csatolják az együttműködésüket tartalmazó megállapodást akkor, ha egyébként nem követeli meg a közös nyertesektől gazdasági társaság létrehozását? Tartalmaz-e erre előírást a Kbt.?
Részlet a válaszából: […] ...feltételek, kizáró okok) tartalmaz előírásokat. Az ajánlattevőipozíció igazolásához ugyanakkor szükséges a konzorciumi tagok közöttiegyüttműködési megállapodás becsatolása, hiszen ebből állapítható meg, hogy azadott közbeszerzési eljárásban ténylegesen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. július 21.