Eljárás olvashatatlan ajánlat esetén

Kérdés: Mi a helyzet akkor, ha az elektronikus ajánlat, melyet benyújtottunk, az ajánlatkérő által nem olvasható, de mi küldőként el tudjuk olvasni?
Részlet a válaszából: […] Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. Korm. rendelet 11. § (2)-(3) bekezdései az alábbiak szerint szabályozzák a kérdést:– amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a közbeszerzési dokumentumokban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 11.

Ajánlatkérő kötelezettségei az elektronikus közbeszerzéssel kapcsolatban

Kérdés: Milyen kötelezettségeik vannak most az ajánlatkérőknek abból a szempontból, hogy az elektronikus közbeszerzés még nem kötelező, de az EKR már működik? Kötelező eljárást is indítani, vagy elegendő regisztrálni, és majd később megindítani az eljárást?
Részlet a válaszából: […] Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. Korm. rendelet értelmében már a 2018. év első negyedévében vannak az ajánlatkérőknek kötelezettségeik. A Korm. rendelet 35. §-a szerint ugyan a Rendelet rendelkezéseit csak áprilistól kell alkalmazni, ez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 14.

EDPD (EEKD) formátuma

Kérdés: Kérheti-e az ajánlatkérő hogy docx-formátumban készítsem el az ESPD-t, hiszen úgyis kinyomtatva kell benyújtani, a CD-re írt fájlt pedig inkább pdf-formátumban készíteném el?
Részlet a válaszából: […] Az ajánlatkérő meghatározhat olyan formai követelményeket, melyek a papíralapú dokumentummal azonos tartalommal bíró elektronikus formára vonatkoznak. Amennyiben azonban az ajánlattevő nem a kért formai követelményeknek megfelelően, hanem például pdf-formátumban nyújtja be a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. július 12.

Ajánlat benyújtási módjának kizárólagossága

Kérdés: Előírhatja-e az ajánlatkérő, hogy az ajánlatomat kizárólag elektronikus formában (úton) nyújthatom be? Nem sérti ez az esélyegyenlőség alapelvét?
Részlet a válaszából: […] Az elektronikus árlejtés kivételével az ajánlatérő csak lehetővé teheti az elektronikus ajánlattételt, de nem kötelezheti erre az ajánlattevőket a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. október 8.

Ajánlat benyújtása elektronikus formában 2013. július 1-je után

Kérdés: A Kbt. július 1-jétől hatályos szövege szerint egy papíralapú ajánlati példány kérhető, és előírható az elektronikus másolat beadása is. Ezzel a CD-s példány nem az ajánlatkérő általi formai követelmény lesz, hanem a Kbt. teszi lehetővé. Így viszont a 74. § (1) bekezdés e) pontjában szereplő kivételt már nem kell rá alkalmazni, vagyis ha nem nyújtja be az ajánlattevő CD-n az ajánlatát, akkor az érvénytelen. Ugyanakkor ki kell rá írni a hiánypótlást is. Viszont ha az egyetlen ajánlati példányt beadta az ajánlattevő, akkor hogyan kérhetem a hiánypótlást a CD-re? Az ajánlatkérőtől nem viheti el a példányt szkennelni, az ajánlatkérőnél pedig nem biztos, hogy megvannak a feltételek a szkennelésre. Mi ilyenkor a helyes eljárás? Szükséges-e speciális feltételeket biztosítani az ajánlattevő számára?
Részlet a válaszából: […] A kérdés életszerű, és lehetőséget biztosít az elektronikus másolattal kapcsolatos jogszabályi feltételek ismertetésére.A Kbt. az alábbiak szerint fogalmaz, amikor a papíralapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példány benyújtását teszi lehetővé...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. szeptember 18.

Tárgyalás nyílt eljárásban

Kérdés: Az ajánlattevő nyílt eljárást írt ki, majd annak lefolytatása után az ár és a műszaki szempontok vonatkozásában tárgyalni akart. Megtehette ezt?
Részlet a válaszából: […] A jelenleg hatályos közbeszerzési törvény szabályai alapján erre nem volt lehetősége. Amennyiben a kérdező az árlejtésre gondol, melyet az érvényes ajánlattevők és az ajánlatkérő által kiválasztott értékelési részszempontok újraversenyeztetésével lehet lefolytatni,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. január 9.

Elektronikus ajánlat kizárólagossága

Kérdés: Korábbi gyakorlat szerint hiánypótlási ok volt (túlzott formai elvárás miatt) a hirdetmény-ellenőrzési bizottság részéről, ha elektronikusan is bekértük az ajánlatot. Mikor lehet csak és kizárólag elektronikus ajánlatot benyújtani?
Részlet a válaszából: […] Ajánlatkérő engedélyezheti elektronikus ajánlat benyújtását,azonban azt nem teheti kötelezővé. Az egyetlen olyan eljárástípus, mely csakelektronikusan bonyolítható le, az ún. Dinamikus Beszerzési Rendszer, melynekrészletszabályai jelenleg még nem kerültek be hazai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 31.

Ajánlat oldalankénti szignálásának kötelezettsége

Kérdés: Ha az ajánlatot a Kbt. 70/A. §-ának (1) bekezdése szerint kell összeállítani (nem elektronikus ajánlat), már nem kell oldalanként leszignálni? Elegendő csak a nyilatkozatokat aláírni, illetve az elején a matricát?
Részlet a válaszából: […] A közbeszerzési törvény 70/A. § (1) bekezdése értelmében anem elektronikusan beadott ajánlat formai követelményei a következők:– az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan összekell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 13.

Együttes adóigazolás köztartozásmentes adatbázisban szereplés esetén

Kérdés: A jövőben nem kell kérni APEH-VPOP együttes adóigazolást, ha cégünk ajánlattevőként szerepel az APEH köztartozásmentes adózói adatbázisában? Ha ez így van, akkor ezt ki kell-e nyomtatni és betenni az ajánlatba, vagy csak az ajánlatkérő ellenőrzi?
Részlet a válaszából: […] Mivel a közbeszerzési törvény alábbi, 20. §-ának (7)bekezdése értelmében az ajánlatkérő nem kérheti azon tények, adatok igazolását,illetve az ajánlattevőnek, az alvállalkozójának, továbbá az erőforrást nyújtószervezetnek nem kell igazolnia azokat a tényeket,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 13.

Elektronikus aukció

Kérdés: Kötelező-e az elektronikus aukció?
Részlet a válaszából: […] Gyakori félreértés, hogy az elektronikus aukció is kötelezőeleme az elektronikus közbeszerzési eljárásoknak. A szabályozás alapjánegyértelmű, hogy nem szükséges elektronikus aukció (a közbeszerzésbenelektronikus árlejtés) lebonyolítása, ez továbbra is opcionális marad a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 22.
1
2