EKR-be feltöltött dokumentumok elektronikus aláírásának szükségessége

Kérdés: Szükséges-e az EKR-be feltöltött dokumentumokat elektronikus aláírással ellátni, vagy tekinthetjük úgy, hogy az EKR a vonatkozó jogszabály szerint biztosítja a feltöltött dokumentum megváltoztathatatlanságát, így az elektronikus aláírás használata okafogyottá válik?
Részlet a válaszából: […] ...a törvényi szabályozástól. Ennek megfelelően a kormányrendelet 10. §-a értelmében nem szükséges az EKR-be feltöltött dokumentumok elektronikus aláírással való ellátása. Vagy elektronikus űrlap kitöltését, vagy az érintett dokumentum egyszerű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 20.

Időbélyegző mint feltétel elektronikus aláírás alkalmazásánál

Kérdés: Amennyiben elektronikus aláírást alkalmazok, szükséges-e hogy időbélyegző is legyen a dokumentumon?
Részlet a válaszából: […] ...»bizalmi szolgáltatás«: rendszerint díjazás ellenében nyújtott, az alábbiakból álló elektronikus szolgáltatások:- elektronikus aláírások, elektronikus bélyegzők vagy elektronikus időbélyegzők, ajánlott elektronikus kézbesítési szolgáltatások...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 8.

Elektronikus dokumentumok aláírásának szabályai

Kérdés: Ha elektronikusan teszek fel kiegészítő tájékoztatáskérést, akkor azt is alá kell írni elektronikusan? Kinek kell aláírnia? A cégjegyzésre jogosultnak, vagy elég, ha az egyik kolléga elektronikus aláírásával írjuk alá az aláírt és beszkennelt dokumentumot? Esetleg a küldött e-mailt kell csak aláírni? Kérdésünk továbbá, hogy mi az az időbélyeg? Kell-e ezt használni?
Részlet a válaszából: […] ...úton történő kommunikáció feltétele, hogy az ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatáskérést legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással lássa el. Ez egyben azt is jelenti, hogy a letagadhatatlanság és megváltoztathatatlanság feltételét is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. június 14.

Elektronikus aláírással ellátandó dokumentumok

Kérdés: A Kbt. 35. §-a (4) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett dokumentumot (tehát például a pdf fájlt) vagy az azt tartalmazó elektronikus levelet (magát az e-mailt) kell ellátni elektronikus aláírással?
Részlet a válaszából: […] ...a (4) bekezdés értelmében a (2) bekezdés c) pontja szerint nyilatkozat benyújtható legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott, vagy a külön, e törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerinti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. szeptember 17.

Elektronikus aláírás igénylése

Kérdés: Az elektronikus aláírást a Közbeszerzések Tanácsától kell kérni, igényelni?
Részlet a válaszából: […] ...hogy ajánlatkérő és ajánlattevő tudja igazolni, nem változott azanyag, amit elektronikusan küldött, ahhoz kell az elektronikus aláírás. ANemzeti Hírközlési Hatóság honlapján (www.nhh.hu) találhatók azok ahitelesítésszolgáltatók, akiktől...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 27.

Elektronikus aláírás

Kérdés: Mi minősül minősített elektronikus aláírásnak?
Részlet a válaszából: […] ...elektronikus aláírásra vonatkozó rendelkezéseket a Elal-tv. foglalja össze. Az Elal-tv. 2. §-a értelmében, ha jogszabály - azaz nem az Elal-tv. - a törvényben felsorolt fogalmakat említi, azok alatt az Elal-tv. értelmező rendelkezéseiben meghatározottakat kell érteni....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. június 28.