Elektronikus dokumentumok aláírásának szabályai

Kérdés: Ha elektronikusan teszek fel kiegészítő tájékoztatáskérést, akkor azt is alá kell írni elektronikusan? Kinek kell aláírnia? A cégjegyzésre jogosultnak, vagy elég, ha az egyik kolléga elektronikus aláírásával írjuk alá az aláírt és beszkennelt dokumentumot? Esetleg a küldött e-mailt kell csak aláírni? Kérdésünk továbbá, hogy mi az az időbélyeg? Kell-e ezt használni?
Részlet a válaszából: […] Ha az ajánlatkérő lehetővé teszi a Kbt. 41. §-ának (3) bekezdése szerint az elektronikus kommunikációt, akkor ezt valóban a Kbt. 41. § (2) bekezdésének c) pontja szerint is meg lehet tenni. Az elektronikus úton történő kommunikáció feltétele, hogy az ajánlattevő a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. június 14.

Változásbejegyzés folyamatban létének igazolása

Kérdés: Az ajánlatkérő előírta - 2008. novemberi kiírás -, hogy ha a cég cégadataiban el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor csatolni kell a cégbíróság érkeztető bélyegzőjével ellátott változásbejegyzési kérelmet. 2008. július 1-jétől kizárólagosan elektronikus úton nyújthatók be a cégbírósághoz bejegyzési, változásbejegyzési kérelmek. Ezeken nincs érkeztető bélyegző. Elfogadható-e a kiírásnak ez a kitétele, illetve: mi az igazolás módja?
Részlet a válaszából: […] ...szerint az elektronikus cégeljárásban is van"érkeztetés", azaz lekérhető a rendszerből, hogy az adott kérelmet mikornyújtotta be az ügyfél. Véleményünk szerint ezt a "lekérdezést" kell becsatolniaz ajánlatkérő számára. Ilyen esetben egyébként az a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 27.

Elektronikus cégeljárás és közbeszerzés

Kérdés: Az ajánlatkérő úgy rendelkezett a felhívásban, hogy - egyebek mellett - az el nem bírált, cégbírósághoz benyújtott kérelmet eredetiben vagy közjegyző által hitelesített másolatban kell csatolni. 2008. július 1-jétől azonban ez a kérelem már kizárólag csak elektronikus formában létezik, kinyomtatva nem hiteles. Hogyan teljesítsük a felhívás fentiek szerinti részét?
Részlet a válaszából: […] A cégbíróságoknál lehetőség van az elektronikus formábannyilvántartott okiratok - így vélhetően a cégbejegyzési, változásbejegyzésikérelmek - papíralapú példányának kikérésére illetékbélyeg ellenében. Azokiratokat 5 munkanap alatt lehet beszerezni, és a kérelemhez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 24.