Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott elektronikus cégeljárás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Elektronikus dokumentumok aláírásának szabályai

Kérdés: Ha elektronikusan teszek fel kiegészítő tájékoztatáskérést, akkor azt is alá kell írni elektronikusan? Kinek kell aláírnia? A cégjegyzésre jogosultnak, vagy elég, ha az egyik kolléga elektronikus aláírásával írjuk alá az aláírt és beszkennelt dokumentumot? Esetleg a küldött e-mailt kell csak aláírni? Kérdésünk továbbá, hogy mi az az időbélyeg? Kell-e ezt használni?
Részlet a válaszból: […]kapcsolatos minden nyilatkozattétel - ha e törvényből más nem következik - írásban történik.A (2) bekezdésben foglaltak alapján az írásbeli nyilatkozatok - ahol valamely kapcsolattartási formát a törvény kifejezetten nem kíván meg - teljesíthetők:- az (5) bekezdésre figyelemmel postai vagy közvetlen kézbesítés útján;- faxon;- elektronikus úton - a)-c) pontok.A (3) bekezdés értelmében az ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy előírhassa valamely kapcsolattartási forma alkalmazását, amely azonban nem sértheti a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét. A kizárólag elektronikus úton történő nyilatkozattétel - központi beszerző szerv eljárása, valamint a dinamikus beszerzési rendszer, elektronikus katalógus vagy elektronikus árlejtés alkalmazása esetének kivételével - nem követelhető meg az ajánlattevőktől.A (4) bekezdés rendelkezése alapján a (2) bekezdés c) pontja szerint nyilatkozat benyújtható - ahol a közbeszerzési törvény, vagy a törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály eltérően nem rendelkezik - legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott vagy a törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerinti követelményeknek megfelelő elektronikus dokumentumba foglalt formában.A kérdés sorrendjében továbbmenve: az e-mailt is - melyben a csatolmányt elküldik - alá lehet írni, de tekintettel az egyes levelezőrendszerek közötti különbségekre, továbbá arra, hogy a megérkezett e-mailt a másik fél nehezen tudja archiválni a közbeszerzési dokumentumok között, továbbá a spamszűrő aktivitása miatt esetleg az e-mail elvesztheti elektronikusan aláírt jellegét, így a csatolt dokumentumot mindenképpen javasolt aláírni.Javasolt továbbá ún. időbélyeg alkalmazása, amely azt igazolja, hogy mikor írta alá az ajánlattevő, illetve képviselője az érintett dokumentumot. A szabályozás alapjait mind az elektronikus aláírás, mind az időbélyeg vonatkozásában a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. június 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4001

2. találat: Változásbejegyzés folyamatban létének igazolása

Kérdés: Az ajánlatkérő előírta - 2008. novemberi kiírás -, hogy ha a cég cégadataiban el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor csatolni kell a cégbíróság érkeztető bélyegzőjével ellátott változásbejegyzési kérelmet. 2008. július 1-jétől kizárólagosan elektronikus úton nyújthatók be a cégbírósághoz bejegyzési, változásbejegyzési kérelmek. Ezeken nincs érkeztető bélyegző. Elfogadható-e a kiírásnak ez a kitétele, illetve: mi az igazolás módja?
Részlet a válaszból: […]hogy az adott kérelmet mikor nyújtotta be az ügyfél. Véleményünk szerint ezt a "lekérdezést" kell becsatolni az ajánlatkérő számára. Ilyen esetben egyébként az a legcélszerűbb, ha az ajánlattételi határidőben
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. április 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1955

3. találat: Elektronikus cégeljárás és közbeszerzés

Kérdés: Az ajánlatkérő úgy rendelkezett a felhívásban, hogy - egyebek mellett - az el nem bírált, cégbírósághoz benyújtott kérelmet eredetiben vagy közjegyző által hitelesített másolatban kell csatolni. 2008. július 1-jétől azonban ez a kérelem már kizárólag csak elektronikus formában létezik, kinyomtatva nem hiteles. Hogyan teljesítsük a felhívás fentiek szerinti részét?
Részlet a válaszból: […]ellenében. Az okiratokat 5 munkanap alatt lehet beszerezni, és a kérelemhez csatolni kell az érintett cég arra jogosult képviselője által adott meghatalmazást. Az ügymenet leegyszerűsítése érdekében javasoljuk kiegészítő tájékoztatás keretében megkérdezni az ajánlatkérőt, hogy az igényelt dokumentum ellenjegyző ügyvéd által hitelesített példányát elfogadja-e. Végül a kérdéssel kapcsolatban megjegyezzük,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1773
Kapcsolódó tárgyszavak: