Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott elektronikus okirat tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Időbélyegző mint feltétel elektronikus aláírás alkalmazásánál

Kérdés: Amennyiben elektronikus aláírást alkalmazok, szükséges-e hogy időbélyegző is legyen a dokumentumon?
Részlet a válaszból: […]definiálja:"33. »elektronikus időbélyegző«: olyan elektronikus adatok, amelyek más elektronikus adatokat egy adott időponthoz kötnek, amivel igazolják, hogy utóbbi adatok léteztek az adott időpontban."Az időbélyegző alkalmazásával tehát kétséget kizáróan megállapítható, hogy amikor az időbélyeg a dokumentumra kerül, abban az időpontban a dokumentum már létezett. Mivel sokféleképpen mutathatják az egyes számítógépes rendszerek az időpontot, ezért az időbélyegző alkalmazásával nem vitatható, hogy milyen órának megfelelően került időbélyeg az adott dokumentumra.A Kbt. írásbeliségre vonatkozó főszabálya az alábbiakban csak és kizárólag az elektronikus aláírásról rendelkezik, időbélyegző alkalmazását nem említi. A rendelkezések a következők:A Kbt. 41. §-ának (1) bekezdése szerint az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos minden nyilatkozattétel - ha a közbeszerzési törvényből más nem következik - írásban történik.A (2) bekezdés alapján az írásbeli nyilatkozatok - ahol valamely kapcsolattartási formát e törvény kifejezetten nem kíván meg - teljesíthetők:- az (5) bekezdésre figyelemmel postai vagy közvetlen kézbesítés útján;- faxon;- elektronikus úton - a)-c) pontok.A (4) bekezdés értelmében a (2) bekezdés c) pontja szerint nyilatkozat benyújtható - ahol e törvény, vagy a törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály eltérően nem rendelkezik - legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott, vagy a törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerinti követelményeknek megfelelő elektronikus dokumentumba foglalt formában.Végül a (6) bekezdés rendelkezése szerint a közbeszerzési eljárásban az eljárási cselekmények elektronikusan is gyakorolhatók. Az eljárási cselekmények elektronikus gyakorlásának módjáról külön kormányrendelet rendelkezik, amely e törvény rendelkezéseitől az eljárási cselekmények elektronikus gyakorlása miatt szükséges mértékben eltérhet.Az előző bekezdésben hivatkozott kormányrendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. kormányrendelet,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4081
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Elektronikus dokumentumok aláírásának szabályai

Kérdés: Ha elektronikusan teszek fel kiegészítő tájékoztatáskérést, akkor azt is alá kell írni elektronikusan? Kinek kell aláírnia? A cégjegyzésre jogosultnak, vagy elég, ha az egyik kolléga elektronikus aláírásával írjuk alá az aláírt és beszkennelt dokumentumot? Esetleg a küldött e-mailt kell csak aláírni? Kérdésünk továbbá, hogy mi az az időbélyeg? Kell-e ezt használni?
Részlet a válaszból: […]kapcsolatos minden nyilatkozattétel - ha e törvényből más nem következik - írásban történik.A (2) bekezdésben foglaltak alapján az írásbeli nyilatkozatok - ahol valamely kapcsolattartási formát a törvény kifejezetten nem kíván meg - teljesíthetők:- az (5) bekezdésre figyelemmel postai vagy közvetlen kézbesítés útján;- faxon;- elektronikus úton - a)-c) pontok.A (3) bekezdés értelmében az ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy előírhassa valamely kapcsolattartási forma alkalmazását, amely azonban nem sértheti a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét. A kizárólag elektronikus úton történő nyilatkozattétel - központi beszerző szerv eljárása, valamint a dinamikus beszerzési rendszer, elektronikus katalógus vagy elektronikus árlejtés alkalmazása esetének kivételével - nem követelhető meg az ajánlattevőktől.A (4) bekezdés rendelkezése alapján a (2) bekezdés c) pontja szerint nyilatkozat benyújtható - ahol a közbeszerzési törvény, vagy a törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály eltérően nem rendelkezik - legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott vagy a törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerinti követelményeknek megfelelő elektronikus dokumentumba foglalt formában.A kérdés sorrendjében továbbmenve: az e-mailt is - melyben a csatolmányt elküldik - alá lehet írni, de tekintettel az egyes levelezőrendszerek közötti különbségekre, továbbá arra, hogy a megérkezett e-mailt a másik fél nehezen tudja archiválni a közbeszerzési dokumentumok között, továbbá a spamszűrő aktivitása miatt esetleg az e-mail elvesztheti elektronikusan aláírt jellegét, így a csatolt dokumentumot mindenképpen javasolt aláírni.Javasolt továbbá ún. időbélyeg alkalmazása, amely azt igazolja, hogy mikor írta alá az ajánlattevő, illetve képviselője az érintett dokumentumot. A szabályozás alapjait mind az elektronikus aláírás, mind az időbélyeg vonatkozásában a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. június 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4001

3. találat: Elektronikus dokumentumok bekérése

Kérdés: Elektronikus cégeljárásban a digitális tértivevényen nem szerepel, hogy azt mely cégügyben adták be. Mi értelme annak, hogy az ajánlatkérők rendre megkívánják ennek csatolását? Különösen akkor, amikor a benyújtott cégiratok bárki részére nyilvánosak.
Részlet a válaszból: […]látjuk, hogy az ajánlatkérők elektronikus okiratcsatolás iránti igénye az utóbbi időszakban egyértelmű az alakiság vonatkozásában. Általában elmondható, hogy az ajánlatkérők többsége elfogadja az elektronikus dokumentum jogi képviselő által hitelesített és az ajánlattevő által cégszerűen aláírt nyomtatott példányát. Bár az elektronikus
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. február 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2242
Kapcsolódó tárgyszavak: