Elektronikus úton történő kapcsolattartás módjának értelmezése

Kérdés: Jól gondolom-e, hogy csak a kötelezettségvállalásra alkalmas ajánlattevői nyilatkozatok, igazolások megküldésére vonatkozik a Kbt. 41. §-ának (4) bekezdése, miszerint a nyilatkozatok, igazolások kizárólag fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott formában továbbíthatók elektronikusan? [257/2007. kormányrendelet 6. §; 13/2005. IHM rend. 2. §-ának e) pontja, 4. §-ának (2) és (4) bekezdése.] Az egyszerű másolati példányban is elfogadható dokumentumokra ez nem vonatkozik. Értelmezésem szerint az ajánlatkérő által kiküldött dokumentumokra szintén nem vonatkozhat, hiszen azok nem minősülnek nyilatkozatnak. Megfelelő ez az értelmezés?
Részlet a válaszából: […] ...közötti kommunikációra vonatkozóan az írásbeli forma alkalmazását teszik kötelezővé. A Kbt. 41. §-a szerint a kapcsolattartás elektronikus úton is megvalósulhat, mely egyben szükségessé teszi a (4) bekezdés értelmében legalább fokozott biztonságú...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 11.

Elektronikus út kötelezővé tétele valamennyi közbeszerzési eljárásban

Kérdés: 2016. november 1-jén a Kbt. 196. §-ának (2) bekezdése alapján hatályba lépett a Kbt. 31. §-ának (5) és 32. §-ának (3) bekezdése, amelyek a központosított közbeszerzések elektronikus úton történő megvalósítását írják elő. Várható-e a központosított közbeszerzéseken kívül minden közbeszerzési eljárás elektronikus úton történő lebonyolításának kötelezővé tétele?
Részlet a válaszából: […] ...2017. február 1-jétől a központosított közbeszerzésben az ajánlatkérő és gazdasági szereplők közötti minden írásbeli kommunikáció elektronikus úton fog zajlani.A kérdésben jelzett, a Kbt. 31. §-ának (5) bekezdése és 32. §-nak (3) bekezdése - mely...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 11.

Elektronikus kommunikáció a közbeszerzésben

Kérdés: Az eredményhirdetés szabályainak módosulása jelentheti-e azt, hogy például egy kérdés-válasz folyamatot is le lehet bonyolítani e-mailen? Elfogadott-e a Kbt.-ben az elektronikus levél útján való kommunikáció?
Részlet a válaszából: […] ...eredményhirdetés tekintetében a 2006. évi CXXXV. törvénymódosította a Kbt. 96. és 118. §-ait, és előírta az összegzés elektronikus útonvaló megküldését. Az elektronikus megküldésre vonatkozó rendelkezéseket 2007.január 1-jétől kell alkalmazni. Az egyéb iratok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. június 25.

Összegzés elektronikus úton történő megküldésének feltételei

Kérdés: Az összegzés elektronikus úton (e-mail) történő megküldésének van-e feltétele az elektronikus aláírás oldaláról (például bizonyítás)? Kiterjed-e ez a forma az iratok (kérdések) megküldésére is?
Részlet a válaszából: […] ...összegzés elektronikus úton való megküldésére vonatkozórendelkezéseket a 2006. évi CXXXV. törvény írta elő a Kbt. 96. és 118. §-ánakmódosításával, az erre vonatkozó rendelkezéseket 2007. január 1-jétől kellalkalmazni. Hogy mi minősül elektronikus...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. június 25.