Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott elektronikus tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Elektronikusan megküldött cégkivonat jellege

Kérdés: Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat rendszeréből a Microsec adattovábbító szolgáltató által elektronikusan megküldött Cégkivonat egyszerűsített nyílt közbeszerzési pályázathoz egyszerű másolatként vagy eredetiként is becsatolható-e?
Részlet a válaszból: […]lehet kérni. A Szolgálat igénybevétele azzal az előnnyel is jár, hogy nyilvántartása országos, míg az adott megyei cégbíróságokon csak az illetékességi területükön székhellyel rendelkező cégek cégkivonata (cégmásolata) igényelhető. Emellett megjegyezzük, hogy a kérdésben keveredik az egyszerűsített és a nyílt eljárás. Egyszerűsített eljárás esetében nem kérhet az ajánlatkérő eredeti vagy hiteles másolatot, azonban nyílt eljárás esetén erre lehetősége van. Egyszerű eljárás, azaz a nemzeti értékhatárt el nem érő becsült érték esetében pedig szintén nincs lehetőség eredeti vagy hiteles másolat csatolásának előírására. [Az 1/2006. IRM rendelet 2. § (1) bekezdésének a)-c) pontjai szerint a Cégszolgálat papír alapon, illetve elektronikusan közokirat formájában ad céginformációt a cég - cégjegyzékben szereplő egyes fennálló vagy törölt adatairól, a cégjegyzékben szereplő jogokról, illetve tényekről (a továbbiakban együtt: adat) cégbizonyítvány formájában, ideértve azt az esetet is, amikor a cég elnevezésének, székhelyének, statisztikai számjelének, adószámának és pénzforgalmi jelzőszámának hatályos és törölt adatairól kérnek céginformációt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. január 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1228
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Elektronikus hirdetmény megjelenési határideje

Kérdés: Elektronikus hirdetmény megjelentetésére mennyi időn belül lehet számítani?
Részlet a válaszból: […]honlapján történő közzététele esetében - Kbt. 43. §-ának (1) bekezdése - a hirdetmény közzétételéhez fűződő joghatások szempontjából a hirdetménynek a honlapon történő közzétételének időpontja az irányadó; - az ajánlatkérőnek a hirdetményt a lehető leggyorsabban és a legmegfelelőbb módon kell megküldenie - a Közbeszerzések Tanácsán keresztül - az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványai Hivatalának. Gyorsított eljárás (Kbt. 136. §-a) esetében a hirdetményt telefaxon vagy elektronikus úton kell megküldeni; - az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványai Hivatala a hirdetményt a feladást követően legkésőbb tizenkét napon belül teszi közzé; gyorsított eljárás, valamint a hirdetmény elektronikus úton, külön jogszabályban meghatározott módon történő feladása esetében pedig legkésőbb öt napon belül; - a Közbeszerzések Tanácsa (Titkársága) az ajánlatkérő által megküldött hirdetményt - továbbküldése, feladása előtt - megvizsgálja abból a szempontból, hogy megfelel-e a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályoknak. A hirdetmények ellenőrzéséért - külön jogszabályban, a 34/2004. kormányrendeletben meghatározott mértékű - díjat kell fizetni; - a hirdetményt közzétételre a Közbeszerzések Tanácsa adja fel. A hirdetmény feladásának napját a Közbeszerzések Tanácsának tudnia kell igazolni; - a Közbeszerzések Tanácsa a hirdetmény nem elektronikus úton, illetve elektronikus úton, de nem a külön jogszabályban meghatározott módon történő megküldése esetén - az ajánlatkérő kérelmére - a külön jogszabályban meghatározott módnak megfelelő elektronikus úton küldi tovább a hirdetményt az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványai Hivatala részére. A hirdetmény ilyen módon, elektronikus úton történő továbbküldéséért - külön jogszabályban meghatározott mértékű - díjat kell fizetni; - az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. január 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1227
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,