Átláthatósági megállapodás

Kérdés: Mi a lényege az átláthatósági megállapodásnak?
Részlet a válaszából: […] Eredetileg az átláthatósági megállapodás célja nem az volt,hogy egy további ellenőr végezzen utólagos ellenőrzést az eljárás dokumentálásakapcsán. A vonatkozó szabályozás végül a kapcsolódó, a közbeszerzésieljárásokban alkalmazható átláthatósági megállapodásról...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. július 19.

Határidőn túli hiánypótlás

Kérdés: A hiánypótlási határidő lejárta után teljesített hiánypótlás elfogadható?
Részlet a válaszából: […] Nem, a hiánypótlási határidő – hasonlóan az ajánlattételihatáridőhöz – lejárta esetén a hiánypótlás elkésettnek minősül, annak tartalmátaz ajánlatkérő nem veheti figyelembe, azonban az eljárás dokumentálása folyamánkülön figyelemmel kell lennie az érvénytelen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 22.

Érvénytelen ajánlat mint irat

Kérdés: Mit jelent az a kiírásban, hogy amennyiben az ajánlat érvénytelen, az mégis "irat"-nak minősül?
Részlet a válaszából: […] Mivel az ajánlatkérő dokumentálási kötelezettsége aközbeszerzési eljárás teljes spektrumára kiterjed, így az ajánlatkérő azértírja elő az érvénytelen ajánlat iratnak minősítését, hogy egyértelművé tegye,dokumentálási és egyben megőrzési kötelezettsége az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 9.

Felelősség az eljárás dokumentálásáért, a dokumentáció megőrzéséért közös tender esetében

Kérdés: Ki a felelős az eljárás dokumentálásáért, valamint a dokumentáció megőrzéséért abban az esetben, ha több (például 10-15) ajánlatkérő közös tenderét egy megbízott szervezet vagy személy bonyolítja le? Mi az elfogadható gyakorlat ebben a kérdésben?
Részlet a válaszából: […] Minden esetben az ajánlatkérő felelőssége a közbeszerzésiiratok megőrzése, akkor is, ha megbízott cég folytatja le a közbeszerzésieljárást. Ilyen esetben azonban célszerű a megbízott szervezettel kötöttszerződésben (több ajánlatkérő esetén szerződésekben) arról...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. december 5.

Közbeszerzési eljárás dokumentálása

Kérdés: Hogyan kell végrehajtani az adott közbeszerzési eljárás dokumentálását? Lesz-e erre közbeszerzési napló, központi nyomtatvány, avagy az ajánlatkérők saját értelmezésük szerinti készítsék el a dokumentációt?
Részlet a válaszából: […] A dokumentáció tartalmát maga a közbeszerzési eljárás tárgya határozza meg. Értelemszerűen más a dokumentáció tartalma egy építési beruházásra és más egy árubeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárásban. Lényeges az is, hogy a dokumentáció színvonalát nem az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. május 3.