Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott eljárási dokumentum tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Referencia előírása eljárási dokumentumban

Kérdés: Lehet-e az eljárási dokumentumban referenciát előírni? Ugyanis az ajánlatkérő az eljárási dokumentumban több referenciát is kér, mint a felhívásban, és ehhez kiegészítő tájékoztatás keretében is ragaszkodik.
Részlet a válaszból: […]§ (2) bekezdése értelmében mindenképpen az eljárást megindító felhívás kell, hogy tartalmazza azt.A Kbt. 50. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárást megindító felhívás a közbeszerzési eljárás egyes fajtáira irányadó szabályok szerint ajánlati felhívás, részvételi felhívás, ajánlattételi felhívás vagy közvetlen részvételi felhívás lehet.A (2) bekezdés n) pontja szerint a közbeszerzési eljárást megindító felhívás tartalmazza különösen: (...) az alkalmassági követelményeket és utalást a megkövetelt igazolási módokra; (...).A félreértést az okozhatja, hogy az eljárást megindító felhívások extrém hossza miatt a jogszabály lehetővé teszi, hogy az ajánlatkérő csak utaljon a megkövetelt igazolási módokra, melyek részleteit az eljárási dokumentumokban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. szeptember 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4769

2. találat: Eljárási dokumentumok és árlejtés lefolytatásának eltérése

Kérdés: Lehet-e eltérés az eljárási dokumentumok és az árlejtés lefolytatása között?
Részlet a válaszból: […]felületet adó, hanem egyes érdemi eljárási cselekményeket is elvégző informatikai rendszeren eszközölt ajánlatkérői beállításoktól, és az ajánlattevők jognyilatkozataitól. Nem mellőzhető annak vizsgálata, hogy mikor és mely feltételekre áll be az ajánlati kötöttség (...)".Összességében tehát a jogorvoslati fórum úgy látja, hogy az eltérés önmagában nem alapoz meg jogsértést, és az ajánlattevőnek is fel kellett volna, hogy tűnjön, hogy más árlejtés-beállításokat lát az érintett eljárásban. Amikor az ajánlatkérő az EKR-ben beállítja a szabályokat (meghosszabbodás időtartama, lépésköz stb.), aszerint kell eljárnia, ahogyan azt az eljárási dokumentumokban közzétette. Nincs ugyan jelentősége, de ebben az esetben a korábbi szabályoktól eltért az ajánlatkérő a beállítás során, de mindezt véletlenül tette.A döntésben hivatkozott 28. § az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. kormányrendelet 28. §-a, melynek az ajánlattevők tájékoztatási kötelezettségére vonatkozó részei így szólnak:- az értesítést az ajánlatkérőnek úgy kell elküldenie, hogy az alapján az EKR-ben elérhető információkat az ajánlattevők az elektronikus árlejtés kezdő időpontjaként megjelölt időpont előtt legalább öt munkanappal megismerhessék;- az értesítés alapján az EKR-en keresztül az ajánlatkérő legalább az alábbi információkról köteles tájékoztatást adni: az elektronikus árlejtés megkezdésének és lezárásának időpontjáról, az informatikai rendszer működésének megismeréséhez szükséges információkról, az ajánlatok értékelésének eredményéről, valamint arról a képletről, amely alapján az ajánlatok automatikus rangsorolására sor kerül;- az előző bekezdés szerinti tájékoztatás tartalmazhatja azt az ajánlattételi határidőt megelőző időtartamot, amelyen belül érkező ajánlat esetében az ajánlat megtételének időpontjában az elektronikus árlejtés új szakasza kezdődik. A tájékoztatásnak ebben az esetben tartalmaznia kell az új szakasz befejező időpontját, valamint azt, hogy az ilyen módon megkezdődött új szakaszban a befejező időpontot megelőzően az e bekezdés első mondatában meghatározott határidőn belül tett ajánlat egyben új szakasz kezdetét jelenti-e - kormányrendelet 28. §-ának (2)-(4) bekezdései, (3) bekezdés a)-d) pontok.Az érintett esetben eltérő volt az ajánlatkérő eljárási dokumentumában foglalt tartalom és az árlejtés beállítása, azaz nem a kormányrendelet 28. §-a szerinti tájékoztatási kötelezettség alapján közzétett dokumentumnak megfelelően került lebonyolításra az eljárás.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. szeptember 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4568
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Közbeszerzési dokumentumcsomag megszerzése érdeklődés jelzése nélkül

Kérdés: Ha nem jelzem az érdeklődésemet, van-e arra mód, hogy a közbeszerzési dokumentumcsomaghoz hozzájuthassak?
Részlet a válaszból: […]hozzájutni az ajánlattétel teljes szakaszában. Amennyiben például a későbbi ajánlattevő úgy dönt, az alvállalkozója is hozzájuthat az információhoz, és ajánlattevőként csak akkor jelenik meg az érintett gazdasági szereplő, amikor már biztosan képes ajánlatot benyújtani. Ugyan adminisztratív módon bonyolítja a kérdést a nem közvetlen információhoz jutás, de jogi akadálya nincs annak, hogy ne csak az érdeklődést jelző jusson hozzá az eljárási dokumentumokhoz. Más útja nincs annak, hogy a releváns információhoz - beleértve a kiegészítő tájékoztatáskéréseket és válaszokat, vagy korrigendumokat stb. - hozzájusson a gazdasági szereplő. Az információhoz jutás ugyanis nem egyszeri adathoz jutást jelent, hiszen az érdeklődés jelzésével egyben jogosulttá válik a gazdasági szereplő minden, valamennyi gazdasági szereplőre tartozó információhoz való azonnali és közvetlen hozzáféréshez. Ezért érdemes átgondolni, hogy inkább maga a későbbi ajánlattevő jelezze érdeklődését, így minden információt azonnal megkap,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4468