Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott eljárástípus tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Árubeszerzésre, kivitelezésre, szolgáltatásra irányuló közbeszerzési eljárás formája

Kérdés: Önkormányzatunk intézményeinél világítás-korszerűsítést kíván megrendelni. Piackutatás során találkoztunk olyan lehetőséggel, hogy a kivitelező saját pénzeszközéből finanszírozná a korszerűsítést, az így felszerelt lámpatestek az ő tulajdonában maradnak. Az önkormányzat a korszerűsítés finanszírozását 10 éves időtartamra vállalhatja (áramdíj-megtakarításból), és a lejárat után az akkori érték bizonyos százalékáért a tulajdonába kerülnek a lámpatestek. A teljes bekerülés összege a becsült érték alapján nemzeti értékhatár alatti, egyszerű eljárás keretében kerülhetne meghirdetésre. Milyen formában lehet a közbeszerzési eljárást kiírni (árubeszerzés-kivitelezés-szolgáltatás), és a Kbt. milyen szabályozását alkalmazhatnánk ilyen esetben?
Részlet a válaszból: […]kérdést. Több szakértővel konzultálva arra a megállapításra jutottunk, hogy a megoldás egyfajta tartós bérleti konstrukció, azaz árubeszerzésnek minősül, amely az áru megvételével zárul. Mivel az árubeszerzésbe annak beüzemelése is beleértendő, a lámpatestek cseréje és a világítás biztosítása része az árubeszerzésnek. Tekintettel arra, hogy a becsült érték megállapítása árubeszerzés esetében magának az árunak az értékét is kell, hogy tartalmazza, ezért javasoljuk a "bizonyos százalék" pontos megállapítását.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. augusztus 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1090
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Speciális szolgáltatás beszerzésének eljárásrendje

Kérdés: Havi kétmillió forintos speciális szolgáltatás (színházi hangosítás) eljárása lehet-e egyszerűsített, hirdetmény nélküli, 5 éves időtartamra? Ha igen, milyen típusú eljárást kell lefolytatni?
Részlet a válaszból: […]küldemények szállítását 712 (kivéve 71235), 7512, 87304 60112000-6-tól 60129300-1-ig (kivéve 60121000-től60121600-ig, 60122200-1, 60122230-0) és 64120000-3-tól 64121200-2-ig 3 Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását 73 (kivéve 7321) 62100000-3-tól 62300000-5-ig (kivéve 62121000-6, 62221000-7) 4 Szárazföldi és légipostai küldemények szállítása 71235, 7321 60122200-1, 60122230-0, 62121000-6, 62221000-7 5 Távközlési szolgáltatások 752 64200000-8-tól 64228200-2-ig, 72318000-7 és 72530000-9-től 72532000-3-ig 6 Pénzügyi szolgáltatások a) Biztosítási szolgáltatások b) Banki és befektetési szolgáltatások ex 81, 812, 814 66100000-1-től 66430000-3-ig és 67110000-1-től 67262000-1-ig 7 Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások 84 50300000-8-tól 50324200-4-ig, 72100000-6-tól 72591000-4-ig (kivéve 72318000-7 és 72530000-9-től 72532000-3-ig) 8 Kutatási és fejlesztési szolgáltatások 85 73000000-2-től 73300000-5-ig (kivéve 73200000-4, 73210000-7, 7322000-0) 9 Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások 862 74121000-3-tól 74121250-0-ig 10 Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások 864 74130000-9-től 74133000-0-ig és 74423100-1, 74423110-4 11 Vezetési tanácsadó szolgáltatások és ezzel összefüggő szolgáltatások 865, 866 73200000-4-től 73220000-0-ig, 74140000-2-től 74150000-5-ig (kivéve 74142200-8) és 74420000-9, 74421000-6, 74423000-0, 74423200-2, 74423210-5, 74871000-5, 93620000-0 12 Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások 867 74200000-1-től 74276400-8-ig és 74310000-5-től 74323100-0-ig és 74874000-6 13 Reklámszolgáltatások 871 74400000-3-tól 74422000-3-ig (kivéve 74420000-9 és 74421000-6) 14 Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások 874, 82201-től 82206-ig 70300000-4-től 70340000-6-ig és 74710000-9-től 74760000-4-ig 15 Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon 88442 78000000-7-től 78400000-1-ig 16 Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások 94 90100000-8-tól 90320000-6-ig és 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0 Tájékoztatásul: a Kbt. 4. számú melléklete szerinti szolgáltatások Kategória száma Tárgy CPC-hivatkozási szám CPV-hivatkozási szám 17 Szállodai és éttermi szolgáltatások 64 […] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. július 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1073

3. találat: Eljárástípus márkaspecifikus termékek beszerzése esetén

Kérdés: Oktatással foglalkozó intézményünk több olyan nyersanyagot használ fel a szakoktatás során (anyagok minőségére tekintettel, vegyi folyamatok betartása miatt, valamint a vizsgák során felhasználásra kerülő nyersanyagok tulajdonságainak tantervben szükséges rögzítése miatt stb.), amelynél egy-egy kiválasztott márkatermékre kell specializálódnunk. A termékeket a gyártóktól előnyös áron és pontos szállításokkal megkapjuk, megkapnánk. Milyen közbeszerzési eljárás, forma alkalmazható az ilyen esetekben, különös tekintettel arra, hogy a beszerzések gyorsan, költségkímélően, más cégek időszakos zavarása, üzleti kapcsolatok megszakadása nélkül megvalósulhassak? (A beszerzések maximumértéke kb. 3-8 millió HUF, összérték kb. 40-60 HUF.)
Részlet a válaszból: […]egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, valamint típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, akkor a leírásnak tartalmaznia kell, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a "vagy azzal egyenértékű" kifejezést kell szerepeltetni. Az egybeszámítási szabályok figyelembevételével vélhetően egyszerű vagy nemzeti eljárásrendben kell közbeszerzési eljárást lefolytatnia a kérdezőnek. A kérdésfelvetésből azonban nem állapítható meg, hogy például egy szerződésben megoldható-e a teljes mennyiség beszerzése egy adott évben, illetve hogy felhasználásuk összefügg-e, illetőleg az azonos rendeltetés adott-e. Ezért nem tudjuk megállapítani az egybeszámítás alapján az eljárásrendet.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. július 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1055
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Áttérési lehetőség más eljárástípusra szerződésbontást követően

Kérdés: Nemzeti értékhatár felét meghaladó beszerzési értékű építési beruházásra hirdetménnyel indult nyílt, egyszerű eljárással kiválasztott nyertes kivitelezővel megkötött építési szerződés "közös megegyezéssel" történő felbontása után lehetséges-e hirdetménnyel indítandó egyszerű tárgyalásos közbeszerzési eljárás tartása?
Részlet a válaszból: […]fennállása esetében - Kbt. 124. §-ának (2) bekezdése - hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás lebonyolítására van lehetőség. Amennyiben a kérdező arra gondolt, hogy a felbontást követően ugyanazzal a szerződő partnerrel van-e lehetőség egyedül tárgyalni, nos erre nem nyújt módot a Kbt. Jelentkezhet természetesen a közzétett hirdetményre a korábbi partner is, amennyiben lehetősége van rá, és alkalmas a teljesítésre, ugyanis a szerződés felbontása miatt nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. [A teljesség érdekében, a kérdés kapcsán utalunk arra, hogy a Kbt. 124. § (2) bekezdésének a)-d) pontjai alapján az ajánlatkérő hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárást akkor alkalmazhat - ha a nyílt, a meghívásos eljárás vagy a versenypárbeszéd a törvény 92. § b) vagy c) pontja alapján eredménytelen volt, feltéve, hogy a felhívásnak, a dokumentációnak és az ismertetőnek a feltételei időközben lényegesen nem változtak meg; - kivételesen, ha az árubeszerzés, az építési beruházás, illetőleg a szolgáltatás természete vagy az ehhez kapcsolódó kockázatok nem teszik lehetővé az ellenszolgáltatás előzetes átfogó (mindenre kiterjedő) meghatározását; - építési beruházás esetében, ha az kizárólag kutatási, kísérleti vagy fejlesztési célból szükséges; ez az eset azonban nem alkalmazható, ha megalapozza[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. július 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1052
Kapcsolódó tárgyszavak: ,