Árubeszerzésre, kivitelezésre, szolgáltatásra irányuló közbeszerzési eljárás formája

Kérdés: Önkormányzatunk intézményeinél világítás-korszerűsítést kíván megrendelni. Piackutatás során találkoztunk olyan lehetőséggel, hogy a kivitelező saját pénzeszközéből finanszírozná a korszerűsítést, az így felszerelt lámpatestek az ő tulajdonában maradnak. Az önkormányzat a korszerűsítés finanszírozását 10 éves időtartamra vállalhatja (áramdíj-megtakarításból), és a lejárat után az akkori érték bizonyos százalékáért a tulajdonába kerülnek a lámpatestek. A teljes bekerülés összege a becsült érték alapján nemzeti értékhatár alatti, egyszerű eljárás keretében kerülhetne meghirdetésre. Milyen formában lehet a közbeszerzési eljárást kiírni (árubeszerzés-kivitelezés-szolgáltatás), és a Kbt. milyen szabályozását alkalmazhatnánk ilyen esetben?
Részlet a válaszából: […] Ez az Európában igen gyakran alkalmazott megoldásgyakorlatilag lízingkonstrukció, amely áll egyrészt szolgáltatásból, másrésztárubeszerzésből. A Ptk.-tól, illetve a lízing szabályozásáról elszakadva, aKbt. szerint kell tehát leegyszerűsítenünk a kérdést. Több...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. augusztus 14.

Speciális szolgáltatás beszerzésének eljárásrendje

Kérdés: Havi kétmillió forintos speciális szolgáltatás (színházi hangosítás) eljárása lehet-e egyszerűsített, hirdetmény nélküli, 5 éves időtartamra? Ha igen, milyen típusú eljárást kell lefolytatni?
Részlet a válaszából: […] A Kbt 38. § (1) bekezdésének b) pontja szerint aszolgáltatás becsült értéke a havi ellenszolgáltatás 48-szorosa, azaz 96 millióforint. A becsült értékre tekintettel a beszerzési eljárás közösségeljárásrendbe tartozik, azaz a törvény IV. fejezetének rendelkezései...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. július 24.

Áttérési lehetőség más eljárástípusra szerződésbontást követően

Kérdés: Nemzeti értékhatár felét meghaladó beszerzési értékű építési beruházásra hirdetménnyel indult nyílt, egyszerű eljárással kiválasztott nyertes kivitelezővel megkötött építési szerződés "közös megegyezéssel" történő felbontása után lehetséges-e hirdetménnyel indítandó egyszerű tárgyalásos közbeszerzési eljárás tartása?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben keverednek az eljárástípusok. Vélhetőenhirdetmény közzétételével induló egyszerű eljárás eredményképpen megkötöttszerződés felbontása történt az adott esetben. Ezt követően - függetlenül azelőző szerződéstől - szükséges megvizsgálni azt, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. július 3.

Eljárástípus márkaspecifikus termékek beszerzése esetén

Kérdés: Oktatással foglalkozó intézményünk több olyan nyersanyagot használ fel a szakoktatás során (anyagok minőségére tekintettel, vegyi folyamatok betartása miatt, valamint a vizsgák során felhasználásra kerülő nyersanyagok tulajdonságainak tantervben szükséges rögzítése miatt stb.), amelynél egy-egy kiválasztott márkatermékre kell specializálódnunk. A termékeket a gyártóktól előnyös áron és pontos szállításokkal megkapjuk, megkapnánk. Milyen közbeszerzési eljárás, forma alkalmazható az ilyen esetekben, különös tekintettel arra, hogy a beszerzések gyorsan, költségkímélően, más cégek időszakos zavarása, üzleti kapcsolatok megszakadása nélkül megvalósulhassak? (A beszerzések maximumértéke kb. 3-8 millió HUF, összérték kb. 40-60 HUF.)
Részlet a válaszából: […] A cégek - kérdésben szereplő - "időszakos zavarása" ebben azesetben nem lehet indok. A Kbt. 58. §-ának (7) bekezdése egyértelműen fogalmaz,amikor azt írja, hogy az ajánlatkérő a közbeszerzési műszaki leírást nemhatározhatja meg oly módon, hogy egyes ajánlattevőket,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. július 3.