Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott ellenérték tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Ellenérték fejében beszerzett dokumentáció visszakérhetősége

Kérdés: Visszakérheti-e az ajánlatkérő a dokumentációt a Kbt. 54. § (6) bekezdésének a)-c) pontjaira hivatkozással? Kérdésünk különösen arra az esetre vonatkozik, ha a dokumentációhoz ellenérték fejében juthattak hozzá az ajánlattevők. Van-e különbség aszerint, hogy volt-e ellenérték-meghatározás a dokumentáció vonatkozásában, avagy sem?
Részlet a válaszból: […]megkötésére/teljesítésére az ajánlatkérő képtelenné vált, vagy azon okból, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő döntését, és ennek következtében az ajánlatkérő új eljárást ír ki, vagy nem valósítja meg a beszerzést, - az ajánlatkérő nem hirdeti ki az eljárás eredményét a megadott időpontig. A felsorolt esetekben tehát mind a dokumentáció, mind az ellenértéke visszajár.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. június 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1614
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Dokumentáció ellenértékének visszatéríthetősége szerződés azonnali felmondása esetén

Kérdés: Egy dokumentációban az alábbi hivatkozásra leltünk: "Amennyiben a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet alapján a kiemelt termékek tárgyában megköti a keretszerződést vagy keretmegállapodást, Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy jelen szerződés 2. részteljesítésre vonatkozó részét azonnali hatállyal felmondja. Ajánlatkérő központi költségvetési szerv, így a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozik, és a keretszerződés hatálybalépésével kezdődően alkalmazási kötelezettsége van." Ez így jogszerű-e? Mit lehet tenni, hogy a dokumentáció árát visszakapjuk?
Részlet a válaszból: […]valamint a szerződés teljesítésének dokumentumait a központosított közbeszerzési portálon elektronikus úton feltölteni. Amennyiben a saját hatáskörben megvalósítani kívánt közbeszerzés becsült értéke az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát eléri, az intézmény a saját hatáskörben megvalósítani kívánt közbeszerzés körülményeiről a közbeszerzési eljárás megkezdése előtt 8 nappal a központi beszerző szervezetet - a saját hatáskörben tervezett közbeszerzés eljárási hirdetményének vagy ajánlattételi felhívásának megküldésével - írásban tájékoztatni köteles. Amennyiben a saját hatáskörben megvalósítani kívánt közbeszerzés rendelet szerinti feltételeinek fennállása a bejelentésből nem állapítható meg, a központi beszerző szervezet a bejelentés kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézményt további adatközlésre szólíthatja fel. Az intézmény a saját hatáskörben megvalósítani kívánt közbeszerzés becsült értékének kiszámítása során mindazon beszerzések értékét köteles egybeszámítani - függetlenül attól, hogy azokat a központosított közbeszerzési rendszer keretében vagy saját hatáskörben szerezte be -, amelyek vonatkozásában fennállnak a Kbt. 40. §-ában meghatározott feltételek. A rendelet 7. § (1) bekezdésének b) pontjában szabályozott saját hatáskörben történő beszerzés során kötött szerződésben az intézmény szerződéses kötelezettséget kizárólag a központi beszerző szervezet által a kiemelt termék vonatkozásában megkötendő keretszerződés vagy keretmegállapodás hatálybalépésének időpontjáig vállalhat. Az intézménynek a szerződés időbeli hatályát erre tekintettel kell megállapítania. Az állami normatívákat a saját hatáskörben megvalósított közbeszerzések során is érvényesítenie kell az intézményeknek. A fentiekben ismertetett szabályok megsértése esetén a központi beszerző szervezet - az 1. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott szervezetek vonatkozásában - a Kbt. szerinti jogorvoslati eljárás kezdeményezésére jogosult. Érzékelhető tehát, hogy a kormányrendelet viszonylag szűken értelmezi a saját hatáskörben történő beszerzés megvalósításának lehetőségét. Amennyiben például nincs hatályban keretmegállapodás a rendelet 7. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében, úgy van rá lehetőség, de ennek korlátjait a 8. § (4) bekezdés - mint azt láthattuk - tovább szűkíti. Tehát e szerint a 7. § (1) bekezdésének b) pontjában szabályozott saját hatáskörben történő beszerzés során kötött szerződésben az intézmény szerződéses kötelezettséget kizárólag a központi beszerző szervezet által a kiemelt termék vonatkozásában megkötendő keretszerződés vagy keretmegállapodás hatálybalépésének időpontjáig vállalhat. Az intézménynek a szerződés időbeli hatályát erre tekintettel kell megállapítania. Ebben a helyzetben nem tehet mást az intézmény, mint felmondja a hatályos szerződését és a vonatkozó kormányrendelet szerint szerez be a továbbiakban. Ez a megoldás tehát jogszerű. A dokumentáció árának visszaszolgáltatása ebben a helyzetben nem tekinthető valós lehetőségnek, hiszen az eljárás eredményesen zárult, az érintettek tisztában voltak ezzel a feltétellel. Amennyiben eredménytelen az eljárás például az ajánlatkérő hibájából, ebben az esetben alkalmazható a Kbt. 351. §-a - miszerint, ha az ajánlattevő kártérítésként kizárólag az ajánlat elkészítésével és a közbeszerzési eljárásban való részvétellel kapcsolatban felmerült költségeinek megtérítését követeli az ajánlatkérőtől, e kártérítési igény érvényesítéséhez elegendő azt bizonyítania, hogy az ajánlatkérő megsértette a közbeszerzésre, illetőleg a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályok valamely rendelkezését, és valódi esélye volt a szerződés elnyerésére, valamint a jogsértés kedvezőtlenül befolyásolta a szerződés elnyerésére vonatkozó esélyét -, de itt ez az eset nem áll fenn. Egyébként a dokumentáció ellenértéke a közbeszerzési törvényben meghatározott esetekben jár csak vissza - Kbt. 54. § (6) bekezdésének a)-c) pontjai. E szerint a dokumentáció, valamint annak ellenértéke tíz napon belül visszajár, ha - az ajánlatkérő visszavonja az ajánlati felhívást; - az eljárás a Kbt. 92. § d), f) vagy g) pontja alapján eredménytelen, vagy - az ajánlatkérő az eljárás eredményét az ajánlati felhívásban megjelölt, vagy a módosított eredményhirdetési időpontig nem hirdeti ki. Az eljárás fentiekben jelzett eredménytelenségének esetei pedig az alábbiak: - az ajánlatkérő az eljárást a szerződés megkötésére, illetőleg teljesítésére képtelenné válása miatt (Kbt. 82. §-a) eredménytelenné nyilvánítja; - a békéltetési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. március 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1281
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Dokumentáció megvásárlására

Kérdés: Fontos, hogy lehetőség legyen a dokumentáció elolvasására, és közös jelentkezés esetén nem tartjuk korrekt eljárásnak, hogy mindenkinek meg kelljen vásárolni a dokumentációt. Ennek ellenére miért teheti kötelezővé az ajánlatkérő a dokumentáció megvételét?
Részlet a válaszból: […]közös ajánlattétel esetében az ajánlatkérő elegendőnek ítéli egy dokumentáció megvásárlását. Ennek hiányában azonban főszabályként közös részvétel esetén is külön-külön meg kell vásárolni a dokumentációt. A dokumentáció elolvasására azonban nem véletlenül nincs lehetőség, hiszen a dokumentáció megvásárlásának feltételével az ajánlatkérő pontosan azt szeretné elérni, hogy ne tisztán információszerzés céljából jussanak hozzá a piac szereplői az eljárás dokumentációjához, hanem ellenőrizhetően fejezzék ki érdeklődésüket, nem beszélve a dokumentáció[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. október 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 275
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,