Ellenérték fejében beszerzett dokumentáció visszakérhetősége

Kérdés: Visszakérheti-e az ajánlatkérő a dokumentációt a Kbt. 54. § (6) bekezdésének a)-c) pontjaira hivatkozással? Kérdésünk különösen arra az esetre vonatkozik, ha a dokumentációhoz ellenérték fejében juthattak hozzá az ajánlattevők. Van-e különbség aszerint, hogy volt-e ellenérték-meghatározás a dokumentáció vonatkozásában, avagy sem?
Részlet a válaszából: […] ...hivatkozott jogszabályhely szerint dokumentáció ésellenértéke az alábbi esetekben jár vissza:- az ajánlatkérő visszavonja a felhívását,- az eljárás eredménytelen, vagy azon okból, hogy aszerződés megkötésére/teljesítésére az ajánlatkérő képtelenné vált,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. június 2.
Kapcsolódó címkék:  

Dokumentáció ellenértékének visszatéríthetősége szerződés azonnali felmondása esetén

Kérdés: Egy dokumentációban az alábbi hivatkozásra leltünk: "Amennyiben a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet alapján a kiemelt termékek tárgyában megköti a keretszerződést vagy keretmegállapodást, Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy jelen szerződés 2. részteljesítésre vonatkozó részét azonnali hatállyal felmondja. Ajánlatkérő központi költségvetési szerv, így a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozik, és a keretszerződés hatálybalépésével kezdődően alkalmazási kötelezettsége van." Ez így jogszerű-e? Mit lehet tenni, hogy a dokumentáció árát visszakapjuk?
Részlet a válaszából: […] ...kedvezőtlenül befolyásolta a szerződés elnyerésére vonatkozó esélyét-, de itt ez az eset nem áll fenn.Egyébként a dokumentáció ellenértéke a közbeszerzésitörvényben meghatározott esetekben jár csak vissza - Kbt. 54. § (6)bekezdésének a)-c) pontjai. E szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. március 12.
Kapcsolódó címkék:  

Dokumentáció megvásárlására

Kérdés: Fontos, hogy lehetőség legyen a dokumentáció elolvasására, és közös jelentkezés esetén nem tartjuk korrekt eljárásnak, hogy mindenkinek meg kelljen vásárolni a dokumentációt. Ennek ellenére miért teheti kötelezővé az ajánlatkérő a dokumentáció megvételét?
Részlet a válaszából: […] Az ajánlatkérő a Kbt. 54. §-ának (2) bekezdése alapján teheti kötelezővé a dokumentáció megvételét, azaz előírhatja, hogy a dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. Gyakori az ajánlati felhívások VI. 4. pontjában az a megfogalmazás, amely...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. október 4.
Kapcsolódó címkék: