Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

11 találat a megadott ellenszolgáltatás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Kötött ár négyéves szerződéses időtartamra

Kérdés: Nem jogszabályellenes az a kikötés, hogy egy négyéves időtartamú szerződésben nem emelhető a szerződés tartama alatt az ár?
Részlet a válaszból: […]módosítani. Ha tehát ajánlatkérő elő­írása szerint nincs lehetőség az ár emelésére és erre a tárgyalások során sem hajlandó az ajánlatkérő, akkor az ajánlattevőnek ennek megfelelően kell kockázatát beáraznia. Megoldásként az infláció mértékének automatikus beépítése szolgálhat, vagy akár bírálati szempontként az attól való eltérést is lehetővé teheti az ajánlatkérő. Egyetlen esetben nem engedi mindezt a Kbt., mégpedig a keretmegállapodásos eljárás esetében. Ekkor a Kbt. alapján nincs lehetőség[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. június 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2376
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Szakértői vizsgálat irreális árra

Kérdés: Az ajánlatkérő igénybe vehet-e szakértőt annak vizsgálatakor, hogy az ellenszolgáltatás túl magas/alacsony?
Részlet a válaszból: […]Kbt. 86. §-ában meghatározott intézkedéseket kell megtennie. A Kbt. nem rendelkezik arról, hogy a szükséges vizsgálatot az ajánlatkérő saját szakértő munkatársa vagy külső szakértő végezze. Ez tehát azt is jelenti, hogy nem tilos, azaz az ajánlatkérő igénybe vehet külső szakértőt is a kirívóan alacsony vagy a kirívóan magas ár megítéléséhez, készíttethet erre vonatkozóan szakvéleményt. Az erre alapozott döntés azonban kizárólag az ajánlatkérő felelőssége,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. február 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2232
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Fedezet rendelkezésre állása

Kérdés: Változott-e az ellenszolgáltatás (fedezet) rendelkezésre állásával kapcsolatos Kbt.-beli szabályozás?
Részlet a válaszból: […]változásokra sajnálatos módon a későbbiekben is számíthatunk. Jelenleg a Kbt. e tárgykörben a következőket tartalmazza: - a nyílt eljárás ajánlati felhívással indul, amelyet az ajánlatkérő hirdetmény útján köteles közzétenni; - az ajánlatkérő az ajánlati felhívást - a szerződés megkötéséhez szükséges engedélyek megléte esetén - akkor teheti közzé, ha rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel, vagy az arra vonatkozó biztosítékkal, hogy a teljesítés időpontjában az anyagi fedezet rendelkezésre áll. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a következő bekezdések szerinti esetre; - ha az ajánlatkérő, illetőleg a Kbt. 22. §-ának (2) bekezdésében meghatározott szervezet támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be, vagy fog benyújtani, az ajánlati felhívást közzéteheti. Az ajánlati felhívásban (az egyéb információk körében) fel kell hívni az ajánlattevők figyelmét erre a körülményre, valamint a (3) bekezdésben foglaltakra; - a (2) bekezdés esetében a 82. §-t, a 99/A. § (1) bekezdését és a 303. §-t úgy kell alkalmazni, hogy az ott írt oknak, illetőleg körülménynek minősül a támogatásra irányuló igény el nem fogadása - Kbt. 48. §-ának (1)-(4) bekezdései. A fentiekhez kapcsolódva utalunk arra, hogy a közbeszerzési törvény 22. § (2) bekezdése alapján, a Kbt. IV. fejezete alkalmazásában - a támogatásból megvalósítandó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. május 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1975
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Eltérés a Kbt.-től ellenérték teljesítésénél

Kérdés: Van-e lehetőség arra, hogy az ajánlatkérő az ellenérték teljesítésekor eltérjen a Kbt. 305. §-ának (3) bekezdésében foglaltaktól?
Részlet a válaszból: […]legkésőbb harminc - az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzésekre irányuló eljárások esetében hatvan - napon belül az ellenszolgáltatást teljesíteni, kivéve ha törvény eltérően rendelkezik, vagy a felek az ellenszolgáltatás halasztott, illetőleg részletekben történő teljesítésében állapodtak meg. A Kbt. által is jelzett lehetőség arra utal, hogy az ajánlatkérő bírálati[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. április 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1936
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Hiánypótlásra vonatkozó rendelkezés ellentmondásossága

Kérdés: Az ajánlatkérő - az ajánlati biztosíték kivételével - teljes körben biztosította a hiánypótlást. Ugyanakkor ezt követően a felhívás azt tartalmazta, hogy az ajánlattételi adatlapon szereplő ajánlati árak nem pótolhatók, illetve azok pontosítására sincs lehetőség. Nem ellentétes ez a teljes körű hiánypótlás biztosításával?
Részlet a válaszból: […]ajánlati ár, továbbá a hivatkozott szakasz (7) bekezdése hívja fel a figyelmet az értékelésre kerülő tartalmi elemek módosításának tiltására a hiánypótlás során. A Kbt. említett szabályai tehát a következő rendelkezéseket tartalmazzák, amelyek válaszunkat egyértelműen alátámasztják: - ha az ajánlatkérő teljes körben biztosította a hiánypótlás lehetőségét, és az ajánlatok vizsgálata alapján ez szükséges, az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel lehetőséget biztosíthat a kizáró okokkal, az alkalmassággal kapcsolatos igazolások és nyilatkozatok, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban az ajánlat részeként benyújtásra előírt egyéb iratok utólagos csatolására, hiányosságainak pótlására, valamint egyéb, az ajánlattal kapcsolatos formai hiányosságok pótlására. Ha az ajánlati felhívásban a hiánypótlást korlátozott körben tette lehetővé, a hiánypótlást ebben a körben biztosítja; - a hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlat Kbt. 81. § (4) bekezdése[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. november 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1749
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Ajánlatkérő előlegfizetési kötelezettsége

Kérdés: Kötelezhető-e az ajánlatkérő előleg fizetésére, illetve jogszerű-e az a kiírás, miszerint az előleg fizetését eleve kizárja?
Részlet a válaszból: […]teljesítéstől számított legkésőbb 30 napon belül kell az ajánlatkérőnek az ellenszolgáltatást teljesítenie. Az EU-ból származó forrásból támogatott közbeszerzések esetén a fizetési határidő 60 nap lehet, továbbá a 30 napos fizetési határidőtől külön törvény eltérően rendelkezhet, valamint a felek halasztott, illetve részletekben történő fizetésben is megállapodhatnak. A hivatkozott rendelkezések szerint tehát az ajánlatkérőnek az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. szeptember 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1697
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Ellenszolgáltatás maximális mértékének meghatározása, eljárás annak túllépése esetén

Kérdés: Az ellenszolgáltatás maximális mértéke előírható-e a hirdetményben vagy a dokumentációban, és ha az ajánlat ezt meghaladja, kimondható-e az ajánlat érvénytelensége azzal az indoklással, hogy nem felel meg a kiírt feltételeknek?
Részlet a válaszból: […]ajánlatkérő orientálja, meddig mehetnek el az ellenszolgáltatás meghatározásakor. Amennyiben az ajánlatok túllépik ezt a mértéket, az ajánlatkérőnek joga van eredménytelennek nyilvánítani az eljárást a Kbt. 92. §-ának c) pontja értelmében, amely szerint egyik ajánlattevő sem, vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett - az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. március 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1280
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

8. találat: Dokumentáció árának visszatérítése ajánlati felhívás visszavonása esetén

Kérdés: Az ajánlatkérő ajánlati felhívását egy nappal a beadási határidő előtt visszavonta. Bizonyítható, hogy az ajánlati dokumentáció ekkor már össze volt állítva, a szükséges igazolásokat az ajánlattevő beszerezte, a sokszorosítás megtörtént. Az ajánlat összeállítása - hiszen minden igazolást fizetni kell - megközelítően százezer forintba került az ajánlattevőnek. Jogosan követelheti-e az ajánlattevő költségeinek megtérítését ilyen esetben?
Részlet a válaszból: […]eredménytelen (azaz az ajánlatkérő az eljárást a szerződés megkötésére, illetőleg teljesítésére képtelenné válása miatt (Kbt. 82. §-a) eredménytelenné nyilvánítja; a békéltetési eljárás alapján az ajánlatkérő az eljárás érvénytelenítéséről dönt, illetve a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el, vagy eláll az eljárás lefolytatásának szándékától), továbbá ha - az ajánlatkérő az eljárás eredményét az ajánlati felhívásban megjelölt vagy a módosított[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. december 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 875
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

9. találat: Folyószámlahitel költségei az ellenszolgáltatás meghatározásánál

Kérdés: Az ellenszolgáltatás összegébe számlavezetési kiírásnál bele kell-e érteni a folyószámlahitel költségeit, hiszen azt kizárólag a számlavezető bank nyújthatja, illetve lehet-e differenciálni aszerint, hogy az előző évben milyen volt a folyószámlahitel kihasználtsága - amennyiben eredetileg is a bank ügyfele volt, belekalkulálhatja-e ezt?
Részlet a válaszból: […]értékének megállapításakor. Amennyiben az ajánlat tárgya a folyószámlahitelre is vonatkozik, akkor azt olyan módon, ahogy azt az ajánlatkérő előírja, meg kell jeleníteni az ajánlatban. Ha mindez nem egyértelmű, kiegészítő tájékoztatás keretében - a Kbt. 56. § szerint - érdemes rákérdezni a részletekre, az ellenszolgáltatás részletezésének módjára. Az a tény, hogy az ajánlattevő, korábbi tapasztalatai, információi alapján az ajánlatkérő folyószámla-kihasználtságáról,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. február 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 493
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Ellenszolgáltatás összetevői a közbeszerzésben

Kérdés: Az ellenszolgáltatási összegbe pontosan mi tartozik bele: az éves kamatfizetés, járulékos költség, az egyszeri költségek arányosíthatóak-e a futamidőre vonatkoztatva, avagy egy az egyben beleszámítanak az első éves ellenszolgáltatásba?
Részlet a válaszból: […]esetében azonban, amennyiben nem egyértelmű, hogy az ajánlatnak pontosan mire is kell vonatkoznia, kiegészítő tájékoztatás keretében - a Kbt. 56. §-a szerint - érdemes rákérdezni a részletekre, az ellenszolgáltatás részletezésének módjára stb. Mindez az ajánlattevő érdeke, függetlenül attól, hogy a kérdésre adott válasz minden ajánlattevőhöz eljut-e vagy sem. Az egyszeri költségek arányosítása a közbeszerzés tekintetében nem kiemelkedő fontosságú, hiszen több mint egyéves szerződés esetében a becsült érték összeszámítandó. Amennyiben az ajánlatkérő arányosítást kér, akkor az ajánlatok összehasonlíthatósága miatt ezt az ajánlattevőnek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. február 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 492
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést