Kötött ár négyéves szerződéses időtartamra

Kérdés: Nem jogszabályellenes az a kikötés, hogy egy négyéves időtartamú szerződésben nem emelhető a szerződés tartama alatt az ár?
Részlet a válaszából: […] ...Egyetlen esetben nem engedi mindezt a Kbt., mégpedig akeretmegállapodásos eljárás esetében. Ekkor a Kbt. alapján nincs lehetőség azellenszolgáltatás emelésére, azaz amennyiben négy éven keresztül - ami a Kbt.szerinti maximális lehetőség ebben az eljárásban -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 28.

Szakértői vizsgálat irreális árra

Kérdés: Az ajánlatkérő igénybe vehet-e szakértőt annak vizsgálatakor, hogy az ellenszolgáltatás túl magas/alacsony?
Részlet a válaszából: […] ...kirívóan alacsonynak vagy kirívóan magasnak ítéltellenszolgáltatás kérdése neuralgikus pontja a közbeszerzési törvénynek. Azajánlatkérőnek alapos vizsgálatot kell lefolytatnia ennek megítélésekor, és avizsgálat során a Kbt. 86. §-ában meghatározott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 22.

Fedezet rendelkezésre állása

Kérdés: Változott-e az ellenszolgáltatás (fedezet) rendelkezésre állásával kapcsolatos Kbt.-beli szabályozás?
Részlet a válaszából: […] A kérdés rendkívül aktuális. A 2009. április 1-jén hatálybalépett szabályozás még tartalmazza azt az újítást, hogy a fedezetnekrendelkezésre kell állnia az eljárás megindításakor, azonban a jelenlegelőkészítés alatt álló törvénymódosítás hatályon kívül helyezi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 18.

Eltérés a Kbt.-től ellenérték teljesítésénél

Kérdés: Van-e lehetőség arra, hogy az ajánlatkérő az ellenérték teljesítésekor eltérjen a Kbt. 305. §-ának (3) bekezdésében foglaltaktól?
Részlet a válaszából: […] ...- az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzésekreirányuló eljárások esetében hatvan - napon belül az ellenszolgáltatástteljesíteni, kivéve ha törvény eltérően rendelkezik, vagy a felek azellenszolgáltatás halasztott,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 27.

Hiánypótlásra vonatkozó rendelkezés ellentmondásossága

Kérdés: Az ajánlatkérő - az ajánlati biztosíték kivételével - teljes körben biztosította a hiánypótlást. Ugyanakkor ezt követően a felhívás azt tartalmazta, hogy az ajánlattételi adatlapon szereplő ajánlati árak nem pótolhatók, illetve azok pontosítására sincs lehetőség. Nem ellentétes ez a teljes körű hiánypótlás biztosításával?
Részlet a válaszából: […] ...az ellenszolgáltatás olyan tartalmi elemnek minősül,amelynek hiánypótlására nincs lehetőség, így függetlenül a hiánypótlásteljeskörűségétől, ennek pótlására semmilyen körülmények között nincslehetőség. Az e körben benyújtott hiánypótlás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 3.

Ajánlatkérő előlegfizetési kötelezettsége

Kérdés: Kötelezhető-e az ajánlatkérő előleg fizetésére, illetve jogszerű-e az a kiírás, miszerint az előleg fizetését eleve kizárja?
Részlet a válaszából: […] ...főszabályként úgy rendelkezik, hogy a szerződésszerű teljesítéstőlszámított legkésőbb 30 napon belül kell az ajánlatkérőnek az ellenszolgáltatástteljesítenie. Az EU-ból származó forrásból támogatott közbeszerzések esetén afizetési határidő 60 nap lehet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 1.

Ellenszolgáltatás maximális mértékének meghatározása, eljárás annak túllépése esetén

Kérdés: Az ellenszolgáltatás maximális mértéke előírható-e a hirdetményben vagy a dokumentációban, és ha az ajánlat ezt meghaladja, kimondható-e az ajánlat érvénytelensége azzal az indoklással, hogy nem felel meg a kiírt feltételeknek?
Részlet a válaszából: […] ...az új hirdetményminták - 2/2006. IM rendeletszerinti - tartalmára, az ellenszolgáltatás maximális mértéke előírható, sőt,ez segítségül szolgálhat ahhoz, hogy az ajánlattevőket az ajánlatkérőorientálja, meddig mehetnek el az ellenszolgáltatás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. március 12.

Dokumentáció árának visszatérítése ajánlati felhívás visszavonása esetén

Kérdés: Az ajánlatkérő ajánlati felhívását egy nappal a beadási határidő előtt visszavonta. Bizonyítható, hogy az ajánlati dokumentáció ekkor már össze volt állítva, a szükséges igazolásokat az ajánlattevő beszerezte, a sokszorosítás megtörtént. Az ajánlat összeállítása - hiszen minden igazolást fizetni kell - megközelítően százezer forintba került az ajánlattevőnek. Jogosan követelheti-e az ajánlattevő költségeinek megtérítését ilyen esetben?
Részlet a válaszából: […] A kérdésre a Kbt. 54. §-ának (6) bekezdése adja meg aválaszt. E bekezdés szerint a dokumentáció, valamint annak ellenértéke tíznapon belül visszajár, ha- az ajánlatkérő visszavonja az ajánlati felhívást;- az eljárás a közbeszerzési törvény 92. §-ának d), f)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. december 27.

Ellenszolgáltatás összetevői a közbeszerzésben

Kérdés: Az ellenszolgáltatási összegbe pontosan mi tartozik bele: az éves kamatfizetés, járulékos költség, az egyszeri költségek arányosíthatóak-e a futamidőre vonatkoztatva, avagy egy az egyben beleszámítanak az első éves ellenszolgáltatásba?
Részlet a válaszából: […] ...38. § (2) bekezdésének b) pontja értelmében a bankiés egyéb pénzügyi szolgáltatás esetében a díjat, jutalékot, kamatot és egyébellenszolgáltatásokat is figyelembe kell venni a szolgáltatás becsült értékénekmegállapításakor. Tehát az ellenszolgáltatás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. február 21.

Folyószámlahitel költségei az ellenszolgáltatás meghatározásánál

Kérdés: Az ellenszolgáltatás összegébe számlavezetési kiírásnál bele kell-e érteni a folyószámlahitel költségeit, hiszen azt kizárólag a számlavezető bank nyújthatja, illetve lehet-e differenciálni aszerint, hogy az előző évben milyen volt a folyószámlahitel kihasználtsága - amennyiben eredetileg is a bank ügyfele volt, belekalkulálhatja-e ezt?
Részlet a válaszából: […] ...Kbt. 38. § (2) bekezdésének b) pontja szerint a banki ésegyéb pénzügyi szolgáltatás esetében a díjat, jutalékot, kamatot és egyébellenszolgáltatásokat is figyelembe kell venni a szolgáltatás becsült értékénekmegállapításakor. Amennyiben az ajánlat tárgya...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. február 21.
1
2