Közbeszerzési díj fizetésének esedékessége

Kérdés: A közbeszerzési díjat előre ki kell fizetni a központosított közbeszerzésben a jelenlegi szabályozás alapján?
Részlet a válaszából: […] ...kormányrendelet értelmében a DKÜ által lefolytatott eljárások [13. § (1) bekezdés a) pont] esetében a megindítás feltétele az előleg megfizetése. A rendelet 13. §-ának (3) bekezdése szerint ezt a mértéket a DKÜ határozza meg a becsült érték ismeretében,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 8.

Előleg összegének meghatározása építési beruházások esetén

Kérdés: Építési beruházás esetén a Kbt. 135. §-ának (7) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a kötelező előleg alapja a szerződésben foglalt, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás. Az előleg mértéke 5%. Kérdésem, hogy az így kiszámított előleg összege növelhető áfával, vagy a nettó szerződéses ár 5%-a már a kifizethető előleg teljes összegét takarja, azaz tartalmazza az áfát is? (Ez utóbbi esetben tekinthető úgy a szabályozás, hogy a kötelező előleg mértéke tulajdonképpen 3,94%+áfa.) Példával élve egy 100 millió+áfa összegű szerződés esetén 5 millió+áfa, vagy bruttó 5 millió forint az előleg összege?
Részlet a válaszából: […] ...kötelező előleg mértéke a teljes ellenszolgáltatás áfa nélkül számított 5%-a a Kbt. 135. §-ának (7) bekezdése szerint.Az előző bekezdésben hivatkozott rendelkezés értelmében a közbeszerzés tárgya építési beruházás és a szerződés teljesítésének időtartama...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 8.

Előleg adása vállalkozási szerződés esetében

Kérdés: A beszerzés tárgyára vállalkozási szerződést kell kötnünk. Adhatunk-e előleget az ajánlattevőnek?
Részlet a válaszából: […] ...előleggel kapcsolatos kérdést a Kbt. 131. §-a rendezi (1)-(3) bekezdéseiben, az alábbi tartalommal:- ha a közbeszerzés tárgya építési beruházás és a szerződés teljesítésének időtartama a két hónapot meghaladja, az ajánlatkérő köteles a szerződésben foglalt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 8.

Előleg beszámítása

Kérdés: Az előleg beszámít az első részszámlába? Ki kell-e ezt kötni a szerződésben, vagy valamilyen jogszabály, illetve más dokumentum alapján lehet-e rá hivatkozni, ha a szerződésben nem volt ilyen kikötés?
Részlet a válaszából: […] ...a 306/2011. kormányrendelet 13. §-a mindegyik számlára külön utal, ugyanakkor az Áfa-tv. az előleget és a részszámlát külön-külön tárgyalja (59. és 61. §-aiban), csak logikailag juthatunk el oda, hogy a jogalkotó az előleget is beleértette. Mivel a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 19.

Részszámlázás, tevékenység felosztása építési beruházásoknál

Kérdés: Az építési beruházás beszerzés esetében a részszámlázással kapcsolatban nem egyértelmű, hogy a kötelező előleget bele kell-e érteni az első részszámlába. Azt sem értjük, hogy ha az egyes munkafolyamatok alapján nem osztható fel úgy a tevékenység, ahogyan azt a kormányrendelet előírja, akkor mit tegyünk?
Részlet a válaszából: […] ...Kbt. 131. §-ának (1) bekezdésében az előleg kifizetését azalábbiak szerint szabályozza.Ha a közbeszerzés tárgya építési beruházás vagy az uniósértékhatárt elérő értékű szolgáltatás megrendelése, és a szerződésteljesítésének időtartama a két...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. március 19.

Előlegfizetés

Kérdés: Van-e annak jogszabályi akadálya, hogy az ajánlatkérő előleget fizethessen?
Részlet a válaszából: […] ...előleg fizetésére vonatkozóan a Kbt. áttételesentartalmaz előírást. A Kbt. 305. §-ának (3) bekezdése az alábbiak szerintrendelkezik az ellenszolgáltatás kifizetéséről.Az ajánlatkérőként szerződő fél köteles az ajánlattevőnek aszerződésben meghatározott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 7.

Előleg szerződés teljesítéséhez

Kérdés: Van-e lehetőség közbeszerzési eljárásban arra, hogy az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőnek előleget adjon a szerződés teljesítéséhez?
Részlet a válaszából: […]

Előleg fizetésére vonatkozóan a Kbt. szabályai nem tartalmaznak utalást, ugyanakkor egyéb jogszabályok szabályozzák annak folyósítását, lehetővé tételét - például az államháztartásról szóló törvény.

 

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. január 12.

Ajánlatkérő előlegfizetési kötelezettsége

Kérdés: Kötelezhető-e az ajánlatkérő előleg fizetésére, illetve jogszerű-e az a kiírás, miszerint az előleg fizetését eleve kizárja?
Részlet a válaszából: […] ...történő fizetésben is megállapodhatnak.A hivatkozott rendelkezések szerint tehát az ajánlatkérőnekaz a kikötése, hogy előleget nem fizet, jogszerű, továbbá teljesen összhangbanvan a Kbt. szabályozási elképzelésével (teljesítést követő fizetés)....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 1.