Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott előzetes megfelelés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Nemzetbiztonsági feltételeknek előzetesen megfelelt ajánlattevő

Kérdés: Milyen eljárás eredményeként lehet felkerülni a nemzetbiztonsági feltételeknek előzetesen megfelelt ajánlattevők jegyzékére? Mi ennek a költsége, és mi a felkerülés haszna?
Részlet a válaszból: […]nemzetközi rendezvény megszervezéséhez és lebonyolításához, - a külföldi államok és nemzetközi szervezetek képviselőinek magyarországi programjához, - az állami vezetők külföldi hivatalos programjához, - a diplomáciai hálózat fenntartásához kapcsolódó beszerzések tekintetében a beszerzési eljárásokra való meghívásra alkalmas cégekről a külügyminiszter - a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszterrel egyetértésben - külön jegyzéket állít össze - 24. § a)-d) pontjai. Amennyiben tehát az ajánlattevő meghívást szeretne kapni a nemzetbiztonsági, azaz nyilvánosan közzé nem tett eljárást megindító felhívással induló beszerzési eljárásokba, az irányadó jegyzékben szerepelnie kell. Amennyiben meghívást kap, és nem szerepel, akkor is szükséges az irányadó jegyzékbe való felvétel. Ennek részletszabályait az alábbiak szerint tartalmazza a kormányrendelet. A 19. § (1) bekezdés szerint az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan jelentkezőt, illetve ajánlattevőt, aki, illetőleg akinek alvállalkozója az 1. és 2. számú melléklet szerinti kérdőívet nem töltötte ki, illetve a kitöltött kérdőíveket ajánlatához nem csatolta. A (2) bekezdés értelmében ugyancsak ki kell zárni az olyan jelentkezőt, illetőleg ajánlattevőt, akivel szemben az előzetes minősítési vizsgálatban, illetve a nemzetbiztonsági ellenőrzés során nemzetbiztonsági kockázati tényező merült fel, továbbá akinek nemzetbiztonsági ellenőrzését megszüntették. A 21. § (1)-(2) bekezdései a következő rendelkezéseket tartalmazzák: - az előzetes minősítés célja az e rendelet 1. §-a szerinti beszerzési eljárásokra való meghívásra alkalmas cégek jegyzékének összeállítása; - az előzetes minősítés cégellenőrzésből és személyellenőrzésből áll. A 22. § (1)-(7) bekezdései szerint - bármely cég az 1. számú mellékletben meghatározott előzetes minősítési kérdőív kitöltésével és az illetékes nemzetbiztonsági szolgálatnak való megküldésével kérheti a jegyzékekbe való felvételét. Amennyiben valamelyik nemzetbiztonsági szolgálat észleli, hogy a megküldött kérdőív alapján történő ellenőrzésre nem illetékes, a kérdőívet továbbítja az illetékes nemzetbiztonsági szolgálatnak; - a kitöltött kérdőív alapján az illetékes nemzetbiztonsági szolgálat elvégzi a cégellenőrzést és a személyellenőrzést. Az illetékes nemzetbiztonsági szolgálat az ellenőrzések elvégzése után, a kérdőív beérkezését követő 55 napon belül nemzetbiztonsági szakvéleményt készít. Ez a határidő indokolt esetben egy alkalommal 30 nappal meghosszabbítható; - a jegyzékbe való bekerülésről az illetékes nemzetbiztonsági szolgálat dönt. A jegyzékbe olyan cég kerülhet, amelynél a nemzetbiztonsági szakvélemény alapján biztonsági kockázati tényező nem merült fel; - az előzetes minősítés befejezése után az érintett céget, és ha van, az azt kezdeményező ajánlatkérőt értesíteni kell a jegyzékbe való bekerülésről, illetve a jegyzékbe való bekerülés elutasításáról. Az elutasító értesítésben az elutasítást indokolni nem kell, az elutasítás ellen jogorvoslatnak helye nincs; - a fenti, harmadik bekezdés alapján egy cég az illetékes nemzetbiztonsági szolgálatnál jegyzékbe kerül, erről az illetékes nemzetbiztonsági szolgálat a többi nemzetbiztonsági szolgálatot is tájékoztatja. E tájékoztatás birtokában minden nemzetbiztonsági szolgálat felveszi az érintett céget saját jegyzékébe; - a "Minősített NATO Beszállításra Alkalmas" határozattal rendelkező cégek - e minősítésük időtartamára - automatikusan bekerülnek az irányadó jegyzékekbe; - a jegyzékbe bekerült cég minden, a jegyzékbe való bekerülést követő, illetve az e rendelet szerinti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. november 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2136
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,