Többváltozatú ajánlattétel

Kérdés: Véleményük szerint többváltozatú ajánlattételnek minősül, ha egy árubeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárás során benyújtott szakmai ajánlatban az ajánlattevő olyan gyártói cikkszámot jelölt meg, amely nem az általa megnevezett termék cikkszáma?
Részlet a válaszából: […] ...ajánlattételt. A Kbt. 61. § (1) bekezdése szerint az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban tünteti fel, hogy engedélyezi-e (vagy előírja-e) változatok benyújtását, és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározza azokat a követelményeket...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

Kizárólagos jogosult nyilatkozata a gyártó helyett

Kérdés: Az ajánlattevő nyilatkozhat-e a gyártó helyett, amennyiben az ajánlatkérő kifejezetten gyártói nyilatkozatot kér? Az ajánlattevő azt írja, hogy kizárólagos jogosultnak számít, ezért ő nyilatkozhat, és egyébként az ajánlatkérő a gyártót nem definiálta.
Részlet a válaszából: […] ...szerint szól: 27. "gyártó": az a személy vagy szerv, aki vagy amely a jóváhagyó hatóságnak felelős a járműtípus-jóváhagyás vagy az engedélyeztetési eljárás valamennyi vonatkozásáért, valamint a gyártásmegfelelőség biztosításáért. Nem alapvető fontosságú, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 13.

Kizárás az eljárásból azonos franchise-szerződés esetében

Kérdés: Ki kell-e zárni azokat az ajánlattevőket, amelyek azonos céggel vannak franchise-kapcsolatban?
Részlet a válaszából: […] ...jogok által védett oltalmi tárgyakhoz, illetve védett ismerethez kapcsolódó felhasználási, hasznosítási vagy használati jogok engedélyezésére, a jogbérletbe vevő termékeknek, illetve szolgáltatásoknak a szerzői és iparjogvédelmi jogok által védett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 9.

Teljesítési határidő módosulása

Kérdés: Árubeszerzésre tervezünk nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást indítani. A becsült érték felmérése során néhány gazdasági szereplő jelezte, hogy esetlegesen szállítási nehézségek merülhetnek fel, amely miatt a szállítási határidőt nem lehet tervezni. A teljesítési határidőre lehet alkalmazni a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontját?
Részlet a válaszából: […] ...egy jogszabályban rögzített, a felek teljesítésétől független ügyintézési határidő beszámítására (pl. építési engedély kiadása), az egymással szoros kapcsolatban lévő kivitelezési szerződés és műszaki ellenőri szerződés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 14.

Feltételes közbeszerzés - felfüggesztett hatálybalépés

Kérdés: Intézményünk feltételes közbeszerzést szeretne lefolytatni, amelynek során a szerződés hatálybalépésének felfüggesztését is előírnánk. A hatálybalépés felfüggesztése milyen hosszú időtartamra vonatkozhat?
Részlet a válaszából: […] ...felfüggesztési időtartam követi, így a hatályba­lépés felfüggesztése konkrét időtartam nélkül nem is javasolt.Egy jóváhagyási, engedélyezési folyamat esetén a vonatkozó eljárási határidők határozhatják meg a felfüggesztés időtartamát; egy gyorsan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 14.

Kapacitást biztosító szervezet bevonása konzorcium esetében

Kérdés: Ha az eljárás során a konzorciumból csak az egyik ajánlattevő vonta be a kapacitást, akkor a másik félnek is kell bevonnia a teljesítés során?
Részlet a válaszából: […] ...kapacitást biztosító szervezet bevonása az egyik ajánlattevő részéről megfelelő, amennyiben nem olyan engedélyköteles tevékenységről van szó például, melyet csak az érintett kapacitást nyújtó láthat el, mert ebben az esetben mindenképpen be kell vonni, bárki is vonja be...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 14.

Kapacitást biztosító szervezet bevonásának mértéke

Kérdés: Az előszerződésben a felek nem rögzítettek semmilyen teljesítési százalékot, sőt műszaki tartalmat sem határoztak meg abban. Van-e a Kbt. szerinti kötelező teljesítési százalék/összeg előírva, amelyre feltétlenül szerződnünk kell vele a kapacitást biztosítóval?
Részlet a válaszából: […] ...a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg."Az ajánlatkérő ugyanakkor előírhatja, hogy például engedélyköteles tevékenység "kiszervezése" esetében az engedéllyel rendelkező kapacitást biztosító szervezetnek kell az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 14.

Összeférhetetlenség a tervező kivitelezésbe történő bevonása során

Kérdés: Azzal, hogy a 322/2015-ös Korm. rendelet 18. §-át hatályon kívül helyezték, ez egyben azt is jelenti, hogy a tervezőt nem lehet bevonni a továbbiakban a teljesítésbe, mert összeférhetetlen?
Részlet a válaszából: […] ...§ (3) bekezdése alkalmazásában nem összeférhetetlen a kivitelezésre vagy kivitelezésére és tervezésére együtt, illetve egy (elvi) engedélyezési tervet követően ugyanazon építmény tekintetében további tervek készítésére vonatkozó közbeszerzési eljárásban annak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 12.

Korrupciós ügyben érintett gazdasági szereplő cseréje

Kérdés: Alkalmassági követelményeket igazoló szervezet cserélhető-e az eljárásban, ha felmerül az érintettsége korrupciós ügyben?
Részlet a válaszából: […] ...szakértő, és van cserecég, akkor ez egy jogszerű megoldás a magyar szabályok alapján is, és ezt az ajánlatkérő nem mérlegelheti, hogy engedélyezi-e, hanem hiánypótlás keretében kell az ajánlattevőt felszólítania a hiánypótlásra.(Kéziratzárás: 2023. 03....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 12.

Műszaki leírásban előírt összetevők vagy a funkcionális megfelelőség vizsgálata

Kérdés: Az ajánlatkérő árubeszerzés tárgyában folytat le közbeszerzési eljárást, a közbeszerzési dokumentáció részét képező ártáblázat tartalmazza a részletes termékfelsorolást és a termékekhez tartozó műszaki követelményeket. Konkrét márka nem került megjelölésre az egyes termékek kapcsán. Az ajánlatkérő kizárólag a felhívásban hivatkozott a 321/2015. Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra, mely szerint: "azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad". Kizárólag olyan termék ajánlható meg/fogadható el, amely az ajánlatkérő által felsorolt összetevőket tartalmazza? Az egyenértékűség vizsgálatát kizárólag az összetevők határozzák meg, vagy elegendő a funkcionális megfelelőség a termékek kapcsán?
Részlet a válaszából: […] ...megfelel, nem nyilvánítható érvénytelenné."46. § (5) A (2) bekezdés b) pontja esetén az ajánlatkérő köteles a szabvány, műszaki engedély, műszaki előírások, műszaki ajánlás megnevezése mellett a »vagy azzal egyenértékű« kifejezést szerepeltetni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 11.
1
2
3
29