Pótlólagos szakági tervezés egybeszámítása

Kérdés: Lefolytattunk egy eljárást a Kbt. 115. §-a szerint, több épület felújítási munkálatai vonatkozásában, különböző munkanemre megadott rezsióradíjjal történő elszámolással, keretszerződés alapján. Az egyik helyszínen el is kezdődött a kivitelezés, amikor is ezen a teljesítési helyszínen lévő épület vonatkozásában egy szakági tervezés vált szükségessé kb. 4 millió forint értékben, majd a későbbiekben egy hasonló valamivel alacsonyabb értékben. Mivel tudjuk alátámasztani azt, hogy ezt a tervezést nem számoljuk egybe a keretszerződés alapján ugyanerre az épületre vonatkozó építési munkákkal?
Részlet a válaszából: […] ...Az egyik legfontosabb EUB-ítélet, a C-574/10 alapján, ha ugyanazon építési beruházáshoz az ajánlatkérő megrendel vázlattervet, engedélyezési és kiviteli terveket - amennyiben sajátos egyedi körülmények nem támasztják alá az ellenkezőjét -, ezeket a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 14.

A 430/2022. kormányrendelet szerinti egybeszámítási szabály

Kérdés: Mit jelent a 430/2022. kormányrendelet azon szabálya, mely a háttérintézményekre külön szabályt jelöl, és egybeszámítást rögzít? Erre miért van szükség, és hogyan kell érteni?
Részlet a válaszából: […] ...majd a későbbiekben esetleg egy közbeszerzési eljárás megindítása azonos tárgyban minden egyes háttérintézménynél, hanem egy engedélyezési folyamat a kormányrendelet tárgyában történő beszerzésre.(Kéziratzárás: 2022. 12....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 14.

Szerződés megköthetősége a Döntőbizottság Kbt. 156. § (4) bekezdése szerinti végzése alapján

Kérdés: Eddig nem volt támadható a szerződés megkötésére vonatkozó végzés. Jól értem, hogy ezután annak ellenére nem köthetik meg a szerződést a felek, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság meghozza a döntését a szerződéskötés engedélyezéséről?
Részlet a válaszából: […] Igen. 2022. március 21-én lépett hatályba az a jogszabályi rendelkezés, amely a Kbt. 156. § (4) bekezdése szerinti végzés esetében is lehetővé tette annak megtámadását bíróság előtt. Az új, 169. § (3)-(7) bekezdések alapján a bíróságnak tíz napja van a döntés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 13.

Az eljárás előkészítésében részt nem vett tervező összeférhetetlensége

Kérdés: Amennyiben a tervező nem kíván az előkészítésben részt venni - bár az ajánlatkérő felkérte -, de a későbbiekben két ajánlattevő mellett is megjelenik, ez összeférhetetlen?
Részlet a válaszából: […] ...§ (3) bekezdése alkalmazásában nem összeférhetetlen a kivitelezésre vagy kivitelezésére és tervezésére együtt, illetve egy (elvi) engedélyezési tervet követően ugyanazon építmény tekintetében további tervek készítésére vonatkozó közbeszerzési eljárásban annak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 9.

Tervező és ajánlattevő összeférhetetlensége

Kérdés: A közbeszerzés tárgyát képező kivitelezési munkához szükséges terveket kibocsátó jogi személy elindulhat-e a tárgyi munka kivitelezési pályázatán, nem összeférhetetlen-e a tervezési tevékenysége az ajánlattevői minőséggel? Tekinthető-e a kiviteli tervek elkészítése az eljárás előkészítésének?
Részlet a válaszából: […] ...verseny tisztaságának sérelmét, és nem összeférhetetlen a kivitelezésre, vagy kivitelezésére és tervezésére együtt, illetve egy (elvi) engedélyezési tervet követően ugyanazon építmény tekintetében további tervek készítésére vonatkozó közbeszerzési eljárásban annak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 14.

Eljárás FAKSZ-szolgáltatás 2021. február 1-jét követő igénybevétele esetén keretmegállapodás hiányában

Kérdés: Mit kell tennem, ha még nincs hatályban keretmegállapodás, amennyiben a FAKSZ-szolgáltatást a központosított közbeszerzési rendszerből kell igénybe vennem februártól?
Részlet a válaszából: […] ...honlapon, azaz a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság honlapján elérhető az a bejelentőlap-minta, mely saját hatáskörű beszerzés engedélyezésére irányul. Ennek kitöltése során nyilatkoznia kell az ajánlatkérőnek arról, hogy a központosított...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 10.

Tervezői összeférhetetlenség

Kérdés: A Kbt. 25. §-ának (3) bekezdése alól speciális kivételt biztosít az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. Korm. rendelet 18. §-a. A Kbt. 3. §-ának 21. pontja alapján közbeszerzési dokumentumnak minősül a műszaki leírás, valamint a kiegészítő tájékoztatás is. A Fővárosi Bíróság 13.K.30.015/2010/55. számú ítélete indokolása szerint: "csak az adott közbeszerzéssel közvetlenül összefüggő előkészítő cselekmények, az adott eljárás felhívásának és dokumentációjának elkészítésében való közvetlen konkrét részvétel képezheti az összeférhetetlenség alapját". A tervezői közreműködési kötelezettség a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárásban járhat-e ezek alapján egyértelmű többletinformációval, tényleges versenyelőnnyel, összeférhetetlenséggel?
Részlet a válaszából: […] ...a közbeszerzési eljárás során a közbeszerzési dokumentumok részévé teszi. A tervezőket érintő legfőbb szabály, hogy ha (elvi) engedélyezési vagy a közbeszerzési dokumentumok részét képező más tervet készítettek, akkor a Kbt. 25. §-ának (3)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 3.

Központi ellenőrzés folyamatban lévő eljárásokban

Kérdés: A központi ellenőrzés hatályon kívül helyezése szükségessé teszi-e, hogy a folyamatban lévő eljárások végét még "visszavigyük", ami például a 2021. év közepén is ellenőrzést eredményez?
Részlet a válaszából: […] ...471/2020. kormányrendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. kormányrendelet módosításáról az alábbiak szerint rendelkezik a rendelet kivezetéséről:- e rendelet alapján a közbeszerzések központi ellenőrzéséről...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. január 13.

Eljárásindítás központi ellenőrzés nélkül

Kérdés: Elindíthatom-e az eljárást, ha a központi ellenőrzés alapján az még nem engedélyezett?
Részlet a válaszából: […] ...közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. kormányrendelet módosítását tartalmazó 471/2020. kormányrendelet (a továbbiakban: rendelet) megszünteti a központi ellenőrzést. A központi ellenőrzés kivezetése nem érinti az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 9.

Beszerzések ellenőrzésével kapcsolatos kormányrendelet hatálytalansága

Kérdés: Olvastam, hogy már nem kell alkalmazni a 459/2016. kormányrendeletet, de akkor hatályát is kellene vesztenie, hiszen így félreérthető, hogy mégis alkalmazni kell az értékhatár alatti beszerzések esetében. Mikor veszti hatályát a rendelet?
Részlet a válaszából: […] ...471/2020. kormányrendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. kormányrendelet módosításáról a központi ellenőrzést megszünteti, melynek keretében a kérdéssel érintett kormányrendelet hatályon kívül helyezése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 9.
1
2
3
10