Engedményezés, tartozásátvállalás, beszámítás közbeszerzési szerződéseknél

Kérdés: Közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés esetében van-e lehetőség engedményezésre, tartozásátvállalásra, esetleg a követelések beszámítására?
Részlet a válaszából: […] ...szemben csak a jogosult, azaz az ajánlattevőként szerződő fél által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. Az engedményezés és a tartozásátvállalás kérdéseit a Kbt. nem szabályozza, e körben az általános polgári jogi szabályok - Ptk. -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. augusztus 14.

Alvállalkozói követelés engedményezése

Kérdés: Alvállalkozó vagyok egy közbeszerzési szerződésben. Ebből eredő követelésemet engedményezni szeretném. Megtehetem?
Részlet a válaszából: […]

Erre vonatkozóan a Kbt. nem tesz megkötést, erre az alvállalkozónak lehetősége van.

(Az engedményezésre a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.)

 

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 16.
Kapcsolódó címkék:  

Ellenszolgáltatás engedményezése

Kérdés: Milyen szabályok, illetve korlátok vonatkoznak arra az esetre, ha a közbeszerzési eljárás kötelezettje a jogosult részéről fizetendő ellenszolgáltatást (követelésállományt) engedményezni, illetve faktorálni kívánja? Annak ellenére, hogy a Ptk. engedményezésre vonatkozó szabályai szerint a kötelezettet csak értesíteni szükséges, tekinthető-e a faktorálás szerződésmódosításnak?
Részlet a válaszából: […] ...ellenszolgáltatás mértéke nemváltozik, szerződésmódosításra nincs szükség. [A fentiekhez kapcsolódva és azt alátámasztva: a Ptk. azengedményezésre a következő szabályokat tartalmazza:- a jogosult követelését szerződéssel másra átruházhatja(engedményezés);-...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. december 17.
Kapcsolódó címke: