Jogutódlás az ajánlattevő oldalán

Kérdés: Lehetséges-e a jogutódlás ajánlattevői oldalon az ajánlatkérő és az ajánlattevő (esetleg közös ajánlattevők) közötti keretmegállapodás esetében a szerződés megkötése előtt, vagy azt követően, a szerződéses jogviszony fennállása alatt? A jogutódlás milyen formái megengedettek, alkalmazható-e például a Ptk. 6:208. §-ában szabályozott szerződésátruházás?
Részlet a válaszából: […] ...megoldás kidolgozására a vállalatok életében gyakori üzletág-értékesítések kezelése céljából. A bíróságok jellemzően az engedményezésre és a tartozásátvállalásra vonatkozó szabályok együttes alkalmazásával hidalták át a tételes jogban mutatkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 4.

Alvállalkozói kifizetések, elszámolások rendje

Kérdés: A Kbt. 135. § (3) bekezdésének c) pontja alapján építési beruházás és szolgáltatásmegrendelés esetében az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőket és az alvállalkozókat, hogy állítsák ki a számláikat. Jól értelmezem, hogy ebben az esetben az alvállalkozók is az ajánlatkérő részére állítják ki a számlájukat, és az ajánlatkérő ennek alapján fizet nekik? Az ajánlattevők az alvállalkozóikkal szembeni visszatartásokat, egyéb elszámolásokat hogyan érvényesítik, ha nem folyik át rajtuk az alvállalkozók díja? Ezt a megoldást tulajdonképpen egy jogszabályi engedményezésnek kell tekinteni? Az ajánlattevő és alvállalkozói közötti szerződésben vagy egyéb helyen szükséges-e rendelkezni arról, hogy az ajánlatkérő közvetlenül, "direktben" fog fizetni az alvállalkozóknak?
Részlet a válaszából: […] ...is köt az ajánlatkérő az alvállalkozójával, vagy eredeti szerződésükben például bankgaranciát köt ki. Maga a 135. § nem szól engedményezésről, de összességében valóban engedményezéssel oldható meg, hogy a kifizetés törvényesen valósuljon meg,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 12.

Alvállalkozó számlakiállítási jogosultsága

Kérdés: Az új Kbt. 135. § (3) bekezdésének c) és d) pontja kapcsán kérdezem, hogy a teljesítésbe bevont alvállalkozó (aki egyébként a nyertes ajánlattevővel áll szerződéses kapcsolatban) hogyan és mi alapján állíthat ki számlát az ajánlatkérőnek?
Részlet a válaszából: […] ...alvállalkozóra az őt megillető összeget egyedileg, így pénzügyi szempontból kezelhető a közvetlen alvállalkozói kifizetés kérdése. Engedményezés hiányában a számla számviteli értelemben nem fizethető ki, még abban az esetben sem, ha a Kbt. alapján ennek nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. január 13.

Ajánlat üzleti titokká nyilvánított részének kezelése

Kérdés: Ajánlatunkban árképzésünk módjának, valamint a részárakat tartalmazó részének üzleti titokká nyilvánítását kértük. Az ajánlatkérő az árat indokolatlanul alacsonynak ítélte meg, ezért indokolást kért. Ezzel egyidejűleg valamennyi ajánlatkérőnek úgy küldte meg ezt a felhívást, hogy azáltal ajánlatunk egésze – üzleti titokká nyilvánított része is – valamennyi ajánlattevő részére megismerhetővé vált, mert ez a rész a felhívásban teljes terjedelemben szerepelt. Ezt megtehette? Mit tehetünk ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésengedményezést kizáró rendelkezése nem minősül üzleti titoknak.Az aránytalanul alacsony árra vonatkozó indokoláskérés a Kbt. 69...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. augusztus 19.

Üzleti titokká nyilvánítás határai

Kérdés: Titkosítható-e az az információ az ajánlattevő részéről, amely alapján az ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot? Azaz a kizárt versenytárs iratbetekintés-kérése során azzal szembesül, hogy éppen az az adat van titkosítva, amely alapján a kizárt versenytárs meggyőződhetne arról, hogy valóban, tényszerűen jogos a kizárás.
Részlet a válaszából: […] ...meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés engedményezést kizáró rendelkezése nem minősül üzleti titoknak – Kbt. 80. §-ának (1)–(3) bekezdései.A kérdésben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 15.

Engedményezés, tartozásátvállalás, beszámítás közbeszerzési szerződéseknél

Kérdés: Közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés esetében van-e lehetőség engedményezésre, tartozásátvállalásra, esetleg a követelések beszámítására?
Részlet a válaszából: […] ...szemben csak a jogosult, azaz az ajánlattevőként szerződő fél által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. Az engedményezés és a tartozásátvállalás kérdéseit a Kbt. nem szabályozza, e körben az általános polgári jogi szabályok – Ptk. –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. augusztus 14.

Referencia mint üzleti titok

Kérdés: Üzleti titoknak minősíthető-e a referencia?
Részlet a válaszából: […] ...meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés engedményezést kizáró rendelkezése nem minősül üzleti titoknak.Mivel a referencia nem kerül értékelésre, úgy üzleti titok hatálya...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. december 12.

Aláírási címpéldány üzleti titokká minősítése

Kérdés: Lehet-e üzleti titok az aláírási címpéldány?
Részlet a válaszából: […] ...adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. Aközbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés engedményezést kizárórendelkezése nem minősül üzleti titoknak;– az ajánlatok (részvételi jelentkezések)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. augusztus 15.

Üzleti titokká minősítés terjedelme, korlátai

Kérdés: Amennyiben egy ajánlattevő üzleti titoknak minősíti az egész ajánlatát (cégkivonat, aláírási címpéldány kivételével), jogosan teszi-e?
Részlet a válaszából: […] ...adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. Aközbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés engedményezést kizárórendelkezése nem minősül üzleti titoknak.Amennyiben az ajánlatkérő a Kbt. fenti, tiltó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 21.

Új szabályok a közbeszerzési szerződésekre

Kérdés: Az új törvény tartalmaz majd új szabályokat a szerződés megkötése és teljesítése vonatkozásában?
Részlet a válaszából: […] ...vagy terhelheti zálogjoggal, amelyre nem áll fenn azalvállalkozók közvetlen kifizetésre való jogosultsága. Az ezt meghaladó részbenaz engedményezésre vagy zálogjog alapítására vonatkozó megállapodás semmis;– amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 2.
1
2
3