Közbeszerzési dokumentumok aláírásának módja

Kérdés: Az ajánlatkérő kifogásolta, hogy a referenciaigazolás nem azonosítja az aláírót, csak a neve ismerhető meg egy céges levélpapíron. Azt a megoldást találtuk, hogy az eredeti referenciaigazolást elektronikus aláírásával hitelesítette az aláíró, aki egy középvezető. A digitális aláíráson a cég és az aláíró beosztása is azonosítható. Elegendő-e mindez, vagy teljesen új referenciaigazolást kell benyújtanunk?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás során benyújtásra kerülő dokumentum fokozott biztonságú elektronikus aláírással történő benyújtását. Mindez nem követelhető meg az ajánlattevőtől, de döntése szerint a rendelkezésre álló dokumentumot aláírhatja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 12.

Termék eredetiségének igazolása

Kérdés: Eljárásokban tapasztaljuk, hogy a kiírók "a megajánlott termék eredetiségének igazolását" kérik. A szokásos módon benyújtott forgalmazási jogosultság, tanúsítványok, gyártói megfelelőségi nyilatkozatok nem elegendők a kiírók számára. Nem vagyunk gyártók, csak kizárólagos forgalmazók, számunkra nem egyértelmű, hogy mit értenek eredetiségen, és azt hogyan szükséges igazolni.
Részlet a válaszából: […] Érdemes kiindulni a válasz megadása során abból, hogy az ajánlatkérőnek egyértelművé kell tennie, hogy milyen módon kívánja előírásait igazoltatnia az ajánlattevőivel. Nem kérheti tehát, hogy az ajánlattevő találja ki az igazolás formáját, gondolunk itt annak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. október 8.

Igazolások alakisága jogszabályváltozást követően

Kérdés: A Kbt. változására tekintettel kötelezhető-e az ajánlattevő arra, hogy az igazolásokat eredeti vagy hiteles másolatban csatolja?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az ajánlatkérő lehetővé teszi a hiteles másolatcsatolását, jogszerűen jár el, ha azonban csak az eredeti igazolást fogadja el,akkor nem. A Kbt. 20. §-ának (3) bekezdése szerint "ahol e törvény vagye törvény alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 30.

Referencialevél érvényessége, felhasználhatósága

Kérdés: Alkalmasság igazolására referencialevelet csak eredeti példányban lehet beadni? Meddig érvényes a referencialevél? Például a 2003-2004-es évek igazolására alkalmas-e az ahhoz képest korábbi dátummal ellátott referencialevél?
Részlet a válaszából: […] A referencialevél érvényességi ideje vonatkozásában aközbeszerzési törvény nem tartalmaz megkötést, ezért kiállításának időpontjairreleváns. A példány eredetiségére vonatkozóan azonban a beszerzési tárgytól,valamint a referencia adójától függ a válasz. A Kbt. 67....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. január 8.

Igazolások azonos ajánlatkérő eljárásaiban való részvétel esetén

Kérdés: Cégünk rendszeresen ugyanannak a kiíró cégnek a pályázatain indul, nagyobb részben alvállalkozóként. Nem értjük, hogy miért kell minden pályázat alkalmával valamennyi fővállalkozó számára eredeti igazolásokat adni? (10 százalék feletti alvállalkozók vagyunk általában.)
Részlet a válaszából: […] A közbeszerzési törvény 20. §-ának (3) bekezdése szerintahol a törvény a közbeszerzési eljárás során igazolás benyújtását írja elő, azigazolás hiteles másolatban is benyújtható.A Kbt. 65. §-ának (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy azajánlatkérő az ajánlati...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. november 14.

Minősített ajánlattevők jogosítványai

Kérdés: Mire jogosít fel a minősített ajánlattevő státus? Minden alkalommal külön kell kérni azt, vagy egy igazolás használható fel minden alkalommal?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 12. §-ának (2) bekezdése értelmében az ajánlattevőkjegyzékbe vételének feltételeit (minősítési szempontok) és igazolási módjait aKbt. 60. § (1) bekezdésének s)-d), f) pontja, a 61. §-ának (1) bekezdése, a 63.§-ának (2) bekezdése, valamint a 66-68....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. február 21.

Igazolások alakisága ajánlatkérői előírás alapján

Kérdés: Előírhatja-e az ajánlatkérő, hogy az ajánlattevő műszaki alkalmasságát igazoló, szerződést kötő másik fél által adott vagy aláírt igazolását csak "eredeti" vagy "közjegyző által hitelesített" formában fogadja el? Köteles-e elfogadni az ilyen jellegű referencialevelek vagy referenciaigazolások másolatát?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 20. §-ának (3) bekezdése értelmében, ahol aközbeszerzési törvény a közbeszerzési eljárás során igazolás benyújtását írjaelő, az igazolás hiteles másolatban is benyújtható.A fenti rendelkezés alapján – megítélésünk szerint – azajánlatkérő jogszerűen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. február 21.

Igazolások eredetisége

Kérdés: A Kbt. 20. §-ának (3) bekezdése alapján valamennyi, a közbeszerzési pályázathoz csatolt igazolásnak eredetinek kell lennie?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 20. §-ának (3) bekezdése egyértelműen akként rendelkezik, hogy ahol a közbeszerzési törvény a közbeszerzési eljárás során igazolás csatolását írja elő, az igazolás benyújtható hiteles másolatban is. A hiteles másolat ez esetben közjegyző által hitelesített...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. június 14.