Eredményhirdetés elmaradásának indokolása értékhatár alatti beszerzéseknél

Kérdés: Három ajánlatot kaptam értékhatár alatt, de egyik sem elfogadható. Köteles vagyok-e megindokolni, miért nem szeretnék eredményt hirdetni?
Részlet a válaszából: […] ...az ajánlatkérő úgy dönt, és szabályzata nem részletezi az értékhatár alatti ajánlatkérés folyamatát, úgy nem köteles indokolni az eredményhirdetés/összegezés elmaradását. Fontos kitérni ugyanakkor arra a kötelezettségre, mely a közpénzek jogszerű elköltése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 14.

Eredményhirdetés mellőzése

Kérdés: Megteheti az ajánlatkérő, hogy nem tart eredményhirdetést?
Részlet a válaszából: […] ...alapján megállapítható, hogy az ajánlatkérőnek írásban kell tájékoztatnia az eljárás eredményéről az ajánlattevőket (a szóbeli eredményhirdetés jogintézményét a jelenleg hatályos Kbt. szüntette meg, 2012. január 1-jével). Az írásos tájékoztatás az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 12.

Eredményhirdetést megelőzően benyújtott hiánypótlás kezelése

Kérdés: Elfogadhatom-e a határidőn túl, de még az eredményhirdetést megelőzően benyújtott hiánypótlást?
Részlet a válaszából: […] A hiánypótlásra vonatkozó szabályok lényegesen liberálisabbak, mint 2004-ben voltak, ugyanakkor ilyen fokú rugalmasságot nem tesznek lehetővé. Az önkéntes hiánypótlás vonatkozásában is szükséges, hogy legyen egy határidő, melyhez mérten be kell, hogy érkezzenek az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 5.

Eredményhirdetés tervpályázatnál

Kérdés: A tervpályázati eljárásnál miért maradt meg az eredményhirdetés? Van ennek valami oka?
Részlet a válaszából: […] ...meglepő, hogy a tervpályázati eljárások szabályairólszóló 305/2011. kormányrendelet 18. §-ában egyértelműen eredményhirdetésselkapcsolatos részletszabályokat közöl, amelytől eltekinteni nem lehet. Ebben aformában valóban nincs összhangban a Kbt. és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 27.

Elektronikus árlejtés eredményhirdetése

Kérdés: Hogyan hirdetnek eredményt elektronikus árlejtés alkalmazásánál?
Részlet a válaszából: […] ...árlejtés eredménye a 257/2007. kormányrendelet alapjánnem azonos az eljárás eredményhirdetésével, mivel az árlejtés a bírálatiszakaszban kerül lebonyolításra. Az árlejtésre az érvényes ajánlatot tevőkkerülnek meghívásra, mely szereplők ajánlattételt követően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 27.

Meghívó eredményhirdetésre

Kérdés: Az eredményhirdetésre külön meghívót kell küldeni az ajánlattevőknek?
Részlet a válaszából: […] ...eredményhirdetésre vonatkozó rendelkezéseket a Kbt.94-96. §-ai tartalmazzák. A rendelkezések értelmében az ajánlatkérőnek azeljárás eredményét vagy eredménytelenségét az ajánlatok felbontásától számított30 napon, építési beruházás esetén 60 napon belül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 30.

Eredményhirdetést követő hiánypótlás kizártsága

Kérdés: Az eredményhirdetést követően van még lehetőség hiánypótlásra?
Részlet a válaszából: […] ...ekkor is teljesíthető - Kbt. 83. §-ának (1)-(5)bekezdései.A kérdés esetleg arra is vonatkozhat, hogy amennyiben anyertes ajánlattevő az eredményhirdetést követő nyolc napon belül nem nyújtjabe a kizáró okokkal kapcsolatos igazolásait - melyet az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 28.

Eredményhirdetés jelenlét hiányában

Kérdés: Ha az eredményhirdetésen nem jelenik meg egyik ajánlattevő sem, attól az eredmény még kihirdethető?
Részlet a válaszából: […] ...eredményhirdetésnek nem feltétele az ajánlattevőkjelenléte, ezt a Kbt. sem írja elő. Ennek megfelelően az eredményhirdetés azajánlattevők jelenléte nélkül is megtartható. A Kbt. és a jogorvoslatigyakorlat csak annyiban szabályozza az eredményhirdetést -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 6.

Eredményhirdetés halasztása a gyakorlatban

Kérdés: A gyakorlatban mikor halasztható el az eredményhirdetés, meddig és milyen indokkal?
Részlet a válaszából: […] ...eredményhirdetés megtartására vonatkozó szabályokat aKbt. 94. §-a tartalmazza az alábbiak szerint:- az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül kell azajánlatkérőnek elbírálnia, és azt követően az eljárás eredményét vagyeredménytelenségét kihirdetnie...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 29.

"Eredményhirdetés" tárgyalás nélküli eljárásban

Kérdés: Tárgyalás nélküli eljárásban hogyan értesülünk az eljárás eredményéről?
Részlet a válaszából: […] ...kell azajánlatkérőnek elbírálnia, és azt követően az eljárás eredményét vagyeredménytelenségét kihirdetnie (a továbbiakban együtt: eredményhirdetés). Azeljárás eredményét legkésőbb az ajánlatok felbontástól számított harminc -építési beruházás esetében hatvan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 8.
1
2
3