Második helyezett választásának lehetősége

Kérdés: Ha az ajánlatkérő a túl magas árat megajánló ajánlattevő ajánlatára vonatkozó indokolást nem akarja elfogadni, akkor lehetséges az értékelési szempont szerint soron következő ajánlattevőt kihirdetni nyertes ajánlattevőként?
Részlet a válaszából: […] ...válhat, vagy nem tartja fenn az ajánlatát, vagy egyéb módon kikerül a bírálati szakaszból, és az eredménytelenségi ok valójában az eredményhirdetés előtti pillanatban az értékelés alapján eredetileg legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlatának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 10.

Eredményhirdetés elmaradásának indokolása értékhatár alatti beszerzéseknél

Kérdés: Három ajánlatot kaptam értékhatár alatt, de egyik sem elfogadható. Köteles vagyok-e megindokolni, miért nem szeretnék eredményt hirdetni?
Részlet a válaszából: […] ...az ajánlatkérő úgy dönt, és szabályzata nem részletezi az értékhatár alatti ajánlatkérés folyamatát, úgy nem köteles indokolni az eredményhirdetés/összegezés elmaradását. Fontos kitérni ugyanakkor arra a kötelezettségre, mely a közpénzek jogszerű elköltése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 14.

Nyertes ajánlattevő szerződésmódosítás iránti igénye

Kérdés: Mi a teendő, ha az eredményhirdetésen győztesnek kihirdetett ajánlattevő csak változtatásokkal hajlandó aláírni a szerződést?
Részlet a válaszából: […] A főszabály, hogy a szerződést azzal a tartalommal kell aláírni, amelyben a felek a tárgyalás során megegyeztek, vagy amennyiben nem volt tárgyalás, úgy az eljárási dokumentumokban meghatározott szerződéstervezet tartalma alapján.Ez utóbbi esetben ugyanis a tartalmat az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 11.

Eredményhirdetés mellőzése

Kérdés: Megteheti az ajánlatkérő, hogy nem tart eredményhirdetést?
Részlet a válaszából: […] ...alapján megállapítható, hogy az ajánlatkérőnek írásban kell tájékoztatnia az eljárás eredményéről az ajánlattevőket (a szóbeli eredményhirdetés jogintézményét a jelenleg hatályos Kbt. szüntette meg, 2012. január 1-jével). Az írásos tájékoztatás az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 12.

Eredményhirdetést megelőzően benyújtott hiánypótlás kezelése

Kérdés: Elfogadhatom-e a határidőn túl, de még az eredményhirdetést megelőzően benyújtott hiánypótlást?
Részlet a válaszából: […] A hiánypótlásra vonatkozó szabályok lényegesen liberálisabbak, mint 2004-ben voltak, ugyanakkor ilyen fokú rugalmasságot nem tesznek lehetővé. Az önkéntes hiánypótlás vonatkozásában is szükséges, hogy legyen egy határidő, melyhez mérten be kell, hogy érkezzenek az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 5.

Összeférhetetlenség építési beruházások esetében

Kérdés: A részletszabályok alapján nem tudjuk eldönteni, mennyiben egyszerűbb az építési beruházás esetében az ajánlatkérő dolga az összeférhetetlenség megállapításakor? Összességében változott-e az összeférhetetlenségi szabály értelmezése? Hogyan kell értelmezni a távolmaradási nyilatkozattal kapcsolatos ajánlatkérői kötelezettséget építési és nem építési beruházás esetében?
Részlet a válaszából: […] ...nem járhat el, illetőleg az eljárással kapcsolatos tevékenység végzésébe az ajánlatkérő által nem vonható be, az eljárás irataiba az eredményhirdetésig nem tekinthet be [a 80. § (4) bekezdése és a 118. § (4) bekezdése szerinti esetek kivételével] a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 24.

Eredményhirdetés határideje

Kérdés: Tárgyalásos eljárásnál is érvényes a régi Kbt. 94. §-a az eredményhirdetéssel kapcsolatban, miszerint az ajánlattételi bontás után 30, illetve 60 nappal kell az eredményt kihirdetni? Vagy az utolsó tárgyalás után kell számolni a 30, illetve 60 napot? Változott ez az új törvény szerint?
Részlet a válaszából: […] ...új törvényben már nincs szó eredményhirdetésről, hanem az összegezés eljuttatása helyettesíti a korábbi eredményhirdetést. Erre továbbra is fennáll a kérdésben jelzett, ún. 30/60-as szabály, azaz ennyi idő áll az ajánlatkérő rendelkezésére az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. november 21.

Autóbusszal végzett menetrend szerinti szolgáltatás kiszervezése

Kérdés: Mivel a régi autóbusztörvény már nincs hatályban, a Kbt. kivételi köre már nem érvényesül az autóbusszal végzett menetrend szerinti szolgáltatás kiszervezésére?
Részlet a válaszából: […] ...pályázati kiírás beszerzési lehetőségének feltételeiről, apályázat határidejéről, az elbírálás módjáról és szempontjairól, azeredményhirdetés és a szerződéskötés legkésőbbi időpontjáról, a szolgáltatásmegkezdésének határnapjáról, valamint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. augusztus 15.

Eredményhirdetés tervpályázatnál

Kérdés: A tervpályázati eljárásnál miért maradt meg az eredményhirdetés? Van ennek valami oka?
Részlet a válaszából: […] ...meglepő, hogy a tervpályázati eljárások szabályairólszóló 305/2011. kormányrendelet 18. §-ában egyértelműen eredményhirdetésselkapcsolatos részletszabályokat közöl, amelytől eltekinteni nem lehet. Ebben aformában valóban nincs összhangban a Kbt. és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 27.

Eljárástípusok az új Kbt.-ben

Kérdés: Az új Kbt.-ben milyen eljárásfajták vannak? Melyek a főbb változások?
Részlet a válaszából: […] ...rá, úgy az ajánlatkérőnek nagyobb aszabadsága például abban, hogy eljárási cselekményeit jobban behatárolja.Például: mégis tartson eredményhirdetést, vagy az alábbiakban részletezettszabályok előnyeit kihasználva saját eljárásaiban eleve ne alkalmazza...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 6.
1
2
3
26