Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott értékelési szempontrendszer tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Értékelési szempont közétkeztetési tárgyú közbeszerzéseknél

Kérdés: Mit jelent a rövid ellátási lánc, amit közétkeztetési tárgyú közbeszerzések során szükséges értékelnie az ajánlatkérőnek, pontosabban akár erre is van lehetősége az ár mellett?
Részlet a válaszból: […]felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (Éltv.) szerinti elsődleges termelő-, illetve élelmiszer-előállító létesítménye és a főzőkonyhát üzemeltető gazdasági szereplő között az élelmiszer-ellátási láncban legfeljebb egy köztes szereplő vesz részt.Mivel ennek ellenőrzéséhez szükséges nem csupán az ajánlattevő és közvetlen alvállalkozói, hanem az alvállalkozóknak beszállító kistermelők azonosítása is, az ajánlatkérőnek biztosnak kell lennie abban, hogy az ajánlattevő nem csupán ígéretet tesz a rövid ellátási lánc használatára, ami egyben azt jelenti, hogy a teljesítés során történő ellenőrzés ki kell, hogy terjedjen a termelők mindegyikére, továbbá szankciót kell rendelni hozzá. Szankció hiányában az ajánlatkérő olyan értékelési szempontot ír elő, melyet a későbbiekben nem kér számon a szerződéses partneren. (Wienstrom-ügy C-448/01.)A kormányrendelet 5. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő nem alkalmazhatja a legalacsonyabb ár szempontját egyedüli értékelési szempontként közétkeztetési szolgáltatások esetében.A (2) bekezdés értelmében az ajánlatkérőnek az értékelési szempontok meghatározásakor az alábbi szempontok közül legalább hármat figyelembe kell vennie: valamennyi beszerzett termék összértékéből a közétkeztetési rövid ellátási láncban beszerzett termékek és helyi élelmiszertermékek összesített aránya vonatkozásában az eljárásban kötelező szerződési feltételként meghatározott arány(ok)nál kedvezőbb (nagyobb) arányú vállalás (...) - a) pont.Az 5. § (2) bekezdés a) pont szerinti értékelési szempont, mint lehetőség, valójában az eredeti szerződéses feltételhez képest történő többletteljesítésről szól, mely feltételezi, hogy a többletteljesítést[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4828

2. találat: Értékelési szempontrendszerben meghatározott szempontok rögzítése a felolvasólapon

Kérdés: Amennyiben az ajánlatkérő termékmintát vizsgál az értékelés során, az értékelési szempontra vonatkozó vállalást rögzíteni kell a felolvasólapon?
Részlet a válaszból: […]értékelésre kerülnek. Eszerint az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlatok bontásakor ismertethető a rendelkezésére álló fedezet összege is.Fentieket azonban kiegészíti a Kbt. 76. § (13) bekezdése, mely szerint az ajánlatkérőnek azt kell vizsgálnia, hogy az ajánlat mennyiben felel meg az értékelési szempontoknak. Ezt az ajánlattevők által benyújtott információk alapján tudja megtenni.A Kbt. 76. § (13) bekezdése alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban olyan előírásokat határoz meg, amelyek biztosítják, hogy az ajánlatkérő az ajánlattevők által benyújtott információkat ellen­őrizni tudja annak megállapítása érdekében, hogy az ajánlat mennyiben felel meg az értékelési szempontoknak. Kétség esetén az ajánlatkérőnek meg kell győződnie az ajánlattevő által benyújtott információk helytállóságáról.Mivel a felolvasólap alkalmas arra, hogy az ajánlattevő ajánlatát annak alapján ellenőrizze az ajánlatkérő, így ajánlat hiányában az ajánlatkérő valójában nem tudja, hogy milyen értékelési szempontokat gondol az ajánlattevő magasabb ponttal értékeltetni, és melyekről tudja, hogy terméke nem felel meg az adott értékelési szempont legmagasabb,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. november 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4796

3. találat: Hibás értékelési szempont meghatározása

Kérdés: Előírható-e, hogy egy adott paraméternél minél alacsonyabb az érték, annál több pontot kapjon az ajánlattevő úgy, hogy az alacsonyabb paraméter egyértelműen gyengébb teljesítményt is jelent? (Így a gyengébb termékért jár több pont.)
Részlet a válaszból: […]ajánlatkérő vélhetően véletlenül a magasabb árat ajánló ajánlattevőt díjazta magasabb pontszámmal. A jogorvoslati fórum szerint "az ajánlatkérő által meghatározott értékelési szempontoknak minden esetben meg kell felelniük a Kbt. alapelveinek. Az ajánlatkérő által meghatározott, az 1. részszempont - a nettó ajánlati ár - értékelésére előírt egyenes arányosítás módszere nem felel meg a közpénzek felhasználásának hatékony és felelős gazdálkodás elvének".Az ajánlatkérő által előírtak szerint ugyanis az az ajánlattevő kapott volna magasabb pontszámot, amelynek ajánlata magasabb ajánlati árat tartalmazott. Ezen előírás alapján az ajánlattevőknek annak érdekében, hogy kedvezőbb ajánlatot tegyenek, azaz magasabb pontszámot érjenek el, drágább ajánlatot kellett volna adniuk.Ebben a formában: "Az ajánlatkérő a közpénzek felelős és hatékony felhasználásának elvével ellenkezőleg a magasabb ajánlati árat tartalmazó ajánlatokat magasabb pontszámmal értékeli az előírása alapján. A Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlati felhívás VI.4.3 10. pontjában a nettó ajánlati ár értékelése során az egyenes arányosítás módszere alapján történő értékelés és a »Közbeszerzési dokumentáció« 21. oldalán az első értékelési szempont módszertanaként az egyenes arányosítás előírása a Kbt. 2. § (4) bekezdésben rögzített közpénzek felhasználásának hatékony és felelős gazdálkodás elvébe ütközik."A jogsértés megállapítása a fentieken alapul, azaz alapelvi sérelem került megállapításra,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4474

4. találat: Versenyt kizáró értékelési szempontrendszer alkalmazása

Kérdés: Előírható-e olyan értékelési szempontrendszer, amelyre csak egy válasz adható, azaz nincs verseny?
Részlet a válaszból: […]274/2017. kormányrendelet meghatározott összeghez köti a jutalékszámítást, így a meg nem adott konkrét bér vagy összeg és a tényleges foglalkoztatotti létszám, munkaidő és ezek megoszlása hiányában nem volt adható megalapozott ajánlati vállalás. Az 1. és 2. részszempont tekintetében a kérelmező vizsgált előírásai alapján csak és kizárólag 18%-os jutalék volt megajánlható. Ez pedig szintén az előírás nemmegfelelőségét erősíti, hiszen a részszempontoknak éppen az a szerepe, hogy az arra adott vállalások versenyezzenek a nyertesi pozícióért.A 3. értékelési részszempont (249.001 Ft és a feletti bér) pedig nem alkalmas a legelőnyösebb ajánlat kiválasztására, mert ha a szerződést kötő felek a minimálbér, garantált bérminimum összegétől magasabb díjban állapodtak meg, akkor a szolgáltatási díjat úgy szükséges kalkulálni, hogy az fedezze a közérdekű nyugdíjas-szövetkezet működésével kapcsolatos költségeket. "Mindegyik szövetkezet eltérő összetételű és számú tagsággal, gazdálkodással, körülményekkel, kiadásokkal rendelkezik, így minden szövetkezetnél más és más működési költség lesz irányadó, melynek ellenőrzése nem képezi a kérelmező kompetenciáját, az minden egyes gazdasági szereplő saját üzletpolitikájának a része, mely szenzitív adat. A kérelmező ezért nem képes azt ellenőrizni, hogy a megajánlott jutalékmérték elegendő-e arra, hogy fedezze a működési költségeket, mert ez olyan mértékű vizsgálatot feltételez, amely nem fér bele a közbeszerzési eljárás keretébe, így a megajánlott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4420