Többletinformációk adása ajánlattevői kérdésfeltevésre

Kérdés: Az ajánlatkérői kérdésfeltevések esetén véleményünk szerint nem áll fenn plusz információadás lehetősége, mert akkor gyakorlatilag a dokumentációt kellene módosítani az ajánlatkérőnek. Mi a teendő ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Az "ajánlatkérői kérdésfeltevésre" a Kbt. 85. §-avonatkozik. A rendelkezés szerint az ajánlatkérő a kizáró okokkal, azalkalmassággal kapcsolatban tehet fel kérdést, továbbá a felhívásban vagy adokumentációban előírt és az ajánlatban becsatolt egyéb iratokkal...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. október 29.

Döntőbizottsági tárgyalás elmulasztása értesítés hiánya miatt

Kérdés: Mi a teendő abban az esetben, ha a kérelmező semmilyen formában nem kap értesítést a Közbeszerzési Döntőbizottságtól a tárgyalás időpontjáról és helyéről, és azon emiatt nem is jelenik meg? Hozhat ebben az esetben a Döntőbizottság érdemi határozatot? Hol találjuk meg az erre vonatkozó szabályokat?
Részlet a válaszából: […] ...a Kbt. 336. §-át kell áttekinteni. A rendelkezés a tárgyalásnyilvánosságát rögzíti, de a felek idézéséről vagy értesítéséről külön nemszól, tehát a Ket. vonatkozó rendelkezéseit kell megnézni. A Ket. 49. §-arendelkezik arról, hogy ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. október 8.

Ajánlatkérő által kezdeményezett felvilágosításadás korlátjai

Kérdés: Hogyan körvonalazhatók az ajánlatkérő által kért felvilágosításadás korlátjai (figyelemmel az ajánlati kötöttségre), másképpen, mikor módosul(hat) ezáltal az ajánlat?
Részlet a válaszából: […] ...A Kbt. 85. §-a arra hatalmazza fel azajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőt, hogy írásban és a többi ajánlattevőegyidejű értesítése mellett felvilágosítást kérhessen az ajánlattevőtől akizáró okokkal, az alkalmassággal, illetőleg az ajánlati...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. január 8.