A műszaki egyenértékűség fogalmának értelmezése

Kérdés: Mit jelent a közbeszerzésben a műszaki egyenértékűség fogalma, és eltekinthet-e az ajánlatkérő egyenértékűségre való hivatkozással a saját maga által meghatározott méretkövetelményektől?
Részlet a válaszából: […] ...műszaki megfelelőség és a műszaki egyenértékűség vizsgálata kötelező, csak ezután hozható jogszerű döntés az ajánlat érvényességének/érvénytelenségének kérdésében.Az ajánlatkérőnek ilyenkor - az egyenértékűség körében - azt kell vizsgálnia,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 14.

Aránytalanul alacsony ár megállapítása miatti felelősség

Kérdés: Kinek a felelőssége az aránytalanul alacsony ár megállapítása, pontosabban kinek kell több információt szolgáltatnia, előrelátóbbnak lennie? Az ajánlatkérőnek, aki sokszor kérdez, vagy az ajánlattevőnek kell kitalálnia, mit akarnak tőle kérdezni?
Részlet a válaszából: […] ...a fenti ügy alapján fokozottan felelős az ajánlattevő azért, hogy az ajánlatkérő megfelelő információ birtokában dönthessen ajánlata érvényességéről.(Kéziratzárás: 2022. 01....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 12.

Árindokolás szempontjai

Kérdés: Milyen szabályok érvényesülnek az ajánlattevő árindoklásával kapcsolatban, mire kell ügyelni, ha az ajánlatkérőtől ilyen tartalmú indokláskérés érkezik? Milyen módon kell az árat indokolni abban az esetben, ha a rendkívül kedvező ajánlat hátterében gyártótól kapott ún. bevezető ár áll?
Részlet a válaszából: […] ...majd pedig mindezek alapján annak kimondása, hogy a számítással az ajánlati ár lefedhető. Ahhoz, hogy az ajánlatkérő az ajánlat érvényessége körében meg tudja ítélni az ár megalapozott voltát, dokumentumok benyújtása, tehát objektív alátámasztás is szükséges...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 12.

Ügyfélképesség megszűnése fordított bírálat alkalmazása esetén

Kérdés: Megszűnik-e az ügyfélképesség, ha az ajánlatkérő fordított bírálatot alkalmaz, és így nem is lehet tudni, hogy ki lenne az a gazdasági szereplő, aki/amely esetleg az első ajánlattevőt követhetné?
Részlet a válaszából: […] ...megnevezett nyertes - és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett - ajánlattevő ajánlatának érvényességét az eljárást lezáró döntést megelőzően az ajánlatkérő az ajánlattevő nyilatkozatát alátámasztó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 15.

Eljárás megfelelő CPV-kód hiányában

Kérdés: Mi történik akkor, ha az ajánlatkérő nem talál megfelelő CPV-kódot beszerzési tárgyára? Jogsértést követ-e el, ha nem fedi le a CPV-kód teljes mértékben a beszerzés tárgyának minden elemét?
Részlet a válaszából: […] ...részszempont volt, így amennyiben egy ajánlattevő ezt nem kívánta vállalni, úgy értékelési pontszámoktól esett el, ajánlata érvényességére e vállalás nem volt kihatással. Így az ajánlatkérő nem szerepeltethette a beszerzés tárgyánál a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 15.

Az ajánlatkérő mérlegelési lehetősége kizáró okok esetében

Kérdés: Eldöntheti-e az ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1) bekezdés c) pontja ellenére az érvényességet, vagy jogorvoslat keretében kezdeményeznie kell, hogy ezt megállapíthassa?
Részlet a válaszából: […] A kizáró okoknál az a trend figyelhető meg, hogy egyre több esetben az ajánlatkérőnek mérlegelési lehetőséget biztosít a jogszabály. Ez a helyzet a 62. § (1) bekezdés c) pontja esetében is. Eredetileg egy kötelező kizáró okot szabályoz a Kbt., melynek vonatkozásában a 62...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 10.

Értékelést követő bírálat keretmegállapodásnál

Kérdés: Mi értelme van annak, hogy a keretmegállapodásban az értékelés után bírálhatok? Ez mit jelent abban az esetben, ha mindkettő eredménye az eljárás eredménye?
Részlet a válaszából: […] ...kell, hogy a nyertes - és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett - ajánlattevő ajánlatának érvényességét az eljárást lezáró döntést megelőzően az ajánlatkérő teljeskörűen elbírálja.A bírálat általános értelemben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 10.

Átfedés alkalmasság igazolása során az egyes előírások között

Kérdés: Lehet-e átfedés az egyes részekben megadott árbevétel, referencia, gépek vagy szakember tapasztalata között alkalmasság igazolása során?
Részlet a válaszából: […] ...lehet átfedés főszabályként az egyes előírások között. Ha például gépek rendelkezésre állása a kérdés vagy bármi más, és egyéb érvényességi feltételként jelenik meg az eljárásban, akkor is egyértelművé kell tenni, hogy több rész esetében nem lehet átfedés,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 13.

Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje

Kérdés: Jogos-e az ajánlatkérő igénye, hogy a szerződéskötést megelőzően az ajánlati biztosítékot hosszabbítsuk meg, hogy ne hétvégén járjon le? Mi írja ezt elő? (Így hosszabb lesz az ajánlati kötöttségi időszak is, és ez nem eljárási határidő, hanem a szerződéskötésre vonatkozik.)
Részlet a válaszából: […] ...azonban a szerződés az írásbeli összegezés - ha az összegezés javítására kerül sor, és az eljárás eredményességére, az ajánlat érvényességére vagy az értékelés eredményére vonatkozó adat módosul, a módosított összegezés - a megküldése napját...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 8.

DBR ajánlattételi szakasza a KEF portálon

Kérdés: Milyen módon zajlik a dinamikus beszerzési rendszer ajánlattételi szakasza a KEF portálon?
Részlet a válaszából: […] ...Kiegészítő tájékoztatás kérése, ajánlat (nyilatkozat) kizárólag a KKP-on keresztül nyújtható be.A DBR előzőekben meghatározott érvényességi, fennállási ideje alatt bármikor, bármely olyan gazdasági szereplő kérheti a rendszerbe való felvételét, aki, illetve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 4.
1
2
3
19