Kizárás "nulla megajánlás" esetén

Kérdés: Kizárható-e már az eljárást megindító felhívásban a részletes költségvetésben egyes esetekben tett nulla megajánlás miatt az ajánlattevő, mert például a konkrét esetben nem volt értelmezhető a munkabér? (Az eredeti dokumentumban az ajánlatkérő nem utalt kifejezetten kizárásra, de az összegezésben utal erre az indokra.)
Részlet a válaszából: […] ...ajánlatkérőnek a kötelezettsége hiánypótlást elrendelni, felvilágosítást kérni, és amennyiben nem állapítható meg automatikusan az érvénytelenség, figyelembe kell vennie a nullás tartalom okát, mértékét, jelentőségét, valamint az ajánlattevő érveit, ami miatt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 14.

Nyilatkozattétel felszámolási eljárás vonatkozásában

Kérdés: Az ajánlatkérő a kizáró oki nyilatkozatban azt követeli meg, hogy felszámolási eljárás ne induljon cégünk ellen. Egy tanácsadó szerint ez érvénytelenségi ok, más szerint kizáró ok. Egyáltalán van-e lehetőség ezt előírni, amikor a Kbt. 62. §-a nem így fogalmaz? Hamis adatszolgáltatást eredményez-e, ha mégis lenyilatkozzuk?
Részlet a válaszából: […] ...sorol, azaz gyakorlatilag megváltoztatja a kizáró okok tartalmát.A közbeszerzésben az ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy olyan érvénytelenségi okokat határozzon meg, melyek közvetlen módon az ajánlat érvénytelenségéhez vezetnek, például amennyiben az ajánlat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 12.

Eljárás hiányosan benyújtott hiánypótlás esetén

Kérdés: Milyen eljárási rend érvényesül hiányosan beadott hiánypótlás esetén?
Részlet a válaszából: […] A hiánypótlási szabályok értelmében ugyanazon hiányosság pótlására nincs az ajánlattevőnek lehetősége, így főszabályként a hiányos hiánypótlás következtében az ajánlat érvénytelen lesz.Elképzelhető ugyanakkor olyan hiányosság, melyet az ajánlatkérő képes kezelni,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 11.

ESPD (EEKD) érvénytelensége

Kérdés: Érvénytelen-e az EEKD, ha az alfa pontot véletlenül beikszeltem, de egyébként minden információt megadtam, amit az ajánlatkérő kért? A hiánypótlásban is kiegészítettem a referenciával kapcsolatos adatokat, csak az alfa x-ét felejtettem el kitörölni.
Részlet a válaszából: […] A 321/2015. kormányrendelet értelmében az ajánlatkérőnek lehetősége van az alkalmassági követelmények vonatkozásában az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát kérni. Ez az egyszerű nyilatkozat a kérdésben is jelzett "alfa" pont, mely egyszerűen csak azt jelenti, hogy az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. december 13.

Részvételi jelentkezés érvényessége többletinformáció közlése esetén I.

Kérdés: Érvénytelen-e a részvételi jelentkezés, ha szakember alkalmassági követelményként történő előírásakor és egyúttal a szakember értékelésekor az ajánlatkérő előírja az alfa-szakaszt, és az ajánlattevő az ESPD (EEKD) benyújtásán túl a tételes igazolásokat is benyújtja?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 69. §-ának (4) bekezdése tartalmaz erre vonatkozó szabályt, mely szerint az ajánlatkérőnek figyelmen kívül kell hagynia a benyújtott igazolásokat, de emiatt az ajánlat nem lehet érvénytelen.Az előző bekezdésben nevesített rendelkezés szerint az eljárás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. június 14.

Részvételi jelentkezés érvényessége többletinformáció közlése esetén II.

Kérdés: Érvénytelen-e a részvételi jelentkezés, ha szakember alkalmassági követelményként történő előírásakor és egyúttal a szakember értékelésekor az ajánlatkérő előírja az alfa-szakasz kitöltését, de az ajánlattevő a részletes adatokat adja meg szakember vonatkozásában?
Részlet a válaszából: […] Amiatt, hogy az ajánlattevő (részvételre jelentkező) többletinformációt közöl, jelentkezése nem lehet érvénytelen. Amennyiben az alfa-szakaszt kitöltik, azt az ajánlatkérőnek el kell fogadnia. Ha az ajánlatkérő az online verziót használja, ilyen félreértés nem is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. június 14.

Hiánypótlás nemteljesítése

Kérdés: Mi a következménye az új Kbt. alapján annak, ha nem teljesítjük a hiánypótlási felhívást? Van-e különbség a megítélésben, ha olyan hiányt nem pótolunk, ami értékelési szempont volt?
Részlet a válaszából: […] ...hiánypótlási jogintézmény célja és rendeltetése, hogy az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelenséget eredményező hibáját vagy hiányosságát hiánypótlás útján kiküszöbölje az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező.Ebből következően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 11.

Tájékoztatás ajánlat érvénytelenségéről

Kérdés: Az alábbi kérdésben kérem szíves állásfoglalásukat. Az alkalmasság és a kizáró okok igazolása és vizsgálata az új Kbt. szabályai szerint két körben történik. Ez azt feltételezi, hogy a Kbt. 69. §-ának (4) bekezdése szerinti ellenőrzés megkezdése előtt az ajánlatkérő egy eljárásközi döntést hoz meg, melyben akár egy ajánlat érvénytelenségét is megállapíthatja. Ilyen esetben az eljárásközi döntésre is kell-e alkalmazni a Kbt. 79. §-ának (1) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettséget, vagy elengedő, ha ezekről a döntésekről az írásbeli összegezésben ad részletes információt az ajánlatkérő az ajánlattevők részére? Amennyiben ilyen esetben is alkalmazandó a hivatkozott bekezdésben rögzített tájékoztatási kötelezettség, úgy azt valamennyi ajánlattevő részére meg kell küldeni, vagy elegendő csupán az érintett ajánlattevő részére, és a többi ajánlattevőt az összegezésben tájékoztatni a történtekről?
Részlet a válaszából: […] ...és melyek nem, azaz melyek minősülnek "helyből érvénytelennek". Ez utóbbi kategóriába soroljuk azokat az ajánlatokat, amelyek olyan érvénytelenségi hibában szenvednek, amelyek sem hiánypótlással, sem felvilágosításkérés során nem orvosolhatók, nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 9.

Eljárás az ajánlat hibája, hiányossága esetén

Kérdés: Hogyan kell értelmezni a dokumentációban szereplő azon kitételt, hogy az ajánlat bármely hibája, hiányossága az ajánlat érvénytelenségét eredményezi? Ezek szerint hiánypótlásra tekintet nélkül?
Részlet a válaszából: […] ...a közbeszerzési eljárásban nem hagyható tehát figyelmen kívül, azaz nem jelentheti a kérdésben jelzett előírás az automatikus érvénytelenséget, mivel a hiánypótlás nem kizárható eljárási cselekmény, azaz vizsgálatára, kérésére az ajánlatkérő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 9.

Érvénytelenség felhívásban nem szereplő iratok csatolása miatt

Kérdés: Ajánlatunkhoz becsatoltunk a referenciaigazolás kiegészítéseként katalógusokat az ajánlat részeként, abba belefűzve. Mivel az ajánlatkérő ezeket nem kérte, ajánlatunkat érvénytelenné nyilvánította. Megtehette ezt?
Részlet a válaszából: […]

Véleményünk szerint csak akkor, ha az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban előírta, hogy katalógust nem lehet becsatolni, illetve ennek a rendelkezésnek a megsértése az ajánlat érvénytelenségét fogja maga után vonni.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. augusztus 19.
1
2
3
6