Érvénytelen ajánlattevő iratbetekintése

Kérdés: Ajánlatkérőként uniós nyílt eljárást folytattunk le, ahol minden ajánlatot érvénytelenné kellett nyilvánítanunk. Az egyik érvénytelen ajánlatot benyújtó ajánlattevő iratbetekintési kérelemmel fordult hozzánk, hogy szeretne betekinteni a másik érvénytelen ajánlatot benyújtó ajánlattevő ajánlatába. Kötelező iratbetekintést biztosítani egy érvénytelen ajánlattevő számára?
Részlet a válaszából: […] ...az ajánlatkérő egy meghatározott okból nyilvánította érvénytelenné az ajánlatot, de a másik ajánlattevő véleménye szerint egy másik érvénytelenségi ok is fennáll, amely "minőségi többlet"-et jelentene az érvénytelenségi okok között. Ilyen pl. a kizáró ok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 8.

Az ajánlatkérő döntésének megsemmisítése

Kérdés: A Közbeszerzési Döntőbizottság a 67/2024. számú döntésében arra jutott, hogy az aránytalanul alacsony ár miatti indokolás nem teljes körű. Ebben az esetben milyen kimenetei lehetnek ennek az ügynek? Csak új döntés várható?
Részlet a válaszából: […] ...döntésében nem megfelelő részletezettséggel, csak általánosságban tárta fel a kérelmezői ajánlat árindokolással kapcsolatos érvénytelenségének okait. A jogsértés tehát nem a megfelelő bírálatot érinti, hanem az alábbi szabályt, mely az eredményről...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 8.

Alvállalkozó bevonása

Kérdés: Közbeszerzési eljárásban ugyanaz a szervezet vagy magánszemély bevonható alvállalkozóként több ajánlattevő által? Nem eredményezi ez a helyzet az ilyen ajánlatok érvénytelenségét?
Részlet a válaszából: […] ...több, vagy akár mindegyik ajánlattevő ajánlatában megnevezhető alvállalkozóként, ez teljesen jogszerű és nem eredményezi az ajánlatok érvénytelenségét.A kérdésben külön jelzett magánszemély esetében sem más a következtetés, azaz ugyanolyan megítélés alá esik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 8.

Űrlapok hiányosságainak kezelése az EKR-ben

Kérdés: Mi történik, ha a benyújtott űrlapot hiányosan töltöm ki? Az űrlap a főszabály, tehát kérdés, hogy lehet-e hiánypótoltatni minden elemét, vagy további nyilatkozattal kell pótolni a hiánypótlás során? Gondolunk itt arra, hogy maga a benyújtás ténye nem került rögzítésre.
Részlet a válaszából: […] ...be kívánja nyújtani, ezért az eljárási cselekmény részeként ezen nyilatkozatok nem kerülnek benyújtásra, amely az ajánlat/jelentkezés érvénytelenségét is eredményezheti. Az eljárási cselekmény benyújtása a "Folytatja a benyújtást? Igen/Mégsem" válasz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 8.

Változás bejelentése az eljárásban szakemberrel kapcsolatban

Kérdés: Mi a teendő akkor, ha a folyamatban lévő eljárás (uniós, nyílt) során az értékelési szempontot igazoló szakember (az ajánlattevő munkavállalója, aki csakis értékelési szempontot igazol, alkalmassági követelményt nem) munkaviszonya megszűnik, esetleg elhalálozik? Mi lehet a következménye az eljárás szempontjából annak, ha megszűnt a munkaviszonya, esetleg elhalálozott?
Részlet a válaszából: […] ...hogy a nyertes ajánlattevő személyes jogsértő módon került kihirdetésre az alábbi Kbt. 137. § (1) bekezdése szerint, az automatikusan érvénytelenséget eredményez."137. § (1) Semmis a szerződés, ha *db) az ajánlatkérő jogsértően állapította meg a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 10.

Változás bejelentése az értékelés szakaszában az ajánlatkérőnek

Kérdés: Amennyiben az eljárás során változás áll be, és az ajánlattevő esetleg alkalmatlanná válik, vagy az értékelési szempontnak megfelelő szakember nem áll rendelkezésre, mindezt milyen módon lehet jelezni az ajánlatkérő felé? Bármikor, az eljárás során, vagy csakis hiánypótlás során önkéntes hiánypótlással? Milyen következménye lehet a bejelentésnek?
Részlet a válaszából: […] ...keretében benyújtott nyilatkozatként, akár egyéb kommunikáció keretében megtörténhet az információ közlése. Mivel a közlés érvénytelenséget eredményez, ha a továbbiakban az érintett szakember nem áll rendelkezésre, így az ajánlatkérő várhatóan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 10.

Közbeszerzés mellőzésével kötött szerződés

Kérdés: Most szereztünk tudomást arról, hogy egy általunk ismert ajánlatkérő 2 évre szóló szerződést kötött a tavalyi évben olyan tárgyban, amire eddig mindig közbeszerzési eljárást indított. Érvényes a közbeszerzési eljárás mellőzésével megkötött szerződés?
Részlet a válaszából: […] ...a késedelmes teljesítésből, az új közbeszerzési eljárás lefolytatásából, a szerződő fél esetleges változásából vagy az érvénytelenségből következő kötelezettségekből eredő költség) nem tekinthető kiemelkedően fontos közérdeknek, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 10.

EVK elkésettsége

Kérdés: Eljárásunkban az egyik érvénytelenné nyilvánított ajánlattevő EVK-t nyújtott be, de elutasítottuk, mert a kérelem nem tartalmazta az ajánlattevő javaslatát. A következő napon megküldte a hiányzó javaslatot, de ekkor már a három munkanapos határidő letelt. Kötelesek vagyunk ebben az esetben megválaszolni az EVK-t?
Részlet a válaszából: […] ...pontját), miért tartja jogsértőnek (pl. miért nem érvénytelen az ajánlat), mit javasol az ajánlatkérő számára (pl. vonja vissza az érvénytelenségről szóló döntést, nyilvánítsa érvényesnek az ajánlatot, és ennek megfelelően módosítsa az összegezést), és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 6.

Összeférhetetlenség ajánlattevői oldalon

Kérdés: Egy közbeszerzési eljárásban részt vevő két ajánlattevő vezetői között – vélelmezhetően – rokoni kapcsolat áll fenn. Az ajánlatkérőnek az ilyen jellegű összeférhetetlenség esetén milyen eljárási szabályokat kell figyelembe vennie?
Részlet a válaszából: […] ...szereplő más gazdasági szereplővel a verseny torzítására irányuló megállapodást kötött. A kizáró ok fennállása az ajánlatok érvénytelenségét eredményezi.Amennyiben az ajánlatkérő a bírálat során, pl. cég­okmányok ellenőrzése alapján azt észleli,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 10.

Hibás érvénytelenségi ok

Kérdés: Mi a következménye annak, ha az ajánlatkérő hibás érvénytelenségi okot közöl, de valójában tényleg érvénytelen az ajánlat, csak más okból? Ha az ajánlatkérő nem fogja az összegzést módosítani, érdemes-e megtámadni?
Részlet a válaszából: […] ...feltételezzük, hogy az érvénytelenség mindenképpen fennáll, a kérdés csak az összegezés tartalma ellenére fennálló helyzet és az esetleges érvénytelenség felmerülése.Viszonylag hasonló esetben (D. 519/2023.) hozott döntést a Közbeszerzési Döntőbizottság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 10.
1
2
3
37