Összeférhetetlenség ajánlattevői oldalon

Kérdés: Egy közbeszerzési eljárásban részt vevő két ajánlattevő vezetői között – vélelmezhetően – rokoni kapcsolat áll fenn. Az ajánlatkérőnek az ilyen jellegű összeférhetetlenség esetén milyen eljárási szabályokat kell figyelembe vennie?
Részlet a válaszából: […] ...szereplő más gazdasági szereplővel a verseny torzítására irányuló megállapodást kötött. A kizáró ok fennállása az ajánlatok érvénytelenségét eredményezi.Amennyiben az ajánlatkérő a bírálat során, pl. cég­okmányok ellenőrzése alapján azt észleli,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 10.

Hibás érvénytelenségi ok

Kérdés: Mi a következménye annak, ha az ajánlatkérő hibás érvénytelenségi okot közöl, de valójában tényleg érvénytelen az ajánlat, csak más okból? Ha az ajánlatkérő nem fogja az összegzést módosítani, érdemes-e megtámadni?
Részlet a válaszából: […] ...feltételezzük, hogy az érvénytelenség mindenképpen fennáll, a kérdés csak az összegezés tartalma ellenére fennálló helyzet és az esetleges érvénytelenség felmerülése.Viszonylag hasonló esetben (D. 519/2023.) hozott döntést a Közbeszerzési Döntőbizottság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 10.

Azonos ügyvezető

Kérdés: Szeretnénk ajánlatot tenni oly módon, hogy a két cégünk ügyvezetője azonos. Benyújthatjuk egy részajánlatra úgy az ajánlatunkat, hogy X kft. megajánlj egy bizonyos típusú készüléket, és Y Kft. pedig egy másik gyártó másik típusú készülékét? Milyen módon vizsgálja az ajánlatkérő a kapcsolt vállalkozások ajánlattételeit? Emiatt megállapítható érvénytelenség?
Részlet a válaszából: […] ...a felelősségi viszonyokat annak érdekében, hogy az összejátszás ne legyen igazolható. Az ajánlattevők számára elsősorban nem az érvénytelenség jelent kockázatot, hanem az ajánlatkérő azon kötelezettsége, hogy az esetet a GVH-nak jelenti. Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 13.

Alacsony ár indokolása nemzeti eljárásban

Kérdés: Az ajánlatkérő árubeszerzésre irányuló nemzeti közbeszerzési eljárásban árindokolást kért az egyik ajánlattevőtől az ajánlati árára. Az ajánlatkérő az árindokolást elfogadta, és végül ezt a céget hirdette ki nyertes ajánlattevőnek, cégünk a sorrendben a második helyen áll. Megtámadhatjuk az ajánlatkérő döntését az árindokolás elfogadása miatt, vagy nem lehet vitarendezni, mert nemzeti szinten nem kötelező indokolást kérni?
Részlet a válaszából: […] ...vállalás miatt, akkor köteles elvégezni a Kbt. 72. § szerinti eljárási cselekményeket, azaz indokoláskérés nélkül nem lehet az érvénytelenségi okot alkalmazni. A másik következmény, amely ugyan nem olvasható ki a jogszabályból, de szükségszerű, hogy amennyiben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 13.

Nemzeti elbánást kizáró ok részvételi szakaszban

Kérdés: Egy dinamikus beszerzési rendszer felállítására irányuló közbeszerzési eljárásban vennénk részt. Az ajánlatkérő a részvételi szakaszban vizsgálni akarja a nemzeti elbánásra vonatkozó kizáró okot, és a részvételi jelentkezésben nyilatkozatot kér a megajánlani kívánt áru származási helyére, valamint arra, hogy nem ajánlunk olyan árut, amely vonatkozásában nem kell nemzeti elbánást biztosítani. A részvételi szakaszban lehet vizsgálni a nemzeti elbánás elvét?
Részlet a válaszából: […] ...szakaszban aggályos a tekintetben is, hogy a Kbt. 66. § (3) bekezdés és ezzel összefüggésben a Kbt. 73. § (3) bekezdés szerinti érvénytelenségi ok kifejezetten tiltja, és a részvételi jelentkezés érvénytelenségét okozza, ha a részvételre jelentkező...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 13.

Nulla érték az ártáblázatban átalánydíjas szerződés esetében

Kérdés: A kérdéses beszerzés tárgya szolgáltatás- megrendelés, átalányáras elszámolás alapján kerül sor fizetésre. A felolvasólapon a mindösszesen ár szerepel, amelynek alátámasztására kellett az ajánlattevőnek benyújtania egy tízsoros árrészletező táblázatot. Az ajánlattevő az árrészletező táblázatban egy lényeges tételsort egyáltalán nem árazott be, de beírt egy nullát, mivel eredetileg a sor üres volt. Érvénytelen, hiánypótoltatható, indokolás kérhető?
Részlet a válaszából: […] ...is lehet választ adni (például, hogy máshol szerepel a táblázatban a tevékenység, vagy kétszer szerepel a szöveg stb.), így automatikus érvénytelenségről semmilyen módon nem beszélhetünk. Van olyan eset, amikor az ajánlattevő képes indokolni a nulla érték megjelölését...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 8.

Szakemberek száma mint értékelési szempont

Kérdés: Egy közbeszerzési eljárásban vettünk részt, ahol az ajánlatkérő a teljesítésben részt vevő szakemberek számát pontozta, de alkalmassági körben nem kérte a szakembereket. 3 szakembert ajánlottunk meg. Sajnos ajánlatunk bírálata során az ajánlatkérő nem találta megfelelőnek az egyik szakembert, és ajánlatunkat érvénytelenné nyilvánította. Miért nem lehet 2 főt figyelembe venni az értékelés során?
Részlet a válaszából: […] ...foglalt feltételeknek (pl. végzettség, szakmai tapasztalat). Amennyiben nem felelnek meg az előírt követelményeknek, akkor az az ajánlat érvénytelenségéhez vezet.Felmerülhet kérdésként, hogy a hiánypótlási szabályok alkalmazhatóak-e a számszaki változtatás érdekében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 8.

Bírálat és értékelés értelmezése

Kérdés: Újonnan alakult intézményként közbeszerzési kötelezettségünk van. A közbeszerzési szabályzatunkat szeretnénk összeállítani, amiben az ajánlatok bírálatáról és értékeléséről is szeretnénk rendelkezni. Nem egyértelmű számunkra, hogy mi a különbség a Kbt. 69. § (2) bekezdése és a 81. § (5) bekezdése között.
Részlet a válaszából: […] ...értékeli."A hivatkozott rendelkezések szerint látható, hogy az ajánlatok bírálata egy folyamat, amelyben számos bírálati cselekményt (érvénytelenség, illetve kizáró okok vizsgálata, alkalmasság vizsgálat, hiánypótlás stb.) kell elvégeznie az ajánlatkérőnek. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 8.

Szakember lecserélése

Kérdés: Egyik eljárásunkban egy ajánlattevő saját munkavállalóját nevezte meg a szakember szakmai többlettapasztalatával összefüggő értékelési szempontra. A szakember szakmai gyakorlatát illetően felvilágosítást kértünk az ajánlattevőtől, mire önkéntes hiánypótlás keretében az ajánlattevő lecserélte a szakembert. Az ajánlattevő lecserélheti jogszerűen a saját munkavállaló szakemberét egy másik munkavállalóra?
Részlet a válaszából: […] ...szempont esetében mégis van két lehetőség a szakember lecserélésére. Mindkét lehetőség lényege, hogy az ajánlattal szemben egy-egy érvénytelenségi ok állna fenn, de az ajánlat érvényességének biztosítása érdekében nyílik mód arra, hogy az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 13.

Összeférhetetlenség referenciaigazolás esetében

Kérdés: Véleményük szerint összeférhetetlenséget jelent, ha két ajánlattevő is olyan referencialevelet nyújt be, amelyet egymásnak állítottak ki?
Részlet a válaszából: […] ...míg a Kbt. 36. §-a alapján az ajánlattevők egymáshoz való viszonya okozhatja a verseny tisztaságának sérelmét és az ajánlat érvénytelenségét.A kérdező által felvázolt helyzetben különbséget kell tenni a többes megjelenés tilalmának egyik esete és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 13.
1
2
3
36