Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott éves beszámoló tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Éves beszámoló "erőforrás- szervezet" igénybevétele esetén

Kérdés: Ha egy cég számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolójának könyvvizsgálói záradéka negatív bejegyzést tartalmaz, ebben az esetben közbeszerzési pályázatokon történő részvételekor e tekintetben más szervezet erőforrására támaszkodást - Kbt. 66. §-ának (2) bekezdése - igénybe veheti-e e feltétel teljesítésére? Valamint kiírható-e olyan pályázat, amelyben csak az ajánlattevő éves beszámolóját fogadják el, és nem fogadják el a Kbt. 66. §-ának (2) bekezdése szerinti más szervezet erőforrásaira támaszkodást, illetve nem közbeszerzési pályázat esetében kiköthető-e ilyen alkalmassági feltétel?
Részlet a válaszból: […]ajánlattevő ebben az esetben köteles igazolni azt is, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésére állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az igazolás az érintett szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatának benyújtásával történik. Ezzel a 66. § (1) bekezdés b) pontjával kapcsolatos kötelezettségét az "erőforrás-szervezet" teljesíti ajánlattevőnek, azért az ajánlattevőnek nem kell csatolnia ajánlatához ezt a beszámolót. A Kbt. alapelveit sértené ez a magatartás, amennyiben az ajánlatkérő nem fogadná el a más szervezet erőforrására támaszkodást. Hasonlóképpen nem írhatja elő például azt sem az ajánlatkérő, hogy az ajánlattevő nem alkalmazhat alvállalkozót, illetve nem limitálhatja az alvállalkozók számát sem. Végül[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. február 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1538
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Éves beszámoló csatolandó példánya

Kérdés: A Kbt. 66. § (1) bekezdésének b) pontjában szereplő előírás szerint az éves beszámolót eredetiben vagy hiteles másolatban kell benyújtani. Más hasonló igazoláshoz képest az éves beszámolót az ajánlattevő/alvállalkozó saját maga állítja ki. Ezek alapján eredeti aláírással ellátott éves beszámoló becsatolásával vagy ennek hiteles másolatával, vagy a cégbírósági érkeztetett példány (kiegészítő melléklettel ellátott) példány csatolásával teszünk eleget a pénzügyi és gazdasági alkalmasság követelményének?
Részlet a válaszból: […]jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott összevont (konszolidált) éves beszámolót, a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt az összevont (konszolidált) éves beszámoló mérlegfordulónapjától számított 180 napon belül köteles a cégbíróságnál letétbe helyezni ugyanolyan formában és tartalommal (szövegezésben), mint amelynek alapján a könyvvizsgáló az összevont (konszolidált) éves beszámolót felülvizsgálta, míg az (5) bekezdés előírja, hogy a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe köteles a külföldi székhelyű vállalkozás által elfogadott éves beszámolót, a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot az adott üzleti év mérlegfordulónapjától számított 150 napon belül a cégbíróságnál letétbe helyezni. [A teljesség érdekében megjegyezzük, hogy az Szt. 153. §-ának (4) bekezdése értelmében a cégbíróságnál letétbe helyezett éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló, egyszerűsített beszámoló, összevont (konszolidált) éves beszámoló adatai, kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt nyilvánosak, azokról a cégbíróságnál bárki tájékoztatást kaphat, és másolatot készíthet.] Az éves beszámolót (és annak kiegészítését is) valóban maga a vállalkozás "állítja ki", készíti el, és azt - ha a Szt. alapján, a fentiekben ismertetettek szerint arra köteles - letétbe helyezi. Figyelemmel azonban arra, hogy az ajánlattevői körből nincsenek kizárva azok a személyek, szervezetek,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. február 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 469
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Éves beszámoló alakisága közbeszerzési eljárásokban

Kérdés: A számviteli jogszabályban meghatározott éves beszámoló, amennyiben az ajánlatkérő nem írja elő, hogy azt eredetiben kell az ajánlat mellékleteként csatolni, akkor fénymásolatban benyújtható-e?
Részlet a válaszból: […]jelentősége annak, hogy az ajánlatkérő előírta-e, hogy milyen formában nyújtható be a számviteli jogszabály által megszabott éves beszámoló, azt az ajánlattevő nem nyújthatja be egyszerű fénymásolatban. Ráadásul a Kbt. 81. §-ának (2) bekezdése alapján a szerződés teljesítésére való alkalmasság vizsgálata során az ajánlatkérő
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. december 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 393
Kapcsolódó tárgyszavak:
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,