Éves beszámoló "erőforrás- szervezet" igénybevétele esetén

Kérdés: Ha egy cég számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolójának könyvvizsgálói záradéka negatív bejegyzést tartalmaz, ebben az esetben közbeszerzési pályázatokon történő részvételekor e tekintetben más szervezet erőforrására támaszkodást - Kbt. 66. §-ának (2) bekezdése - igénybe veheti-e e feltétel teljesítésére? Valamint kiírható-e olyan pályázat, amelyben csak az ajánlattevő éves beszámolóját fogadják el, és nem fogadják el a Kbt. 66. §-ának (2) bekezdése szerinti más szervezet erőforrásaira támaszkodást, illetve nem közbeszerzési pályázat esetében kiköthető-e ilyen alkalmassági feltétel?
Részlet a válaszából: […] ...a kérdésben felvetett esetben az éves beszámolót akülső erőforrás cég nyújtja a közbeszerzési törvény 66. §-ának (2) bekezdéseértelmében, a következők szerint: az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhezszükséges, az (1) bekezdés a)-d)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. február 18.

Éves beszámoló csatolandó példánya

Kérdés: A Kbt. 66. § (1) bekezdésének b) pontjában szereplő előírás szerint az éves beszámolót eredetiben vagy hiteles másolatban kell benyújtani. Más hasonló igazoláshoz képest az éves beszámolót az ajánlattevő/alvállalkozó saját maga állítja ki. Ezek alapján eredeti aláírással ellátott éves beszámoló becsatolásával vagy ennek hiteles másolatával, vagy a cégbírósági érkeztetett példány (kiegészítő melléklettel ellátott) példány csatolásával teszünk eleget a pénzügyi és gazdasági alkalmasság követelményének?
Részlet a válaszából: […] ...vezető, cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozó köteles a jóváhagyásrajogosult testület (taggyűlés, közgyűlés) által elfogadott éves beszámolót,egyszerűsített éves beszámolót, kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálóizáradékot vagy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. február 7.

Éves beszámoló alakisága közbeszerzési eljárásokban

Kérdés: A számviteli jogszabályban meghatározott éves beszámoló, amennyiben az ajánlatkérő nem írja elő, hogy azt eredetiben kell az ajánlat mellékleteként csatolni, akkor fénymásolatban benyújtható-e?
Részlet a válaszából: […] ...Így nincs jelentősége annak, hogy az ajánlatkérő előírta-e, hogy milyen formában nyújtható be a számviteli jogszabály által megszabott éves beszámoló, azt az ajánlattevő nem nyújthatja be egyszerű fénymásolatban. Ráadásul a Kbt. 81. §-ának (2) bekezdése alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. december 13.