Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott éves statisztikai összegzés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: KEF-en keresztül történt beszerzés megjelölése a statisztikai összegzésben

Kérdés: Aktuális a statisztikai összegzés készítése a tavalyi évről, és bár átolvastam a Kbt.-t, nem tudom, hogy a KEF-en keresztül beszerzett üzemanyag melyik kategóriába kell, hogy kerüljön? Árubeszerzésként megjelölöm, mint saját eljárást, vagy csak a központosított közbeszerzés adatai között számolom el?
Részlet a válaszból: […]és 12. melléklete tartalmazza az éves statisztikai összegezés mintáját.Mivel a központosított közbeszerzésben a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság maga is leadja saját éves statisztikai összegezését, ezért a beszerzett szolgáltatás nem közvetlen módon az ajánlatkérő által beszerzett szolgáltatásnak minősül, mivel az alapeljárást nem az ajánlatkérő bonyolította le. Az újraversenyeztetés is a KEF által lebonyolított keretmegállapodás keretein belül történik. Ezért véleményünk[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. június 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3204

2. találat: Éves statisztikai összegzés közbeszerzési eljárás hiányában

Kérdés: Amennyiben nem bonyolítottunk le közbeszerzési eljárást ebben az évben, akkor is el kell küldeni a szerkesztőbizottságnak az éves statisztikai összegzést?
Részlet a válaszból: […]Tanács elnökének felszólítását, illetve a póthatáridő túllépése a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárását vonja maga után [Kbt. 16. §-ának (3) bekezdése], és jogorvoslati eljárásában a Közbeszerzési Döntőbizottság ez esetben köteles bírságot kiszabni. Mivel a megküldés kötelező, abban az esetben, ha ajánlatkérőnek nem volt közbeszerzési eljárása 2007. évben, úgy vagy egy erre vonatkozó nyilatkozatot, vagy egy üres, az ajánlatkérőre vonatkozó éves statisztikai összegezést kell elküldeni. [Az éves statisztikai összegzésre vonatkozó határidőket a Kbt. 16. §-ának (1)-(3) bekezdései határozzák meg. A rendelkezések értelmében az ajánlatkérő az éves beszerzéseiről külön jogszabályban - 2/2006. IM rendelet - meghatározott minta szerint éves statisztikai összegezést köteles készíteni, amelyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig kell megküldenie a Közbeszerzések Tanácsának. A Közbeszerzések Tanácsa az éves statisztikai összegezések, valamint a hirdetmények alapján elkészített összesített statisztikai jelentést legkésőbb a tárgyévet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. május 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1602
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Éves statisztikai összegzés kitöltési problémáinak kezelése

Kérdés: Az éves statisztikai összegzés mintája meglehetősen bonyolult a kitöltés szempontjából. Tudnának-e támpontokat adni arra, hogy mely részeire kell különös figyelmet fordítani a megfelelő kitöltés érdekében?
Részlet a válaszból: […]A 2/2007. IRM rendelet 3. §-a értelmében a 2006. évre vonatkozó éves statisztikai összegezéseket már ezen új minta alkalmazásával kellett elkészíteni és megküldeni. Az új hirdetményminta letölthető és kitölthető formában megtalálható a Közbeszerzések Tanácsa honlapján (www.kozbeszerzes.hu) a Dokumentumtárban, a "2006. január 15-étől a nemzeti és az egyszerű eljárásrendben alkalmazandó hirdetményminták" címszó 21. sorszáma alatt. Az általunk is tapasztalt legtipikusabb hibák közül az alábbiakat érdemes kiemelni. Az éves statisztikai összegezésben az egyszerű értékhatár alatti beszerzésekről az ajánlatkérőknek nem kell számot adniuk. Erre figyelemmel éves statisztikai összegezést csak azoknak az ajánlatkérőknek kell készíteniük, akik az előző évben bármely Kbt. szerinti eljárásrendben közbeszerzési eljárást folytattak le. Kivételt képez az IM rendelet 21. számú mellékletének a Kbt. IV. és VI. fejezete, valamint negyedik része szerinti ajánlatkérők vonatkozásában kitöltendő 9. pontjára tekintettel a központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások köre, itt ugyanis minden olyan beszerzést fel kell tüntetni - függetlenül attól, hogy a beszerzés egyszerű értékhatár alatti vagy feletti -, amelyet központosított közbeszerzési eljárás keretein belül valósítottak meg. Gyakori kérdés, hogy hol, milyen formában kerül ellenőrzésre, hogy ajánlatkérő pontosan adta-e össze a központosított közbeszerzés során keretmegállapodásos eljárás eredményeként megrendelt beszerzési tárgyainak becsült értékét. Ebben a formában - tekintettel arra, hogy az éves statisztikai összegzés adatai nem hasznosulnak, s nem állnak rendelkezésre olyan adatbázisok, amelyek kiszűrhetnék a hibát - nincs arra lehetőség, hogy a beküldött összegzések adatait összevessék. Ez a hiányosság sajnálatos módon nem csak a központosított közbeszerzéssel kapcsolatos adatszolgáltatásra jellemző az összegzés tekintetében. Hasznos továbbá figyelemmel lenni az IM rendelet kitöltési útmutatójának (22. számú melléklet) a 21. számú mellékletre vonatkozó előírásaira, amelynek előírásait a következőkben ismertetjük. - A 2/2006. IM rendelet 2/2007. IRM rendelettel történt módosítása szerint az I.7. pontban a Kbt. 257. §-a (2) bekezdésének b) pontja (amely a keretmegállapodás második része szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra utalt) 2006. január 15-étől a Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérői körben nem értelmezhető. A Kbt. VI. fejezete szerinti eljárásról készített táblázatban e részek értelemszerűen nem tölthetők ki. - Az I.8. pont kapcsán a Kbt. 29. §-a (1) bekezdésének a)-b) pontja szerinti kivételeket, illetőleg beszerzéseket kell érteni. - Az I.9. pont kapcsán feltüntetett, a központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett árukat és szolgáltatásokat az összegezés egyéb pontjaiban nem kell szerepeltetni (még akkor sem, ha a központosított közbeszerzési eljárás keretében lefolytatott keretmegállapodásos eljárás második részét - a vonatkozó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. október 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1442
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Lefolytatott közbeszerzés az éves statisztikai összegzésben

Kérdés: Az éves statisztikai összegezés elkészítése során a közbeszerzések összesítése alkalmával a kitöltendő táblázatokba mely közbeszerzéseket kell beírni (azaz: mit kell lefolytatott közbeszerzési eljárásnak tekinteni)? Ahol a szerződéskötés megtörtént, vagy ahol már a szerződésteljesítés is megvalósult. Példák: 1. Építési közbeszerzés szerződéskötése 2005. december 10-én megtörtént, de a kivitelezés és a tényleges pénzügyi teljesítés 2006 júniusában realizálódik. A 2005. évről szóló éves statisztikai összegezésben kell-e szerepeltetni ezt a közbeszerzést, és milyen értékkel? 2. Szolgáltatásra vonatkozó szerződés 2005. július 1-jétől 2009. június 30-áig szól. A 2005-ről készülő éves statisztikai összegezésben szerepeltetni kell-e ezt a közbeszerzést, és ha igen, milyen összeggel: a fél év során teljesített ténylegesen kifizetettel, vagy a négy teljes évre vonatkozó becsült értékkel? 3. Szolgáltatás vonatkozásában élő szerződés van 2002. január 1. és 2007. december 31. között (még a régi Kbt. szerinti eljárás eredményeként). Az ezzel kapcsolatban megvalósult 2005. évi kifizetést fel kell-e tüntetni az éves statisztikai összegzésben, vagy sem?
Részlet a válaszból: […]összegzésben kell szerepeltetni a 4 évre vonatkozó szerződéses értékkel, amely így várhatóan nem pontos érték lesz, hiszen ha például óradíjat határoztak meg, akkor nehézkes a pontos megállapítása az értéknek a szerződés időtartamára vonatkozóan. A kérdés szerinti harmadik esetben nem kell az éves statisztikai összegzésben szerepeltetni, hiszen egy beszerzést csak egyszer kell szerepeltetni, amelynek speciális esete, ha például kapcsolódik hozzá hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás - a kapcsolódó szolgáltatás miatt. Mivel utóbbi példa az eredeti, első eljárás lefolytatása után lefolytatott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. június 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1036
Kapcsolódó tárgyszavak: ,