KEF-en keresztül történt beszerzés megjelölése a statisztikai összegzésben

Kérdés: Aktuális a statisztikai összegzés készítése a tavalyi évről, és bár átolvastam a Kbt.-t, nem tudom, hogy a KEF-en keresztül beszerzett üzemanyag melyik kategóriába kell, hogy kerüljön? Árubeszerzésként megjelölöm, mint saját eljárást, vagy csak a központosított közbeszerzés adatai között számolom el?
Részlet a válaszából: […] A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 92/2011. NFM rendelet 11. és 12. melléklete tartalmazza az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. június 19.

Éves statisztikai összegzés közbeszerzési eljárás hiányában

Kérdés: Amennyiben nem bonyolítottunk le közbeszerzési eljárást ebben az évben, akkor is el kell küldeni a szerkesztőbizottságnak az éves statisztikai összegzést?
Részlet a válaszából: […] ...úgy vagy egy erre vonatkozó nyilatkozatot, vagy egy üres, azajánlatkérőre vonatkozó éves statisztikai összegezést kell elküldeni. [Az éves statisztikai összegzésre vonatkozó határidőket aKbt. 16. §-ának (1)-(3) bekezdései határozzák meg. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. május 13.

Éves statisztikai összegzés kitöltési problémáinak kezelése

Kérdés: Az éves statisztikai összegzés mintája meglehetősen bonyolult a kitöltés szempontjából. Tudnának-e támpontokat adni arra, hogy mely részeire kell különös figyelmet fordítani a megfelelő kitöltés érdekében?
Részlet a válaszából: […] ...keretmegállapodásos eljárás eredményeként megrendeltbeszerzési tárgyainak becsült értékét. Ebben a formában - tekintettel arra,hogy az éves statisztikai összegzés adatai nem hasznosulnak, s nem állnakrendelkezésre olyan adatbázisok, amelyek kiszűrhetnék a hibát -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. október 29.

Lefolytatott közbeszerzés az éves statisztikai összegzésben

Kérdés: Az éves statisztikai összegezés elkészítése során a közbeszerzések összesítése alkalmával a kitöltendő táblázatokba mely közbeszerzéseket kell beírni (azaz: mit kell lefolytatott közbeszerzési eljárásnak tekinteni)? Ahol a szerződéskötés megtörtént, vagy ahol már a szerződésteljesítés is megvalósult. Példák: 1. Építési közbeszerzés szerződéskötése 2005. december 10-én megtörtént, de a kivitelezés és a tényleges pénzügyi teljesítés 2006 júniusában realizálódik. A 2005. évről szóló éves statisztikai összegezésben kell-e szerepeltetni ezt a közbeszerzést, és milyen értékkel? 2. Szolgáltatásra vonatkozó szerződés 2005. július 1-jétől 2009. június 30-áig szól. A 2005-ről készülő éves statisztikai összegezésben szerepeltetni kell-e ezt a közbeszerzést, és ha igen, milyen összeggel: a fél év során teljesített ténylegesen kifizetettel, vagy a négy teljes évre vonatkozó becsült értékkel? 3. Szolgáltatás vonatkozásában élő szerződés van 2002. január 1. és 2007. december 31. között (még a régi Kbt. szerinti eljárás eredményeként). Az ezzel kapcsolatban megvalósult 2005. évi kifizetést fel kell-e tüntetni az éves statisztikai összegzésben, vagy sem?
Részlet a válaszából: […] ...gyakorlat a szerződés megkötéséhez köti egy adotteljárásnak az éves statisztikai összegzésben való szerepeltetését. Azaz akérdésben szereplő első esetben a 2005-ös összegzésben kell feltüntetni abeszerzést, mégpedig az akkori szerződéses értékkel. A második...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. június 12.