Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

9 találat a megadott fedezet rendelkezésre állása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Közbeszerzés kiírása fedezet hiányában

Kérdés: Mi a következménye annak, ha az ajánlatkérő úgy írja ki a felhívást, hogy nincs arra fedezet?
Részlet a válaszból: […]előírják, hogy fedezet nélküli szerződést nem lehet kötni.Kivételesen előfordulhat, hogy az ajánlatkérő később rendelkezik fedezettel, mint ahogy az eljárást megindítja, például, ha támogatási igényt nyújtott be vagy tervez benyújtani, de ezt a körülményt az eljárást megindító felhívásban minden esetben meg kell jelölni.Az eljárás eredményére vonatkozó rendelkezések között a Kbt. 75. §-ának (2) bekezdése kimondja, hogy ha a rendelkezésre álló fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez, az ajánlatkérő az eljárást eredménytelennek nyilváníthatja. Ez esetben az ajánlatkérő nem hirdet nyertest éppen a fedezet összegének elégtelensége miatt. Ezt az eredménytelenségi lehetőséget azonban korlátok közé szorítja a Kbt. 75. §-ának (3) és (4) bekezdése az alábbiak szerint:- ha a (2) bekezdés a) pontjában foglalt eredménytelenségi eset oka a teljesítéshez eredetileg rendelkezésre álló anyagi fedezet egészben vagy részben történő elvonása, az ajánlatkérő köteles tájékoztatást adni a rendelkezésre állt anyagi fedezet összegéről, valamint arról, hogy az mely szervezet döntésével, mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra;- a (2) bekezdés b) pontjában foglalt esetben az ajánlatkérő az eljárást megindító hirdetmény feladásakor az elektronikus hirdetménykezelő rendszerben (kérelem) rögzített adattal, vagy a közbeszerzési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. december 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3917

2. találat: Rendelkezésre álló fedezet rögzítése

Kérdés: Egy előadáson hallottam arról, hogy a rendelkezésre álló fedezetet ellenőrizhetően fel lehet tölteni egy adott felületre, ha azt akarjuk, hogy erre hivatkozva ne kössünk szerződést. Ezt hol tudjuk megtenni?
Részlet a válaszból: […]megindító hirdetmény feladásakor az elektronikus hirdetménykezelő rendszerben (kérelem) rögzített adattal, vagy a közbeszerzési eljárás során dokumentált, legkésőbb a végleges ajánlatok bontása előtt az ajánlattevőkkel vagy részvételre jelentkezőkkel közölt adattal, elektronikus árlejtés esetén az árlejtés megkezdését megelőzően az elektronikus rendszerben rögzített adattal igazolhatja a rendelkezésre álló fedezet összegét.Ebben az esetben alkalmazható a Kbt. 70. §-ának (1) bekezdése, mely kifejezetten visszautal a fenti 75. § (4) bekezdés alkalmazására, és lehetővé teszi az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozott, eredménytelenségről szóló döntést.A hivatkozott, Kbt. 70. §-ának (1) bekezdése szerint az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni. Az ajánlatkérő a 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. július 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3859
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Fedezetismertetés és az eljárás eredménytelenné nyilvánításának kapcsolata az új Kbt.-ben

Kérdés: Mikor kell ismertetni a fedezetet ahhoz, hogy "eredményteleníteni" lehessen indokolás nélkül az eljárást?
Részlet a válaszból: […]Az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismertethető a rendelkezésére álló fedezet összege is.A törvény 75. §-ának (4) bekezdése alapján a (2) bekezdés b) pontjában foglalt esetben az ajánlatkérő az eljárást megindító hirdetmény feladásakor az elektronikus hirdetménykezelő rendszerben (kérelem) rögzített adattal, vagy a közbeszerzési eljárás során dokumentált, legkésőbb a végleges ajánlatok bontása előtt az ajánlattevőkkel vagy részvételre jelentkezőkkel közölt adattal, elektronikus árlejtés esetén az árlejtés megkezdését megelőzően az elektronikus rendszerben rögzített adattal igazolhatja a rendelkezésre álló fedezet összegét.Változott tehát a jogalkotói álláspont, azaz sokkal nagyobb szabadsága van az ajánlatkérőnek a fedezet ismertetése és az esetleges eredménytelenség megállapítása során. Amennyiben a törvény 75. §-ának (4) bekezdése szerint a hirdetményben közli a fedezetet, úgy célzottan jelzi a piaci szereplőknek, mennyit hajlandó szánni az adott projekt megvalósítására. Ha a hirdetménykezelő rendszerben rögzíti kérelmében azt, melyet a gazdasági szereplők nem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. február 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3791

4. találat: Eljárás fedezethiány esetén

Kérdés: Mit tehetünk, ha az ajánlattételi felhívást követően derül ki, hogy mégsem rendelkezünk megfelelő fedezettel a beszerzéshez?
Részlet a válaszból: […]ajánlattételi felhívás közzétételét illetve kiküldését követően derül ki ez a helyzet, akkor az ajánlati felhívást - a megfelelő tájékoztatás mellett - vissza lehet vonni, az ajánlattételi felhívás kiküldése esetén pedig - tekintettel arra, hogy a felhívási forma egy eljárás második szakaszára utal - az eljárás eredménytelenségéről kell dönteni a Kbt. 76. §-ának d) pontja alapján.Abban az esetben, ha az ajánlatok bontását követően - a már felbontott ajánlatokban megadott ajánlati ár miatt - állapítja meg a fedezethiányt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. november 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3529

5. találat: Becsült érték és rendelkezésre álló fedezet eltérése

Kérdés: A közbeszerzés becsült értéke és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összege milyen mértékben és irányban térhet el egymástól?
Részlet a válaszból: […]értékű becsült érték magasabb lesz, mint a fedezet. Ez azonban nem szükségszerű, hiszen ha az eredeti tárgymeghatározás során az ajánlatkérő magasabb fedezetet határozott meg, ami a felhívás közzétételekor már egyértelműen túlzottan magasnak bizonyult, ezzel nem sért az ajánlatkérő Kbt.-szabályt, csupán túlbiztosította eljárását. A becsült érték hibás megállapítása miatt azonban gyakoribb, hogy a fedezet és a becsült érték viszonya fordított, mivel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. december 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3315

6. találat: Tájékoztatás fedezetről

Kérdés: Az ajánlatkérő nem ismertette a bontáson a rendelkezésre álló fedezet összegét. Ilyenkor mi a teendő? A tárgyaláson kérdezzünk rá?
Részlet a válaszból: […]tárgyalásos eljárásnál közvetlenül az ajánlattétel után még nem állt be az ajánlati kötöttség, ezért a főszabály tárgyalásos eljárás során úgy módosul, hogy a végleges ajánlatokat is nyilvánosan kell bontani, és akkor kell ismertetni a fedezetet - illetve annak összegét -, nem az első bontás előtt. Erre utal a közbeszerzési törvény 62. §-ának (4) bekezdésében a "tárgyalásos eljárásban a végleges ajánlatok" kitétel, amely olyan szempontból logikus, hogy akkor kell a korlátokkal az ajánlattevőnek tisztában lennie, amikor már beadta az ajánlatát, nem tud rajta módosítani a fedezet ismeretében, ugyanakkor az ajánlatkérő még nem ismeri a beadott ajánlatokat, így nem tud ahhoz képest módosítani saját fedezetén, ezzel esetleg jogszerűtlenül eredménytelenné nyilvánítva az eljárást.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. március 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2922
Kapcsolódó tárgyszavak:

7. találat: Rendelkezésre álló becsült fedezetek ismertetésének kötelezettsége

Kérdés: Mennyi idővel a bontás előtt kell ismertetnie az ajánlatkérőnek a rendelkezésre álló becsült fedezeteket a közbeszerzés tárgyát illetően? Mi a helyzet akkor, ha erről az ajánlatkérő megfeledkezik?
Részlet a válaszból: […]rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét - új Kbt. 62. §-ának (4) bekezdése. Az új törvény nem írja elő pontosan, hogy a bontás során időrendileg mikor kell a rendelkezésre álló fedezetről nyilatkoznia az ajánlatkérőnek. Ami biztos, hogy a nyilvános bontás során bármikor, de még a fizikai bontás előtt kell mindezt megtennie, szintén nyilvánosan és mindezt dokumentálva kell megtennie az ajánlatkérőnek. Mivel ezt a hiányosságot nehezen tudja pótolni, így legfeljebb arra van lehetőség, hogy a bontást követően a bontási jegyzőkönyvben nyilatkozik arról. Ez a megoldás ugyanakkor nem tökéletes megoldás, hiszen a fedezet összegének[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. január 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2882
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Nyilatkozat megtételének ideje a rendelkezésre álló fedezet vonatkozásában

Kérdés: A bontás előtt mennyi idővel kell ismertetnie az ajánlatkérőnek a rendelkezésre álló becsült fedezeteket a közbeszerzés tárgyát illetően?
Részlet a válaszból: […]álló fedezetről nyilatkoznia az ajánlatkérőnek. Lényeges szempont, hogy a nyilvános bontás során bármikor, de szintén nyilvánosan és mindezt ledokumentálva kell az ajánlatkérőnek megtennie. Mindez csak a rendelkezésre
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2827
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Fedezet rendelkezésre állásának időpontja

Kérdés: Az eljárás megindításakor rendelkezésre kell-e állnia a fedezetnek, és kell-e adni erről valamilyen információt a felhívásban?
Részlet a válaszból: […]tételes szabály. Emiatt a felhívásban nem is kell erre vonatkozó információt adni. Ez persze nem jelenti azt, hogy egyéb jogszabályok ne tartalmaznának ilyen előírást. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény például kimondja, hogy az államháztartás alrendszerei (például helyi önkormányzat)
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. január 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2560