Közbeszerzés kiírása fedezet hiányában

Kérdés: Mi a következménye annak, ha az ajánlatkérő úgy írja ki a felhívást, hogy nincs arra fedezet?
Részlet a válaszából: […] A korábban hatályos Kbt. kötelezően előírta az ajánlatkérő számára, hogy a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok bontási eljárásában, az ajánlatok felbontását megelőzően ismertesse a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. Ez a rendelkezés opcionálissá...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. december 14.

Rendelkezésre álló fedezet rögzítése

Kérdés: Egy előadáson hallottam arról, hogy a rendelkezésre álló fedezetet ellenőrizhetően fel lehet tölteni egy adott felületre, ha azt akarjuk, hogy erre hivatkozva ne kössünk szerződést. Ezt hol tudjuk megtenni?
Részlet a válaszából: […] A fedezetet a Közbeszerzési Hatóság Hirdetménykezelő rendszerében kell rögzíteni az eljárást megindító hirdetmény feladásakor, azaz ezt az opciót csak hirdetményes eljárások esetében teszi lehetővé a szabályozás.A Kbt. 75. §-ának (4) bekezdése szabályozza ezt a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. július 13.
Kapcsolódó címkék:    

Fedezetismertetés és az eljárás eredménytelenné nyilvánításának kapcsolata az új Kbt.-ben

Kérdés: Mikor kell ismertetni a fedezetet ahhoz, hogy "eredményteleníteni" lehessen indokolás nélkül az eljárást?
Részlet a válaszából: […] A fedezetismertetés az új Kbt. értelmében már csak lehetőség, mely akár a hirdetményben, akár a hirdetmény mellett elküldött kérelemben - Kbt. 75. §-ának (4) bekezdése - megtörténhet, továbbá az ajánlatkérőnek lehetősége van a bontás megkezdése előtt ismertetni azt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. február 17.

Eljárás fedezethiány esetén

Kérdés: Mit tehetünk, ha az ajánlattételi felhívást követően derül ki, hogy mégsem rendelkezünk megfelelő fedezettel a beszerzéshez?
Részlet a válaszából: […] A kérdés kapcsán lényeges, hogy pontosan mely időpontban derül ki az ajánlatkérő számára, hogy nincs fedezete, vagy elegendő fedezete, illetve a korábban biztosított fedezetét esetleg visszavonták vagy átcsoportosították.Abban az esetben ugyanis, ha az ajánlati vagy az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 12.

Becsült érték és rendelkezésre álló fedezet eltérése

Kérdés: A közbeszerzés becsült értéke és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összege milyen mértékben és irányban térhet el egymástól?
Részlet a válaszából: […] A két érték eltérésére a Kbt. nem határoz meg korlátokat. Támogatott projekt esetében a két érték azonos is lehet, ugyanakkor a becsült érték definíciójából adódóan az esetek többségében a piacon elérhető legmagasabb értékű becsült érték magasabb lesz, mint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. december 11.

Tájékoztatás fedezetről

Kérdés: Az ajánlatkérő nem ismertette a bontáson a rendelkezésre álló fedezet összegét. Ilyenkor mi a teendő? A tárgyaláson kérdezzünk rá?
Részlet a válaszából: […]  Az ajánlatkérőnek kötelessége a fedezet összegénekismertetése a Kbt. alapján az alábbiak szerint.A Kbt. 62. §-ának (4) bekezdése értelmében az ajánlatkérő azajánlatok - tárgyalásos eljárásban a végleges ajánlatok - bontásánakmegkezdésekor, az ajánlatok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. március 19.
Kapcsolódó címke:

Rendelkezésre álló becsült fedezetek ismertetésének kötelezettsége

Kérdés: Mennyi idővel a bontás előtt kell ismertetnie az ajánlatkérőnek a rendelkezésre álló becsült fedezeteket a közbeszerzés tárgyát illetően? Mi a helyzet akkor, ha erről az ajánlatkérő megfeledkezik?
Részlet a válaszából: […]  Az új Kbt. szabálya értelmében a felbontás előtt kellközvetlenül ismertetni a fedezet összegét az alábbiak szerint.Az ajánlatkérő az ajánlatok - tárgyalásos eljárásban avégleges ajánlatok - bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előttközvetlenül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. január 9.
Kapcsolódó címkék:  

Nyilatkozat megtételének ideje a rendelkezésre álló fedezet vonatkozásában

Kérdés: A bontás előtt mennyi idővel kell ismertetnie az ajánlatkérőnek a rendelkezésre álló becsült fedezeteket a közbeszerzés tárgyát illetően?
Részlet a válaszából: […]  Az új törvény nem írja elő pontosan, hogy a bontás soránpontosan mikor kell a rendelkezésre álló fedezetről nyilatkoznia azajánlatkérőnek. Lényeges szempont, hogy a nyilvános bontás során bármikor, deszintén nyilvánosan és mindezt ledokumentálva kell az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 2.
Kapcsolódó címkék:  

Fedezet rendelkezésre állásának időpontja

Kérdés: Az eljárás megindításakor rendelkezésre kell-e állnia a fedezetnek, és kell-e adni erről valamilyen információt a felhívásban?
Részlet a válaszából: […] A Kbt.-nek az anyagi fedezet meglétére vonatkozórendelkezését korábban a törvény 48. §-ának (2) bekezdése tartalmazta, azonbanjelenleg nincs ilyen tételes szabály. Emiatt a felhívásban nem is kell errevonatkozó információt adni. Ez persze nem jelenti azt, hogy egyéb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 10.