Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott felhatalmazó nyilatkozat tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Kapacitást biztosító általi felhatalmazással kapcsolatos nyilatkozat bekérése hiánypótlási eljárásban

Kérdés: Az ajánlatkérő külön nyilatkozatot igényel azzal a tartalommal, hogy a kapacitást biztosító az ajánlattevőt felhatalmazza a rendszerbe történő adatfelvitelre. Mivel a kapacitást biztosító nem is tud hozzáférni a rendszerhez, nem tudom, miért van erre szükség? Feltétlenül hiánypótolnom kell, vagy ez egy olyan formai kérdés, ami nem eredményezhet érvénytelenséget?
Részlet a válaszból: […]nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.Ebben a formában nem kerülhető meg a nyilatkozat benyújtása, ennek hiánya nem formai kérdés, azaz érvénytelenséget eredményez. A kérdezőnek ugyanakkor igaza van abban, hogy a kapacitást biztosító szervezet közvetlenül nem férhet hozzá az eljáráshoz, és nem is lenne helyes, ha az ajánlattevő helyett ő maga válna az eljárást irányítóvá, hiszen csak közvetett módon vesz részt az ajánlattételben, s vállal kötelezettséget arra nézve, hogy a teljesítésben részt fog venni az esetek többségében. Mivel az a vélelem, hogy az ajánlattétel során az arra jogosult tölti ki a nyilatkozatokat, mindez csak arra a jogi személyre vonatkozhat, aki/amely az ajánlattétel során nyilatkozatokat tesz. Hasonló ebben az esetben a kapacitást biztosító szervezet helyzete, mint a közös ajánlattevőé, akinek szintén rendkívül nehézkes átvenni az ajánlattétel irányítását, ezért neki is nyilatkozatot kell benyújtania annak érdekében, hogy a konzorcium vezetője a megfelelő nyilatkozatokat (például EEKD) meg tudja tenni az EKR-ben. Valóban egyszerűbb lenne automatikusan kezelni a kérdést, hiszen ma már a kapacitást biztosító kap információt arról, hogy az ajánlattétel során kapacitást biztosítónak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4609

2. találat: Inkasszó az ajánlatkérő bankszámlájára

Kérdés: Ajánlattétel után, tendernyertesként szerződés keretében már egy éve szállítunk egy kórháznak egészségügyi termékeket. A válság hatására az ajánlatkérő egy ideje nem fizeti ki számláinkat. A ki nem fizetett, lejárt számlák összesen már meghaladják a 3,6 millió forintot, egyes számlák 180 napon túl késedelmesek. Van-e jogalapja annak, hogy a kórház bankjához beszedési megbízást (inkasszó) nyújtsunk be a lejárt, ki nem fizetett számláink összegéről? (A megkötött szerződésben erre vonatkozó rendelkezés nincs, a szerződés, csak késedelmi kamat felszámítását engedi meg részünkre. A szerződést 2009 szeptemberében kötöttük meg.)
Részlet a válaszból: […]ellenszolgáltatást teljesíteni, kivéve ha törvény eltérően rendelkezik, vagy a felek az ellenszolgáltatás halasztott, illetőleg részletekben történő teljesítésében állapodtak meg; - az ajánlatkérőként szerződő fél által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén, az előző bekezdés szerinti határidő eredménytelen elteltét követően, az ajánlattevőként szerződő fél azonnali beszedési megbízást nyújthat be a Kbt. 22. §-ának (1) bekezdése szerinti ajánlatkérő bankszámlája terhére - Kbt. 305. §-ának (3) és (4) bekezdése. Mivel a szerződés 2009 szeptemberében köttetett, ebben az esetben nem hatályos rá a Kbt. 2009. november 1-jén hatályba lépett új szabálya, melynek értelmében a Kbt. 22. §-ának (1) bekezdése szerinti ajánlatkérő esetében a szerződésnek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. április 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2321
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Felhatalmazó nyilatkozat alkalmazása 2009-ben indult eljárásban

Kérdés: A Kbt. 99. §-ának (1) bekezdése a következők szerint változott 2010. január 1-jétől: eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) - 91. § - kell írásban megkötni az ajánlati felhívás, a dokumentáció, a dokumentáció részeként kiadott szerződéstervezet, valamint az ajánlat tartalmának megfelelően. A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott bírálati szempontra tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek, valamint a 22. § (1) bekezdése szerinti ajánlatkérő esetében a 305. § (4) bekezdése szerinti feltételek teljesülésének esetére az ajánlatkérő részéről a pénzforgalmi szolgáltatójának adott, a beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulását, felhatalmazó nyilatkozatát. E beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot a 2009-ben indult közbeszerzési eljárás tekintetében is alkalmazni kell?
Részlet a válaszból: […]hanem 2009. november 1-jétől került a Kbt.-be, és az ettől az időponttól induló eljárások tekintetében
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. április 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2320
Kapcsolódó tárgyszavak: