Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott felhívás visszavonása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Kötelezettségek az ajánlattételi felhívás visszavonása esetén

Kérdés: Ha visszavonom az ajánlattételi felhívást, milyen kötelezettségeim vannak?
Részlet a válaszból: […]eredeti határidő lejárta előtt egyidejűleg, közvetlenül kell tájékoztatni az ajánlattételre, illetve részvételre felhívott gazdasági szereplőket;- a meghívásos és a hirdetmény közzétételével (külön jogszabály szerinti közvetlen részvételi felhívással) induló tárgyalásos eljárás ajánlattételi szakaszában, valamint a versenypárbeszéd párbeszéd és ajánlattételi szakaszában az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást az ajánlattételi határidő lejártáig és csak akkor vonhatja vissza, ha az ajánlattételi felhívás megküldését követően - általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében - beállott lényeges körülmény miatt a szerződés megkötésére, vagy a szerződés megkötése esetén a teljesítésre nem lenne képes. Ebben az esetben az ajánlatkérőnek az eljárást eredménytelenné kell nyilvánítania - (1)-(3) bekezdések.A rendelkezés szerint az ajánlatkérő az ajánlattételi vagy a részvételi határidő lejárta előtt vonhatja vissza felhívását. A visszavonásról fő szabály szerint hirdetményt kell közzétenni, de ha az eljárást[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. június 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3416

2. találat: Kiírás visszavonása a gyakorlatban

Kérdés: Ismételt hirdetményben kell-e jelezni az előzőekben foglaltakat? A gyakorlatban milyen indokkal vonható vissza a kiírás és milyen feltételekkel?
Részlet a válaszból: […]dokumentáción, esetleg olyan új körülmények merültek fel, amelyek miatt nem lesz képes a szerződés teljesítésére stb., visszavonhatja felhívását. Az ajánlatkérő az ajánlattételt követően van korlátozva, ekkor azonban már nem a felhívást vonja vissza, hanem eredménytelenné nyilvánítja az eljárást, vagy nem köt esetleg szerződést a nyertes ajánlattevővel. Például a törvény 82. §-a szerint az ajánlatkérő köteles az ajánlatokat elbírálni, kivéve ha a közbeszerzés megkezdését követően - általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében - beállott lényeges körülmény miatt a szerződés megkötésére, illetőleg a szerződés megkötése esetén a teljesítésre nem lenne képes. Ebben az esetben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. június 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2009
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,