Felújításnál, rekonstrukciónál a 162/2004. Korm. rendelet alkalmazása

Kérdés: Csak vízi létesítmény megvalósítására irányuló közbeszerzésnél kell figyelembe venni a vonatkozó előírásokat - kormányrendelet 3. §-ának (4) bekezdése -, vagy felújításnál, rekonstrukciónál stb. is?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. becsült érték vonatkozásában a fentiekben említettrendelkezéseinek figyelembevételével elsősorban a beszerzés tárgyát kellmeghatározni.A Kbt. 25. § (1) bekezdése szerint az építési beruházásolyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya a következő valamelyik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 9.

Felújítási munkák dokumentálásának szabályai a közbeszerzésben

Kérdés: Hogyan kell dokumentálni a közbeszerzési eljárásban a felújítási munkákat?
Részlet a válaszából: […] ...készítésére vagy azeljárás általános dokumentálására vonatkozik, azt mondhatjuk, hogy nincs aközbeszerzési törvényben a felújításra vonatkozó speciális szabályozás. A kérdésott lehet érdekes, hogy a felújítási munka építési beruházásnak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. február 6.

Felújítás, korszerűsítés Kbt. szerinti minősítése

Kérdés: Az új Kbt. szerint a felújítás és a korszerűsítés mely közbeszerzési tárgy kategóriába sorolható, különös tekintettel a Közbeszerzési Levelek 17. és 163. kérdésére adott válaszra?
Részlet a válaszából: […] ...a kormányrendeletet - lehet karbantartás, rekonstrukció, azaz meglévő épületen végzett bármely építési munka, részmunka, tehát felújítás és korszerűsítés is. E munkálatok tehát építési beruházásnak minősülnek.A fenti kérdésben az egységes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. szeptember 20.

Építési beruházás értelmezése

Kérdés: A gyakorlatban hogyan kell kezelni a Kbt. építési beruházás fogalmát? Hova sorolandó a korszerűsítés és a felújítás?
Részlet a válaszából: […] ...értelmezésénél azonban az Épkör-tv.-ben megadott fogalmat rendeli használni.A felvetett kérdés második része a korszerűsítés, felújítás besorolásával kapcsolatos. A korszerűsítés és a felújítás nem tartozik az építési beruházás kategóriájába. A Kbt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. július 12.

Kbt. hatálya alá tartozó szolgáltatás

Kérdés: A felújítás a Kbt. hatálya alá tartozik? Például útburkolat felújítása, aszfaltozás, csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása stb.
Részlet a válaszából: […] ...javítási szolgáltatások tartoznak (6112, 6122, 633, 886 CPC-hivatkozási szám alatt).A fentiekből következően - véleményünk szerint - a felújítás a Kbt. hatálya alá...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. június 28.

Építési beruházás tartalma

Kérdés: Az új Kbt. szerint minek minősül a felújítás és a korszerűsítés?
Részlet a válaszából: […]

Az új Kbt.-ben a felújítás és a korszerűsítés is egyaránt építési beruházásnak minősül.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. május 3.