Kapacitásbiztosító teljesítésbe bevonásának feltételei fenntartott közbeszerzésnél

Kérdés: Alkalmassági feltétel igazolására megbízási szerződéssel vonnánk be magánszemélyt a teljesítésbe. Az eljárás védett szervezetek részére van fenntartva. A védett műhely státusz a megbízási szerződéssel kapacitásnyújtóként bevont magánszemélyre is vonatkozik? Vagy csak akkor vonatkozik rá is, ha például egyéni vállalkozó?
Részlet a válaszából: […] A fenntartott közbeszerzést a Kbt. alábbi, 33. § (1) bekezdése kétféleképpen szabályozza. Egyrészt lehetővé teszi védett foglalkoztató ajánlattételét, ami nem zárja ki nem védett foglalkoztató bevonását a teljesítésbe. Az alábbiakban azonban az ajánlatkérő azt is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 15.

Külföldi ajánlattevő kizárása fenntartott eljárásból

Kérdés: Kizárhatom-e a külföldi ajánlattevőt, ha fenntartott eljárásról van szó? Azaz hazai fenntartott eljárásnak tekinthetem-e a nemzeti eljárásrendben történő fenntartást?
Részlet a válaszából: […] Külföldi ajánlattevő kizárásával kapcsolatos szabályt a Kbt. nemzeti elbánásra vonatkozó előírásai között találunk. Ennek lényege, hogy csak olyan gazdasági szereplők zárhatók ki az eljárásból, akikkel kapcsolatban nem szükséges nemzetközi kötelezettségeinkkel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 3.

Fenntartható közbeszerzés kezelése az EEKD-ban

Kérdés: A fenntartható közbeszerzés kapcsán van ajánlatkérő, aki azt kéri, hagyja az ajánlattevő figyelmen kívül ezt a részt az EEKD-ban. Az online verzióban azonban ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni. Mi a megoldás?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az ajánlatkérő saját maga bocsátja rendelkezésre az egységes európai dokumentum online szolgáltatása alkalmazásával létrehozott EEKD-t, úgy erre a figyelmen kívül hagyásra nincs szükség. Ha azonban az ajánlattevő maga szeretné alkalmazni a szolgáltatást, akkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 10.

Védett műhely minőség-ellenőrzése

Kérdés: Az új Kbt. alapján indítandó közbeszerzésünket védett műhelyek számára kívánjuk fenntartani. Korábbi, hasonló eljárásaink során az eljárásban a régi Kbt. által hivatkozott "jogszabályban meghatározottak" szerint, azaz a 302/2006. kormányrendelet szerint folytattuk le, figyelembe véve a Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatóját (KÉ. 2014. évi 109. szám) is. A védett műhely "státusz" igazolására a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal igazolását kértük a kormányrendelet 5. §-a (4) bekezdésének megfelelően. Kérdésünk, hogy véleményük szerint továbbra is alkalmazható-e a 302/2006. kormányrendelet annak ellenére, hogy a felhatalmazó rendelkezés – többszörösen – hatályon kívül került, és az új Kbt.-ben már hivatkozás sincs a "külön jogszabályra"? (Az új Kbt. csak a védett műhely fogalmát határozza meg, de az nem egyértelmű, hogy ajánlatkérő a védettműhely-minősítést az eljárás során miként ellenőrizhetné.)
Részlet a válaszából: […] Sajnálatos módon az érintett kormányrendelet még valóban a 2003. évi CXXIX. törvény 404. § (1) bekezdése m) pontjának felhatalmazása alapján született, amely a következők szerint szól.Felhatalmazást kap a kormány, hogy rendeletben szabályozza a védett foglalkoztatók...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 11.

Védett foglalkoztatókra vonatkozó szabályok változása

Kérdés: Mennyiben változtak a védett foglalkoztatókra vonatkozó szabályok? Milyen arányban vesznek részt ezek a szervezetek a gyakorlatban a közbeszerzési eljárásokban?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 29. §-a (1) bekezdésének szövege 2013. január 1-jétől a következő tartalommal érvényes: az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban való részvétel jogát jogszabályban meghatározottak szerint fenntarthatja vagy köteles fenntartani az olyan, védett munkahelynek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. május 29.

Változások a Kbt.-ben

Kérdés: Mi módosul a közbeszerzési törvényben 2013-ban?
Részlet a válaszából: […] A www.parlament.hu-n követhető volt az év végén, hogy például az energetikai tárgyú törvénymódosítások között is szerepel a Kbt. alanyi hatályát érintő változás. Év végén általában a közbeszerzési törvény állandó szereplője a salátatörvényeknek, mely az elmúlt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 20.

Kkv és "nagyvállalat" közös ajánlattétele kkv-knak kiírt nemzeti eljárásrendben

Kérdés: A Közbeszerzési Levelek 147. számának 2965. számú kérdése és az arra adott válaszuk megengedően ír arról, hogy nemzeti eljárásrendben a kkv-knak kiírt hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban az alvállalkozónak már nem kell kkv-nak lennie (kérem, erősítsék meg, hogy jól értem-e). Mi a helyzet akkor, ha az alvállalkozó nagyvállalat, ráadásul a szerepvállalása 40 százalékos, azaz már közös ajánlattevőnek minősül? Törvényes-e, ha az ajánlattételre felkért kisvállalkozás közös ajánlatot tesz egy ilyen nagyvállalattal?
Részlet a válaszából: […] Igen, a Kbt. 122. §-ának (8) bekezdése kifejezetten csak annak a gazdasági szereplőnek a vonatkozásában határoz meg korlátot, akit/amelyet az ajánlattételre az ajánlatkérő felhív, azaz akár nem kkv is lehet alvállalkozó a teljesítés során. Ennek természetesen továbbra is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 19.

Kisvállalkozások ajánlattétele

Kérdés: A kisvállalkozások pályázati lehetősége milyen módon változik 2012-ben? Konkrét területet, illetve változást szíveskedjenek meghatározni, amely például a pályázás megkönnyítésére is irányul.
Részlet a válaszából: […]  A kkv-k lehetőségei nemzeti rezsimben lettek főlegkönnyebbek, például hirdetmény közzététele nélküli eljárásban legalább háromkkv-t kell az ajánlatkérőnek meghívnia. Az adminisztráció is könnyebb, mintközösségi rezsimben. A fenntartott közbeszerzésekre vonatkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. január 9.

Közszolgáltatók az új Kbt. rendszerében

Kérdés: Mit tudunk a közszolgáltatók szabályairól? Nem is lesznek vagy csak annyi, amennyi az új törvény XIV. fejezetében olvasható?
Részlet a válaszából: […]  A 2012. január 1-jén hatályba lépő törvény több olyantémakört is végrehajtási rendeleti szintre utal, amelyet eddig törvényi szintenszabályoztak. Tekintsük át ezeket a tárgyköröket, néhány témakörhöz rövidmegjegyzést fűzve.Felhatalmazást kap a kormány, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 10.

Alvállalkozó a Kbt. 253. §-a értelmezésében

Kérdés: A megrendelő él a Kbt. 253. §-ában biztosított lehetőségével, tehát kizárja az 1 Mrd Ft nettó árbevételt elérő cégeket az eljárásból mint ajánlattevőket. Ebben az esetben egy 1 Mrd Ft nettó árbevétel alatti cégnek lehet-e olyan 10 százalék feletti alvállalkozója, amelynek a nettó árbevétele 1 Mrd Ft felett van?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 253. §-a csak az ajánlattevők vonatkozásában határozmeg korlátokat, ezért nem képes valódi kkv-védelemre – ahogy azt eredetilegcélozta volna a jogalkotó. Tehát semmi akadálya nincs annak, hogy azalvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet éves árbevétele...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 9.
1
2