Fenntartott szerződéssel kapcsolatos értelmezési kérdések

Kérdés: Az ajánlatkérő a Kbt. 122/A. §-a, valamint a 122. §-ának (9) bekezdése előírása szerint folytat le eljárást. Az ajánlatok ellenőrzése során megállapította, hogy egyik ajánlattevő elmúlt évi nettó árbevétele több mint 5 milliárd forint, másik ajánlattevő alvállalkozója elmúlt évi nettó árbevétele 1,2 milliárd forint. Az ajánlatkérő az értékelés szakaszában értesítheti-e az ajánlattevőket - hivatkozással a Kbt. 77. §-ának (1) bekezdésére - arról, hogy az eljárás további szakaszában nem vesznek részt, ajánlatuk a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen?
Részlet a válaszából: […] ...szervezet kapacitására támaszkodva felelnek meg.A kérdésben jelzett esetben az egyik ajánlattevő, valamint egy alvállalkozó nem felel meg a fenntartott szerződéssel kapcsolatos feltételeknek, mely egyenként vonatkozik az ajánlattevőkre és alvállalkozóikra. Nem elegendő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 24.

Fenntartott szerződés - Kbt. 253. §

Kérdés: Mit jelent az, hogy a szerződés a Kbt. 253. §-a szerint fenntartott?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 253. §-a lehetővé teszi az ajánlatkérő számára, hogyabban az esetben, ha közösségi értékhatár alatti ún. általános egyszerűközbeszerzési eljárást folytat le, akkor az eljárásban részt vevők körétkorlátozza, és a részvétel lehetőségét kizárólag a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 28.

Fenntartott szerződések

Kérdés: Mit jelent a közbeszerzés fogalomrendszerében az ún. fenntartott szerződés megjelölés?
Részlet a válaszából: […] ...a Közbeszerzések Tanácsa, valamint a Szociális ésMunkaügyi Minisztérium honlapján is közzé kell tenni - 1. § (1)-(3) bekezdések.Fenntartott szerződések alatt tehát a védett foglalkoztatókrészére fenntartott szerződéseket értjük, mely...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 2.