Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott fenntartott szerződés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Fenntartott szerződéssel kapcsolatos értelmezési kérdések

Kérdés: Az ajánlatkérő a Kbt. 122/A. §-a, valamint a 122. §-ának (9) bekezdése előírása szerint folytat le eljárást. Az ajánlatok ellenőrzése során megállapította, hogy egyik ajánlattevő elmúlt évi nettó árbevétele több mint 5 milliárd forint, másik ajánlattevő alvállalkozója elmúlt évi nettó árbevétele 1,2 milliárd forint. Az ajánlatkérő az értékelés szakaszában értesítheti-e az ajánlattevőket - hivatkozással a Kbt. 77. §-ának (1) bekezdésére - arról, hogy az eljárás további szakaszában nem vesznek részt, ajánlatuk a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen?
Részlet a válaszból: […]ajánlatkérő lehetősége, hogy értesíti a részvételi jelentkezés érvénytelenné nyilvánításától a részvételre jelentkezőt a közbeszerzési törvény 77. §-a szerint, melynek oka, hogy az ajánlat a 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján nem felel meg az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban foglalt feltételeknek.A 74. § (1) bekezdésének e) pontja úgy fogalmaz, hogy az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezések és az ajánlatok ajánlatkérő által előírt formai követelményeit.A Kbt. 77. §-ának (1) bekezdése szerint az ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt írásban tájékoztatni az eljárás vagy az eljárás részvételi szakaszának eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának, illetve részvételi jelentkezésének a 74. § szerinti egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül.Az érvénytelenség megállapítása tehát azért történhet meg, mert az eljárás fenntartásáról és ennek megfelelően a törvény 122/A. §-ának alkalmazásáról az ajánlatkérő már az eljárást megindító felhívásában rendelkezett.[Ha az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a huszonötmillió forintot, vagy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a száz­ötvenmillió forintot, és az eljárásban tárgyalás tartása nem szükséges, az ajánlatkérő olyan közbeszerzési eljárást is lefolytathat, amelyben a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályait alkalmazza a jelen paragrafusban foglalt különbségekkel. Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás közzététele helyett legalább három - a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint teljesíteni képes - gazdasági szereplőnek köteles egyidejűleg, közvetlenül írásban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. október 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3270
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Fenntartott szerződés - Kbt. 253. §

Kérdés: Mit jelent az, hogy a szerződés a Kbt. 253. §-a szerint fenntartott?
Részlet a válaszból: […]eljárást folytat le, akkor az eljárásban részt vevők körét korlátozza, és a részvétel lehetőségét kizárólag a nettó 1 milliárd forint árbevételt el nem érő ajánlattevők számára tartsa fenn. Ez a rendelkezés a kis- és középvállalkozások támogatására hivatott, és csak abban a közbeszerzési körben érvényesíthető,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. június 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2392

3. találat: Fenntartott szerződések

Kérdés: Mit jelent a közbeszerzés fogalomrendszerében az ún. fenntartott szerződés megjelölés?
Részlet a válaszból: […]szervezet (a továbbiakban együtt: védett műhely) számára fenntartott közbeszerzési eljárásra [Kbt. 2. § (1) bekezdés] kell alkalmazni. Védett műhelynek minősül az Európai Unió tagállamában vagy a Kbt. 1. § (3) bekezdése alapján nemzeti elbánásban részesülő államban letelepedett szervezet is, amely ötven százalékot meghaladó mértékben megváltozott munkaképességű munkavállalókat alkalmaz. A védett műhelyek nyilvántartásba vett adatait (névjegyzék) a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) honlapján közzéteszi. A névjegyzéket egyebekben a Hivatal adatszolgáltatása alapján évente egy alkalommal a Közbeszerzések Tanácsa a Közbeszerzési Értesítő első számában, valamint a Szociális és Munkaügyi Minisztérium hivatalos lapjának első számában is közzéteszi. A védett műhely adatainak változását, új védett műhely nyilvántartásba[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. február 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1850
Kapcsolódó tárgyszavak: ,