Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott fizetési határidő tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Számlázási szabályok alvállalkozó igénybevétele esetén

Kérdés: Ha alvállalkozóval teljesítek, hogyan alakul a számlázás az új szabályok szerint?
Részlet a válaszból: […]átutalt összegből az ajánlattevőnek haladéktalanul ki kell egyenlítenie az alvállalkozók (és egyéb közreműködők) számláját, kivéve ha az Art. 36/A. §-a alapján vissza kell tartani az egészet vagy annak egy részét fennálló köztartozás miatt. A fizetést, illetve a visszatartást igazolnia kell az ajánlatkérő felé az átutalások másolatának, illetve a köztartozást mutató együttes adóigazolás másolatának megküldésével. Ezt követően állíthatja ki az ajánlattevőként szerződő fél az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozóan a tulajdonképpeni "saját" számláját, tehát a saját teljesítményére vonatkozó számlát, melyet az ajánlatkérőként szerződő fél 15 napon belül akkor utal át, ha az ajánlattevő teljesítette az alvállalkozói (és egyéb közreműködői) felé a fizetési kötelezettségét. Amennyiben fizetési kötelezettségét nem teljesítette, vagy nem igazolja, hogy jogszerűen nem fizetett, akkor az ellenszolgáltatás fennmaradó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2518
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Szerződésteljesítés ajánlatkérő által

Kérdés: Változtak-e a fizetési feltételek a közbeszerzési eljárások eredményeként kötött szerződések vonatkozásában?
Részlet a válaszból: […]megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de nem fejezi be a szerződésben meghatározott határidőben, az ajánlattevőként szerződő fél kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni. Az ajánlatkérőként szerződő fél köteles az ajánlattevőnek a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítésétől számított legkésőbb harminc - az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzésekre irányuló eljárások esetében hatvan - napon belül az ellenszolgáltatást teljesíteni, kivéve ha törvény eltérően rendelkezik, vagy a felek az ellenszolgáltatás halasztott, illetőleg részletekben történő teljesítésében állapodtak meg. Az ajánlatkérőként szerződő fél által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén, a fenti bekezdés szerinti határidő eredménytelen elteltét követően, az ajánlattevőként szerződő fél - a 99. § (1) bekezdésében meghatározott - az ajánlatkérőként szerződő fél által adott hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízást nyújthat be a 22. § (1) bekezdése szerinti ajánlatkérő fizetési számlája terhére. Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél az alvállalkozóval kötött szerződésben kikötött ellenszolgáltatást teljesítette, vagy annak teljesítését megtagadta az ajánlatában - a 304. § (3) bekezdése szerinti esetben a szerződésben - megjelölt alvállalkozója felé, erről az ajánlatkérőt haladéktalanul köteles tájékoztatni. Amennyiben az ajánlattevő bejelentési kötelezettségének öt napon belül nem tesz eleget, az alvállalkozó maga jogosult a következő bekezdés szerinti adatoknak az ajánlatkérő felé történő bejelentésére. Az ajánlatkérő haladéktalanul gondoskodik a hivatkozott adatoknak a honlapján - amennyiben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. május 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2348
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Fizetési késedelem

Kérdés: Mit tehetünk, ha az ajánlatkérő a számla esedékességét követő 80 napon túl nem fizet? Emiatt a számla faktorálására sincs lehetőség, és jelentős kárunk keletkezik. Ilyen esetben is öt év az elévülési idő?
Részlet a válaszból: […]rendelkezik, vagy a felek állapodnak meg részletekben történő vagy halasztott fizetésben. A szerződésben, a fentiek alapján, egyértelműen meg kell határozni a teljesítési és a fizetési határidőt, és azt a szerződő feleknek be kell tartaniuk. Amennyiben a 80 napos nem fizetés ellentmond a szerződési rendelkezésnek, feltéve persze, hogy az ajánlattevő teljesített, az ajánlattevőként szerződő fél a Kbt. 305. §-ának (4) bekezdése szerint azonnali beszedési megbízást nyújthat be az ajánlatkérő bankszámlája terhére, amennyiben az ajánlatkérő 22. § (1) bekezdés szerinti szervezet, azaz államigazgatási szerv, minisztérium, önkormányzat. Késedelmes fizetés esetén a Ptk. 301. §-a szerint késedelmi kamat jár az ajánlattevőnek. Alapesetben a kamat rendeltetése az, hogy a késedelmes fizetésből[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. május 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1963
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Eltérés a Kbt.-től ellenérték teljesítésénél

Kérdés: Van-e lehetőség arra, hogy az ajánlatkérő az ellenérték teljesítésekor eltérjen a Kbt. 305. §-ának (3) bekezdésében foglaltaktól?
Részlet a válaszból: […]legkésőbb harminc - az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzésekre irányuló eljárások esetében hatvan - napon belül az ellenszolgáltatást teljesíteni, kivéve ha törvény eltérően rendelkezik, vagy a felek az ellenszolgáltatás halasztott, illetőleg részletekben történő teljesítésében állapodtak meg. A Kbt. által is jelzett lehetőség arra utal, hogy az ajánlatkérő bírálati[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. április 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1936
Kapcsolódó tárgyszavak: ,