Számlázási szabályok alvállalkozó igénybevétele esetén

Kérdés: Ha alvállalkozóval teljesítek, hogyan alakul a számlázás az új szabályok szerint?
Részlet a válaszából: […] ...igazolja, hogy az alvállalkozó nem jogosult abejelentett összegre.Az európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzésekesetén a fizetési határidő, a támogatások természete miatt hosszabb, a 15 naposfizetési határidő helyett 45 napos fizetési határidőt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 2.

Szerződésteljesítés ajánlatkérő által

Kérdés: Változtak-e a fizetési feltételek a közbeszerzési eljárások eredményeként kötött szerződések vonatkozásában?
Részlet a válaszából: […] ...Kbt. jelenleg hatályos 305. §-ának (1)-(6) bekezdései ateljesítésigazolás és a fizetési határidők, illetve ajánlatkérői nemfizetésesetén az igényérvényesítés vonatkozásában, valamint az alvállalkozóigényérvényesítése tekintetében a következő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. május 17.

Fizetési késedelem

Kérdés: Mit tehetünk, ha az ajánlatkérő a számla esedékességét követő 80 napon túl nem fizet? Emiatt a számla faktorálására sincs lehetőség, és jelentős kárunk keletkezik. Ilyen esetben is öt év az elévülési idő?
Részlet a válaszából: […] ...Kbt. meghatározza a közbeszerzési szerződésben jogszerűenkiköthető fizetési feltételeket és fizetési határidőket. A törvény 305. §-ának(3) bekezdése szerint az általános fizetési határidő a teljesítéstől(ajánlatkérő által igazolt, elismert) számított 30. nap...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 18.

Eltérés a Kbt.-től ellenérték teljesítésénél

Kérdés: Van-e lehetőség arra, hogy az ajánlatkérő az ellenérték teljesítésekor eltérjen a Kbt. 305. §-ának (3) bekezdésében foglaltaktól?
Részlet a válaszából: […] ...meg.A Kbt. által is jelzett lehetőség arra utal, hogy azajánlatkérő bírálati szempontrendszere részévé teszi a fizetési határidőt. Azaznem előírja a Kbt.-től eltérő, hosszabb határidőt, hanem a megfelelősúlyszámmal jelzi fontosságát a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 27.