Formai követelmények nemteljesítésének hatása az ajánlat érvényességére

Kérdés: Jól értjük, hogy a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján formai követelmények nemteljesítése nem okozhatja az ajánlat érvénytelenségét, ellenben a Kbt. 98. § (2) bekezdésének a) pontja eredménytelen eljárást követően kizárja egy esetleges második, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásból azokat az ajánlattevőket, akik az első eljárásban nem felelnek meg a formai követelményeknek? Nincs ellentmondás abban, hogy az első előírás gyakorlatilag komolytalanná teszi a formai követelményeket, a második viszont döntő fontosságú tényezőként veszi figyelembe?
Részlet a válaszából: […] ...pótolni, így esélyegyenlőtlen helyzetbe kerül az az ajánlattevő, részvételre jelentkező, aki a korábbi eljárásban nem hiánypótolta a formai hiányosságot is.A 2014/24/EU irányelv 32. cikk 2. bekezdés a) pontja nem utal erre a lehetőségre, ezért véleményünk szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 10.

Dokumentumok csatolásának sorrendje

Kérdés: Az ajánlatkérő meghatározta, hogy az ajánlat dokumentumait milyen sorrendben csatoljuk. Sajnos, ezt a sorrendet adminisztratív hiba miatt nem teljesen tartottuk be, egyébiránt nem is feltétlenül találtuk megfelelőnek, mivel az alvállalkozókra vonatkozó nyilatkozatokat össze kellett keverni az ajánlattevőre vonatkozó nyilatkozatokkal. Mi ennek a következménye?
Részlet a válaszából: […] Az érvénytelenségi okok között az alábbi könnyítés szerepel abban az esetben, ha az ajánlattevő formai hibát vét, és mindezt nem is hiánypótolja.A Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja szerint az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha egyéb módon nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 10.

Hiánypótlás határesetei

Kérdés: Egyszerű közbeszerzési eljárás felhívásában az ajánlatkérő lehetőséget biztosított a hiánypótlásra. "Hiánypótolható-e" egy olyan ajánlat, amely például csupán egy felolvasólapot/fecnit tartalmaz a kötelezően ismertetendő adatokkal, viszont a formai és tartalmi követelmények nagy részének nem felel meg? Ha nem, akkor meghatározható-e az a határ, amely felett a hiány már nem sorolható a formai hiányosságok közé?
Részlet a válaszából: […] ...részekéntbenyújtásra előírt egyéb iratok utólagos csatolására, hiányosságainakpótlására, valamint egyéb, az ajánlattal kapcsolatos formai hiányosságokpótlására" szolgál a hiánypótlás intézménye. Az idézett rendelkezés aztjelenti, hogy a fenti körbe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. február 27.