Formai követelmények nemteljesítésének hatása az ajánlat érvényességére

Kérdés: Jól értjük, hogy a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján formai követelmények nemteljesítése nem okozhatja az ajánlat érvénytelenségét, ellenben a Kbt. 98. § (2) bekezdésének a) pontja eredménytelen eljárást követően kizárja egy esetleges második, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásból azokat az ajánlattevőket, akik az első eljárásban nem felelnek meg a formai követelményeknek? Nincs ellentmondás abban, hogy az első előírás gyakorlatilag komolytalanná teszi a formai követelményeket, a második viszont döntő fontosságú tényezőként veszi figyelembe?
Részlet a válaszából: […] ...73. § (1) bekezdés b) vagy d) pontja alapján érvénytelen, és ajánlatuk - adott esetben hiánypótlást követően - megfelelt az előírt formai követelményeknek.A 98. § (2) bekezdés a) pontjának megfelelően akkor hívhatja meg az ajánlatkérő az ajánlattevőket,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 10.

EDPD (EEKD) formátuma

Kérdés: Kérheti-e az ajánlatkérő hogy docx-formátumban készítsem el az ESPD-t, hiszen úgyis kinyomtatva kell benyújtani, a CD-re írt fájlt pedig inkább pdf-formátumban készíteném el?
Részlet a válaszából: […] ...ajánlatkérő meghatározhat olyan formai követelményeket, melyek a papíralapú dokumentummal azonos tartalommal bíró elektronikus formára vonatkoznak. Amennyiben azonban az ajánlattevő nem a kért formai követelményeknek megfelelően, hanem például pdf-formátumban nyújtja be...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. július 12.

Aláíráshiány jogkövetkezménye

Kérdés: Be lehet úgy adni a dokumentumokat és a módosított tartalomjegyzéket, hogy hiányzik a szignó a lap alján?
Részlet a válaszából: […] ...nem minősül olyan tartalomnak, melyet cégszerű aláírással kellene ellátni. A lap alján egyes ajánlatkérőktől megkövetelt szignó olyan formai követelmények tekinthető, melynek nemteljesítése nem eredményez érvénytelenséget. Ennek jogalapja az érvénytelenségi okok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 10.

Kötelező megjelölés hiánya az ajánlat csomagolásán

Kérdés: Pótolható-e az a hiány, hogy az ajánlaton, illetve annak csomagolásán nem tüntettük fel a "Határidő előtt nem bontható fel!" megjelölést? Vagy emiatt érvénytelen az ajánlat?
Részlet a válaszából: […] ...vagy a dokumentációban az ajánlatkérő által meghatározott valamely feltételnek. Ugyanakkor ez a pont hangsúlyozza azt is, hogy a formai követelmények nemteljesítése nem eredményezheti az ajánlat érvénytelenségét.Fentiek értelmében tehát az a véleményünk, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 18.

Ajánlat javítása összefűzés után

Kérdés: Az ajánlatba az összefűzés után javítanunk kellett. Az újrakötésre már nem volt idő. Ezt hogyan lehet szabályosan megtenni?
Részlet a válaszából: […] ...ajánlattal kapcsolatos formai követelményeket a Kbt.legutóbbi módosítása megváltoztatta. Az erre vonatkozó új szabályokat a törvény70/A. és 80. §-ai határozzák meg.A Kbt. 70/A. § alapján a nem elektronikusan, azazpapíralapon benyújtott ajánlatot- oldalszámozni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 2.