Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott formai követelmények tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Formai követelmények nemteljesítésének hatása az ajánlat érvényességére

Kérdés: Jól értjük, hogy a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján formai követelmények nemteljesítése nem okozhatja az ajánlat érvénytelenségét, ellenben a Kbt. 98. § (2) bekezdésének a) pontja eredménytelen eljárást követően kizárja egy esetleges második, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásból azokat az ajánlattevőket, akik az első eljárásban nem felelnek meg a formai követelményeknek? Nincs ellentmondás abban, hogy az első előírás gyakorlatilag komolytalanná teszi a formai követelményeket, a második viszont döntő fontosságú tényezőként veszi figyelembe?
Részlet a válaszból: […]követelményeit - b)-e) pontok.A Kbt. 98. § (2) bekezdésének a) pontja értelmében az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat kivételes esetben, ha a 85. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt előfeltételek fennállnak, és a közbeszerzés feltételei időközben lényegesen nem változtak meg, valamint az ajánlatkérő a tárgyalásra meghívja a nyílt vagy a meghívásos eljárás mindazon és csak azon ajánlattevőit, amelyek ajánlata nem a 73. § (1) bekezdés b) vagy d) pontja alapján érvénytelen, és ajánlatuk - adott esetben hiánypótlást követően - megfelelt az előírt formai követelményeknek.A 98. § (2) bekezdés a) pontjának megfelelően akkor hívhatja meg az ajánlatkérő az ajánlattevőket, amennyiben az ajánlatok érvénytelenségének alapja a korábbi nyílt vagy tárgyalásos eljárásban, hogy kizárták az ajánlattevőt - 73. § (1) bekezdés b) pont -, vagy nem felelt meg az alkalmassági követelményeknek - 73. § (1) bekezdés d) pont. Ez utóbbival egyenértékű, hogy az ajánlattevő nem igazolta megfelelően az alkalmassági követelményeknek való megfelelést. Kizárás esetében a törvény nem utal arra az esetre - 73. § (1) bekezdés c) pont -, amikor az ajánlattevő valamely, az adott eljárásban felmerült magatartása miatt történt a kizárás. A Kbt. 98. § (2) bekezdésének a) pontja ugyanakkor kifejezetten nem utal arra az érvénytelenségi okra - 73. § (1) bekezdés e) pont -, mely esetben az ajánlat egyéb módon nem felelt meg a felhívásban, dokumentumokban, jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kivéve, ha a formai követelményeket nem teljesítette az ajánlattevő, részvételre jelentkező.Kétféle értelmezése lehet a hiánypótlás biztosításának: vagy az előző eljárás során kellett bekövetkeznie, vagy a két eljárás között kellett hogy valamely eljárási cselekmény történjen. Az alábbiakban ennek megfelelően tárgyaljuk a két lehetőséget.Mivel a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontjában felsorolt formai követelmény miatti hiányosság nem eredményez érvénytelenséget, így a törvény 98. § (2) bekezdésének a) pontjában jelzett hirdetmény nélküli tárgyalásos[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. október 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4254

2. találat: EDPD (EEKD) formátuma

Kérdés: Kérheti-e az ajánlatkérő hogy docx-formátumban készítsem el az ESPD-t, hiszen úgyis kinyomtatva kell benyújtani, a CD-re írt fájlt pedig inkább pdf-formátumban készíteném el?
Részlet a válaszból: […]ajánlat tartalmával megegyező tartalmú elektronikus ajánlatát, ezzel az ajánlattevő ajánlata nem lesz érvénytelen. Az ajánlatkérő hiánypótoltathat, ezt a "hiányt" azonban az ajánlattevő nem köteles hiánypótolni, ajánlata mégis érvényes marad.Ennek jogalapja az érvénytelenség szabályai között található alábbi, Kbt.-beli előírás:Az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. július 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4020
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Aláíráshiány jogkövetkezménye

Kérdés: Be lehet úgy adni a dokumentumokat és a módosított tartalomjegyzéket, hogy hiányzik a szignó a lap alján?
Részlet a válaszból: […]jogalapja az érvénytelenségi okok alábbi megfogalmazása:Az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit - Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja.Mivel a lap alján előírt szignó ajánlatkérő által előírt formai követelmény, melyet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3989

4. találat: Kötelező megjelölés hiánya az ajánlat csomagolásán

Kérdés: Pótolható-e az a hiány, hogy az ajánlaton, illetve annak csomagolásán nem tüntettük fel a "Határidő előtt nem bontható fel!" megjelölést? Vagy emiatt érvénytelen az ajánlat?
Részlet a válaszból: […]részt vevő szervezet nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek (24. §);- az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt vagy alvállalkozóját, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet az eljárásból kizárták;- az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek;- egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezések és az ajánlatok ajánlatkérő által előírt formai követelményeit - a)-e) pontok.A (2) bekezdés a)-c) pontjai értelmében az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha:a) aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz (69. §);b) lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetve kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz (70. §);c) az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre.Végül az idekapcsolódó (3) bekezdés akként rendelkezik, hogy az (1) bekezdésben foglaltakon túl a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha a részvételre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3575

5. találat: Ajánlat javítása összefűzés után

Kérdés: Az ajánlatba az összefűzés után javítanunk kellett. Az újrakötésre már nem volt idő. Ezt hogyan lehet szabályosan megtenni?
Részlet a válaszból: […]helye egyértelműen azonosítható; - az elején tartalomjegyzékkel kell ellátni, amelynek alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatók; - annak eredeti példányát zsinórral, lapozható módon össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához kell rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő erre feljogosított képviselőjének kell aláírnia oly módon, hogy a bélyegző, illetve az aláírás egy része a matricán legyen; - egy vagy több, az ajánlati felhívásban meghatározott számú példányban kell beadni, az eredeti példányon meg kell jelölni, hogy az az eredeti. A törvény 80. §-a úgy rendelkezik mindezek mellett, hogy az ajánlatok bontási eljárásán lehetőség van arra, hogy a nem összefűzött vagy nem megfelelő módon összefűzött ajánlat ezen hiányossága korrigálásra kerüljön. Ilyenkor két eset lehetséges a következők szerint. Abban az esetben, ha az érintett ajánlattevő a bontáson jelen van, a korrekciót az ajánlatkérő felhívására ő maga végzi el az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott segédanyagokkal (zsinór, matrica, ragasztó). Amennyiben az érintett ajánlattevő a bontáson nincs jelen, akkor az ajánlatkérő két képviselője jár el úgy, hogy az ajánlat eredeti példányát a Kbt.-nek vagy a felhívásnak megfelelően[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2504
Kapcsolódó tárgyszavak: ,