Gazdasági társaság alapításának szükségessége közbeszerzési eljárásban

Kérdés: Tudnak-e gyakorlati példát mondani arra, hogy az ajánlatkérő milyen típusú beszerzés esetén követeli meg gazdasági társaság alapítását?
Részlet a válaszából: […] ...gazdasági társaság alapítására vonatkozó szabályokat aKbt. 52. §-a, 304. §-a és 304/A. §-a szabályozzák. A rendelkezések a szerződésteljesítése szemszögéből határozzák meg a gazdasági társaság alapításának megkövetelésérevonatkozó szabályokat. Az 52...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 31.

Ajánlatkérői előírás alapján létrehozott gazdasági társaság időtartama, tevékenysége

Kérdés: Ha az ajánlatkérő előírja nyertesség esetére a közös ajánlattevőknek gazdasági társaság létrehozását, az csak a tender szerinti tevékenységre alapítható a szerződés időtartamára, vagy határozatlan időtartamra is, és a társaság folytathat-e más tevékenységet is?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. az alábbiak szerint korlátozza a gazdálkodó szervezetlétrehozását a szerződés teljesítése érdekében. A törvény 55. §-ának (1) bekezdése szerint, ha az ajánlatkérőa szerződés teljesítése érdekében lehetővé teszi vagy megköveteli gazdálkodószervezet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. július 27.

Együttműködési megállapodás csatolásának kötelezettsége közös ajánlattétel esetén

Kérdés: Közös ajánlattétel esetén az ajánlatkérő kötelezheti-e az ajánlattevőt arra, hogy az együttesen ajánlatot tevők csatolják az együttműködésüket tartalmazó megállapodást akkor, ha egyébként nem követeli meg a közös nyertesektől gazdasági társaság létrehozását? Tartalmaz-e erre előírást a Kbt.?
Részlet a válaszából: […] ...Afeltételek, elvárások meghatározása különösen fontos akkor, ha az ajánlatkérőnem kívánja meg a közös ajánlatevőktől, hogy gazdasági társaságot alapítsanak.Társaság esetén ugyanis a - Gt. szerint megalapított - társaság lesz azajánlatkérő szerződő partnere...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. július 21.

Képviselő-testületi határozattal létrehozott gazdasági társaság ajánlatkérői minősége

Kérdés: A képviselő-testület határozattal, tehát nem rendelettel létrehozott egy repülőtér-működtető kft.-t, meghatározó többségi tulajdonnal (80 százalék). Az önkormányzati határozat az állami irányítás egyéb jogi eszköze, tehát nem jogszabály, így a kft. létrehozásáról nem jogszabály rendelkezett. A kft. eredményorientált, működtetési és szolgáltatási feladatokat ellátó gazdasági társaság, bár jelenleg még veszteséges, és önkormányzati támogatásra szorul. Kérdésem: a kft. ajánlatkérőnek minősül-e a Kbt. 22. §-a szerint vagy nem, tehát a Kbt. hatálya alá tartozik vagy nem?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 22. § (1) bekezdésének a)-g) pontjai nevesítik a Kbt.hatálya alá tartozó szervezeteket, a h)-j) pontok pedig azokat aszervezettípusokat, amelyeknél külön vizsgálatot igényel az ajánlatkérőiminőség megállapítása. Megítélésünk szerint az önkormányzat által...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. június 4.

Kbt. megkerülése a gyakorlatban

Kérdés: A Kbt. 2/A. §-ának (1) bekezdése szerint nem minősül a 2. § (1) bekezdésének alkalmazásában szerződésnek az a megállapodás, amelyet "a 22. §-ának (1) bekezdése szerinti ajánlatkérő és az olyan, százszázalékos tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet köt egymással, amely felett az ajánlatkérő - tekintettel a közfeladat, illetve a közszolgáltatás ellátásáért vagy ellátásának megszervezéséért jogszabályon alapuló felelősségére - a stratégiai és az ügyvezetési jellegű feladatok ellátását illetően egyaránt teljes körű irányítási és ellenőrzési jogokkal rendelkezik, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet a szerződéskötést követő éves nettó árbevételének legalább 90 százaléka az egyedüli tag (részvényes) ajánlatkérővel kötendő szerződés teljesítéséből származik. A szerződés teljesítéséből származik a szerződés alapján harmadik személyek részére teljesített közszolgáltatás ellenértéke is, tekintet nélkül arra, hogy az ellenértéket az ajánlatkérő vagy a közszolgáltatást igénybe vevő személy fizeti meg." Valamely önkormányzat egy közfeladat ellátására 100 százalékos tulajdonában lévő gazdasági társaságot alapít, vele a Kbt. eljárása nélkül hosszú távú megállapodást köt. A Kbt. megkerülésének minősül-e, ha ezt a gazdasági társaságot az önkormányzat ezután értékesíti, természetesen a megállapodásaival együtt?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. a közbeszerzési eljárás előkészítése, lebonyolítása,illetőleg a szerződéskötés és teljesítés tekintetében tartalmaz szabályokat.Utóbbi a szerződéskötést követő teljesítési szakaszra vonatkozó alábbiszabályokat érinti.A szerződés módosításaA Kbt. 303....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. április 2.

Önkormányzati tulajdonban álló kft. mint ajánlatkérő

Kérdés: Társaságunk 100 százalékos önkormányzati tulajdonlás mellett működő kft. Tevékenységünk során az alábbi szolgáltatásokat végezzük: önkormányzati megrendelésre kötelező önkormányzati feladat (parkfenntartás, köztisztaság, hó- és síkosságmentesítés, temetőfenntartás, temetőfejlesztés, gyepmesteri telep üzemeltetése); önkormányzati rendelet alapján kötelező közszolgáltatás (lakosságihulladék-szállítás); egyéb társaságoknak, magánszemélyeknek vállalkozási, üzleti alapon történő temetkezési, termelési- és egyéb hulladékszállítási, egyéb karbantartási, fenntartási feladatai. Kérdésünk: társaságunk a Kbt. előírása [22. §-ának (1) bekezdése] alapján szerepel-e az ajánlatkérők között? Amennyiben az ajánlatkérés társaságunkra kötelező szabály, a törvényben előírt értékhatárok elérése esetén kell-e pályáztatni minden egyes tevékenységünkkel összefüggő beszerzést, szolgáltatás igénybevételét, vagy csak az önkormányzati megrendeléssel összefüggő tevékenységünk esetében?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 22. § (1) bekezdésének i) pontja értelmében az a jogi személy, amelyet közérdekű, de nem ipari vagy kereskedelmi jellegű tevékenység folytatása céljából hoznak létre, illetőleg amely ilyen tevékenységet lát el, ha e bekezdésben meghatározott egy vagy több...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. december 13.

Gazdasági társaságok átvilágítása és a közbeszerzés kapcsolata

Kérdés: Gazdasági társaságok átvilágítását tervezi az önkormányzat. Ez a szolgáltatás a közbeszerzési törvény hatálya alá esik-e?
Részlet a válaszából: […] ...részéről. Jelen esetben az ajánlatkérő a Kbt. 22. § (1) bekezdésének d) pontja alapján a törvény alanyi hatálya alá tartozik. A gazdasági társaságok átvilágításának költsége feltehetően eléri a 2 millió forintot, így a szolgáltatásra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. július 26.

Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság megítélése

Kérdés: A helyi önkormányzat által alapított, többségi önkormányzati tulajdonú, köztisztasági hulladékgazdálkodási tevékenységet végző gazdasági társaság a Kbt. hatálya alá tartozik-e? Ha igen, akkor a Kbt. 22. §-ának mely pontja alá?
Részlet a válaszából: […] ...A helyi önkormányzat által alapított többségi önkormányzati tulajdonú, köztisztasági, hulladékgazdálkodási tevékenységet végző gazdasági társaság ennek következtében - mint ajánlatkérő - a Kbt. 22. § (1) bekezdése j) pontjának hatálya alatt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. július 12.