Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott gyakorlat tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Többlet gyakorlati idő értékelése kétszakaszos eljárásban

Kérdés: Ha kétszakaszos eljárásban értékelem a többlet gyakorlati időt, akkor annak hol van a vége, azaz mikor zárul a gyakorlati idő? A jelentkezést vagy az ajánlat benyújtását megelőző hónapban - egész hónapot írtam elő? (Az alkalmasság vonatkozásában igazolásra kerülő tapasztalati időszak lezárulta biztosan a jelentkezési határidő előtt kell, hogy legyen, de az ajánlat legalább egy hónappal később van.)
Részlet a válaszból: […]keretében jelzett szakmai gyakorlati idő számítása során az ajánlattételi felhívás, azaz a kétszakaszos eljárás második szakaszának megkezdése irányadó. Így ebben a formában az ajánlattevő még egy hónappal többet nyerhet, ha így értelmezi a szabályt. Mivel kétszakaszos eljárásban az eljárás során bemutatott kapacitást biztosító szervezeteket a részvételi szakaszban kell bemutatni, így az értékelés során bevonásra kerülő szakember vonatkozásában is egységesen kell kezelni a bemutatott szakember státuszát. Ez abban az esetben is esélyegyenlő módon így kell, hogy legyen, amennyiben az ajánlatkérő alkalmassági követelményként nem írta elő szakember tapasztalatának bemutatását az eljárás során. Amennyiben kétféleképpen lehet érteni a tapasztalat számítási módját, úgy lesz, aki több gyakorlatot számol el, miközben már zajlik[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4550

2. találat: Közbeszerzési gyakorlat a jogi szabályozásban

Kérdés: Mi tekinthető közbeszerzési gyakorlatnak a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység vonatkozásában, és hol találhatók meg az erre vonatkozó előírások?
Részlet a válaszból: […]elkészítése értendő.) Közbeszerzési gyakorlat "megvalósulásáról" akkor beszélhetünk, ha a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékébe való felvételt kérelmező - a régi Kbt. hatálybalépésének napjától (azaz 1995. november 1-jétől) a kérelem benyújtásának időpontjáig terjedő időszak alatt - bármely összesen 36 hónap során összesen legalább 20 közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan végzett közbeszerzési tanácsadói tevékenységet, amelyből legalább 10 közbeszerzési eljárással kapcsolatban vett részt az eljárás előkészítésében. A kérelmező már meglévő akkreditált szakképesítése esetén a kérelmezőnek az előzőek szerinti időtartam 24 hónap, a közbeszerzési eljárások száma 20, és ebből 7 az előkészítésben való részvétel száma. A fentieken túl közbeszerzési gyakorlatnak minősül az Európai Unió által nyújtott PHARE-segélyből, illetve az Európai Unió ISPA előcsatlakozási alapjából származó forrásból támogatott beszerzésre irányuló - az Unió által meghatározott, a 2001. január 1-jétől hatályos eljárásrendnek megfelelően lebonyolított - eljárás előkészítésével, illetve lefolytatásával kapcsolatban az ajánlatkérői vagy ajánlattevői oldalon kifejtett tevékenység is. Közbeszerzési gyakorlatnak tekintendő továbbá a közbeszerzéssel, továbbá az előző bekezdésben felsorolt beszerzésekkel (PHARE-, ISPA-támogatások) kapcsolatos jogorvoslati, illetőleg békéltetési eljárásban képviselői minőségben való eljárás is. Ebben az esetben a közbeszerzési gyakorlat "megvalósulási" feltételei azonosak a korábbiakban ismertetettekkel. Végül közbeszerzési gyakorlatnak minősül - az 1995. november 1-jétől a kérelem benyújtásának időpontjáig terjedő időtartam alatt - bármely összesen 36 hónap során a Közbeszerzések Tanácsával fennállott tagsági viszony; a Közbeszerzések Tanácsa Titkárságán - közszolgálati jogviszony keretében - a közbeszerzéssel összefüggő szakmai feladatok ellátására irányuló munkavégzés; a közbeszerzési biztosként végzett tevékenység; a Közbeszerzési Döntőbizottság által a közbeszerzési ügyben hozott érdemi határozat bírósági felülvizsgálatára irányuló per elintézésében a bíróként történő részvétel; a közbeszerzéssel kapcsolatos békéltetési eljárásban békéltetőként való szereplés, valamint […] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. október 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 303
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,