Verseny újranyitásának lebonyolítása a 2018. április 15. napja előtt kötött keretmegállapodásoknál

Kérdés: Az április 15. előtt kötött keretmegállapodások alapján a verseny újranyitást már EKR-ben kell lebonyolítani?
Részlet a válaszából: […] ...elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. kormányrendelet hatályba léptető rendelkezései szerint a kötelező elektronikus közbeszerzést aszerint kell lebonyolítani, hogy mikor kezdődött vagy kezdődik az eljárás. A 2018. január 1. napját...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 20.

Új Kbt. visszamenőleges hatálya

Kérdés: A szerződésszegés esetére lehet visszamenőleges szabályok alapján az új törvényt alkalmazni, míg szerződésmódosítás esetében nem. Mi ennek a különbségtételnek az oka?
Részlet a válaszából: […] ...szerződésmódosításra a 141. § szabályai vonatkoznak, melyekre a hatályba léptető rendelkezések 2015. de­cember 24-én az alábbi normaszöveg-tartalomra változtak.A törvény rendelkezéseit a hatálybalépése után megkezdett beszerzésekre, közbeszerzési eljárások...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 9.

Mikortól alkalmazható az új Kbt.?

Kérdés: A Kbt. 197. §-ának (1) bekezdése első mondatát úgy kell értelmezni, hogy az új közbeszerzési törvény rendelkezéseit a hatálybalépése után megkezdett beszerzésekre, közbeszerzési eljárások alapján a hatálybalépése után megkötött szerződésekre, tervpályázati eljárásokra és az azokkal kapcsolatban a hatálybalépése után kérelmezett, kezdeményezett vagy hivatalból indított jogorvoslati eljárásokra és előzetes vitarendezési eljárásokra kell alkalmazni?
Részlet a válaszából: […] ...hatályba léptető rendelkezések értelmében főszabály, hogy a 2015. november 1-jét követően megkezdett eljárásokra kell az új törvény szabályait alkalmazni. Visszaható hatálya van ugyanakkor a jogszabálynak a 139. §, a 142. § (1)-(2) és (4)-(5) bekezdése, a 153...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. január 13.

Nyári Kbt.-változások és hatályuk

Kérdés: A nyár folyamán két alkalommal is változott a közbeszerzési törvény. Melyek ezek a változások, és mikortól kell alkalmazni azokat? És várható-e, hogy a jövőben folyamatosan változik majd a törvény?
Részlet a válaszából: […] ...június 1-jén az alábbi változások léptek hatályba.A kizáró okok közül a Kbt. 60. § (1) bekezdésének g) pontjaváltozott, míg az i) pontot hatályon kívül helyezte a jogalkotó. A g) pontmódosulása érinti a törvény 63. §-ának (6) bekezdését, a 135. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 7.

Kereskedelmi tevékenység, Kbt. hatálya alá tartozás

Kérdés: Ha a jogképes szervezetet a Kbt. 22. §-ának i) pontjában nem kereskedelmi jellegű tevékenység folytatása céljából hoznak létre, akkor alanya-e a Kbt.-nek? Kérdésünk: Mit ismer el a Kbt. kereskedelmi jellegű tevékenységnek, abból a célból, hogy a szervezet ne legyen alanya a közbeszerzési törvénynek?
Részlet a válaszából: […] ...Amennyiben nem ipari vagy kereskedelmijellegű tevékenységet lát el, nem profitorientált vállalkozásról van szó, nemtartozik a Kbt. hatálya alá. A kereskedelmi tevékenység fogalmát a közbeszerzési törvénynem, hanem jelenleg a belkereskedelemről szóló törvény, 2006...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 2.

Régi Kbt. hatálya alatt kötött szolgáltatási szerződés

Kérdés: A Kbt. megjelenése előtt létrejött szolgáltatási szerződésre milyen hatással van a Kbt. abban az esetben, ha az határozatlan idejű és egyfajta teljesítéssel arányos, de ugyanakkor az értékhatárt meghaladja?
Részlet a válaszából: […] ...Kbt. hatálybalépése előtt létrejött szerződésektekintetében javasoljuk a Közbeszerzések Tanácsa 3/2003. számú ajánlásánakáttekintését. A kiadott ajánlás 1. pontja leszögezi ugyanis, hogy a Kbt. ahatálybalépése előtt megkötött szerződésekre - akár határozott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. február 6.

Kivételek a Kbt. hatálya alól a törvénymódosítás kapcsán

Kérdés: Várhatóak-e új kivételek a Kbt. hatálya alól?
Részlet a válaszából: […] ...(2) bekezdése d) pontjának és a 174. § c)pontjának ("távbeszélő, telex-, rádiótelefon-, személyhívó és műholdasszolgáltatás") hatályok kívül helyezését tartalmazza, vagyis ebben atárgykörben e szolgáltatások kifejezetten a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. december 27.