Bírálóbizottság felelősségi rendjének módosítása

Kérdés: Kérjük állásfoglalásukat arra vonatkozóan, hogy milyen korlátok vonatkoznak a bírálóbizottság munkáját szabályozó felelősségi rend módosítását illetően! Meddig lehet módosítani az abban foglaltakat?
Részlet a válaszából: […] ...számának növekedése futó eljárások esetében nem történhet meg, tehát amennyiben a bb-tagok összetétele vagy száma változik, úgy hatályba léptető feltétellel teszi egyértelművé az ajánlatkérő, hogy a változás eljáráson belül nem történhet meg. Ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 13.

Köztartozásmentes adózói adatbázis vizsgálata

Kérdés: Az ajánlattevő nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, ezért az ajánlatkérő hiánypótlás keretében nullás adóigazolást kért. Az ajánlattevő a hiánypótlás keretében egy képernyőfotót nyújtott be, amelyen az látszik, hogy 9 hónappal ezelőtt még szerepelt az adatbázisban. Jól értelmezi az ajánlatkérő, hogy a fenti igazolás nem felel meg a követelményeknek?
Részlet a válaszából: […] ...Véleményünk szerint, mivel 9 hónappal ezelőtt az adatbázisban elérhető volt a köztartozásmentes adat, mindez igazolja a fenti kizáró ok hatálya alá tartozást. Nem azért kell tehát elfogadni az ajánlattevő érvelését, mert egy képet csatolt, de azért el kell fogadni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 13.

Megbízható adózói státusz elvesztése

Kérdés: A NAV arról tájékoztatott minket, hogy cégünk elvesztette a megbízható adózói státuszát. Ez amiatt következett be, hogy az egyik csoporttag nem megbízható, mivel nem működik több mint három éve. Vajon a megbízható adózói státusz elvesztése jár-e bármilyen negatív következménnyel a közbeszerzési pályázatokra vonatkozóan?
Részlet a válaszából: […] ...vagy az azt megelőző három évben."Amennyiben tehát egy adóalanyt kockázatos adózónak minősít a NAV, nem biztos, hogy a Kbt. kizáró ok hatálya alá is fog tartozni, de van olyan feltétel, ami miatt a kockázatos adózói státusz egyben kizáró oki meg nem felelést is jelent...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 13.

Szakember lecserélése

Kérdés: Egyik eljárásunkban egy ajánlattevő saját munkavállalóját nevezte meg a szakember szakmai többlettapasztalatával összefüggő értékelési szempontra. A szakember szakmai gyakorlatát illetően felvilágosítást kértünk az ajánlattevőtől, mire önkéntes hiánypótlás keretében az ajánlattevő lecserélte a szakembert. Az ajánlattevő lecserélheti jogszerűen a saját munkavállaló szakemberét egy másik munkavállalóra?
Részlet a válaszából: […] ...kapacitásaira támaszkodik, vagy olyan alvállalkozót nevezett meg, amely/aki az eljárást megindító felhívásban megjelölt kizáró okok hatálya alá tartozik, feltéve, ha az ajánlatkérőnek nem kell az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítania a Kbt. 73. § (1) bekezdés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 13.

Lejárt keretmegállapodás módosítása

Kérdés: Keretmegállapodást kötöttünk nyomdai kellékanyagok szállítására 2021. januárban. A keretmegállapodás 2023. november 30-ig tart. A mostani tervezési adatok szerint a keretmegállapodásban meghatározott mennyiség nem fog kimerülni, ezért szeretnénk a megállapodást meghosszabbítani 6 hónappal. A pénzügyi vezetőnk előzetesen jelezte, hogy miután a 2024-es költségvetési évre vonatkozó költségvetés, amelynek részét képezi a közbeszerzési terv is, csak 2024. I. negyedévben kerül majd elfogadásra, nem áll módjában a fedezetről nyilatkozni. Nyilatkozat hiányában meghosszabbítható a keretmegállapodás?
Részlet a válaszából: […] ...miatt, amely a közbeszerzési szerződésekre vonatkozóan a Kbt. 2. § (8) bekezdés alapján irányadó, a keretmegállapodást annak hatálya alatt lehet módosítani, jelen esetben 2023. november 30-ig, mert lejárt szerződés módosítására nincs jogi lehetőség [a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 13.

Friss aláírási címpéldány iránti igény

Kérdés: Miért akar az ajánlatkérő friss aláírási címpéldányt, mikor nem változott a Kbt. és a cégvezető aláírása sem?
Részlet a válaszából: […] Az ajánlatkérők egyre ritkábban ugyan, de valóban szükségtelenül olyan aláírási címpéldányt kérnek, mely az eljárást megindító felhívás közzétételét követően került aláírásra. Hasonlóan alkalmazzák ezt a kizáró oki igazolás esetében is. A kettő között az a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 13.

Műszaki egyenértékűség szabályának törlése

Kérdés: A műszaki egyenértékűség szabályát miért törölték a Kbt.-ből?
Részlet a válaszából: […] ...amely mérhető, és amelynek előírt mérőszámát több létesítmény, termék vagy szolgáltatás is teljesítheti."A fenti szabály került hatályon kívül 2023. IX. 1-től. A hatályon kívül helyezés célja azonban nem az egyenértékűség szabályának eltörlése. Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 12.

Alvállalkozó nyilatkozata kizáró okról

Kérdés: Elegendő-e, ha kizáró oki nyilatkozatot kérek az alvállalkozótól, mielőtt én magam nyilatkozom róla?
Részlet a válaszából: […] ...hogy az ajánlattevők nem kívánják vállalni azt a kockázatot, hogy az alvállalkozó helyett nyilatkozzanak annak közbeszerzési kizáró ok hatálya alá tartozásával kapcsolatban úgy, hogy valójában azt nem tudják nyilvános adatbázisokban ellenőrizni. Mivel a Kbt. alábbi 73...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 12.

Eredménytelen eljárás magas ár miatt

Kérdés: Mikor alkalmazható az az új szabály, ami 2023. 09. 01-én lép hatályba, és lehetővé teszi, hogy nagyon magas ár miatt is érvénytelenné nyilváníthatom az ajánlatot? Mi a helyzet, ha a másodiknak alacsonyabb az ára, és az a mérték már elfogadható számomra?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. új szabálya nem érvénytelenségről, hanem az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról szól. Ennek értelmében rendkívül magas árú nyertes ajánlattevő esetében megvalósulhat a 75. § (2) bekezdés h) pont szerinti alábbi eredménytelenségi ok:"75. § (1)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 12.

Összegezés módosítása szerződéskötés után

Kérdés: Véleményük szerint hogyan módosítható az összegezés, ha a nyertes ajánlattevő ajánlatának érvénytelensége valószínűsíthető, de úgy tudjuk, az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő már megkötötte a szerződést?
Részlet a válaszából: […] ...észleli, hogy az eredmény (eredménytelenség) jogszabálysértő volt.Ezt az elhatárolást tovább erősíti a Kbt. 2023. szeptember 1-jétől hatályos módosítása is, amely alapján az ajánlatkérő a közbeszerzéshez támogatást nyújtó vagy a közbeszerzések...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 12.
1
2
3
143