Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott határozat tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Határozat kijavítása

Kérdés: A Közbeszerzési Döntőbizottság számunkra - mint ajánlattevő számára - kedvező határozatot hozott. A határozat kézbesítésekor észleltük, hogy a jogorvoslati díj visszatérítéséről ugyan rendelkezett, de az összegszerűségében helytelen volt (közösségi rezsimben lefolytatott eljárás lezáró döntését támadtuk meg, és a határozat nem az annak megfelelő díjtételt tartalmazta). Mi a teendő ebben az esetben? Bírósági felülvizsgálatot kell kérni?
Részlet a válaszból: […]törvény nem tartalmaz eltérő rendelkezést - ez esetben is a Ket. rendelkezéseit kell alkalmazni. A Ket. a kérdés szerinti esetre az alábbiakat tartalmazza. A 122. § (1) bekezdése szerint ha a döntésben név, szám- vagy más elírás, illetve számítási hiba van, a hatóság a hibát - szükség esetén az ügyfél meghallgatása után - kérelemre vagy hivatalból kijavíthatja. Kijavítás helyett a hibás döntés bevonása mellett sor kerülhet a döntés kicserélésére is. A számítási hibát tartalmazó döntés kijavítására, kicserélésére csak akkor kerülhet sor, ha a számítási hiba kijavítása nem hat ki az ügy érdemére vagy az eljárási költség mértékére, illetve a költségviselési kötelezettségre. A kijavítást a döntés eredeti példányára és - lehetőség szerint - kiadmányaira is fel kell jegyezni, és az ügyféllel közölni kell. A döntés kijavítása vagy kicserélése ellen jogorvoslatnak nincs helye - (2)-(3) bekezdések. Kapcsolódó rendelkezés, miszerint a kicserélt, illetve kiegészített döntés ellen ugyanolyan jogorvoslatnak van helye, mint az eredeti döntés ellen volt. Névelírásra hivatkozással azonban a másodfokú döntés kijavítása útján nem lehet új ügyfelet bevonni az eljárásba, ilyenkor az első fokon eljárt szervet kell utasítani az új - hibátlan - döntésnek az ügyfél részére történő kézbesítésére[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. február 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1836
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Döntőbizottsági határozat végrehajtása

Kérdés: Jogorvoslati eljárásban hozott döntőbizottsági határozat - amely az ajánlatkérőt utasítja - nehezen értelmezhető. Hogyan kérhet segítséget az ajánlatkérő a döntőbizottságtól azzal a céllal, hogy a határozatot szakszerűen, jogszerűen végrehajthassa?
Részlet a válaszból: […]megsemmisíti a felülvizsgált döntést, határozatából a megsemmisítés indokának ki kell derülnie. Ez alapján pedig az ajánlatkérőnek lehetősége nyílik a határozat jogszerű, szakszerű végrehajtására. A teljesség kedvéért megjegyezzük azonban, hogy a Kbt. 342. §-ának (1) bekezdése szerint, amennyiben a Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő eljárást lezáró döntését, az ajánlatkérő csupán jogosult, azonban nem köteles új döntést hozni. Végül a kérdésre megoldás lehet a Kbt. Közbeszerzések Tanácsa hatáskörére vonatkozó szabályozása[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. október 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 291
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Téves döntőbizottsági határozat

Kérdés: Mi történik akkor, ha a döntőbizottság határozata téves?
Részlet a válaszból: […]az ügy irataival együtt - annak beérkezését követően haladéktalanul továbbítja a bíróságnak. A Közbeszerzési Döntőbizottságnak az eljárás során hozott határozata elleni külön jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Bíróság nemperes eljárásban, soron kívül bírálja el. A bíróság a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatát megváltoztathatja. A bíróság végzése ellen fellebbezésnek és felülvizsgálatnak már nincs helye [Kbt. 345. §-ának (1)-(3) bekezdései]. A Kbt. 346. §-ának (1) bekezdése alapján a Közbeszerzési Döntőbizottságnak az ügy érdemében hozott határozata ellen nincs helye fellebbezésnek, azonban akinek jogát vagy jogos érdekét a Közbeszerzési Döntőbizottságnak az ügy érdemében hozott határozata sérti, az keresettel kérheti a bíróságtól annak felülvizsgálatát. Ilyenkor a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz kell benyújtani a keresetlevelet - a Kbt. 347. §-ának (1) bekezdése szerint - a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül, amelyben nyilatkozni kell arról is, hogy a felperes (azaz a sérelmet szenvedett fél, illetve a kereset benyújtására jogosult személy, szervezet) kéri-e tárgyalás tartását, avagy sem. Lényeges szabály, hogy bár a keresetnek nincs ún. halasztó hatálya a határozat végrehajtására, a bíróság a határozat végrehajtásának felfüggesztését az eljárás folyamán bármikor elrendelheti - hivatalból és kérelemre egyaránt [Kbt. 347. §-ának (2) bekezdése]. A Közbeszerzési döntőbizottság a keresetlevelet - az ügy irataival és nyilatkozatával[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. június 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 76
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , , , ,