Határozat kijavítása

Kérdés: A Közbeszerzési Döntőbizottság számunkra - mint ajánlattevő számára - kedvező határozatot hozott. A határozat kézbesítésekor észleltük, hogy a jogorvoslati díj visszatérítéséről ugyan rendelkezett, de az összegszerűségében helytelen volt (közösségi rezsimben lefolytatott eljárás lezáró döntését támadtuk meg, és a határozat nem az annak megfelelő díjtételt tartalmazta). Mi a teendő ebben az esetben? Bírósági felülvizsgálatot kell kérni?
Részlet a válaszából: […] ...Kbt. 346. §-ának (1) bekezdése alapján a KözbeszerzésiDöntőbizottság érdemi határozata ellen fellebbezésnek, újrafelvételi ésméltányossági eljárásnak helye nincs. Akinek jogát vagy jogos érdekét aKözbeszerzési Döntőbizottság érdemi határozata sérti, illetőleg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 2.
Kapcsolódó címkék:    

Döntőbizottsági határozat végrehajtása

Kérdés: Jogorvoslati eljárásban hozott döntőbizottsági határozat - amely az ajánlatkérőt utasítja - nehezen értelmezhető. Hogyan kérhet segítséget az ajánlatkérő a döntőbizottságtól azzal a céllal, hogy a határozatot szakszerűen, jogszerűen végrehajthassa?
Részlet a válaszából: […] ...egyaránt az tűnik ki, hogy amennyiben a felettes szerv - esetünkben a döntőbizottság - megsemmisíti a felülvizsgált döntést, határozatából a megsemmisítés indokának ki kell derülnie. Ez alapján pedig az ajánlatkérőnek lehetősége nyílik a határozat jogszerű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. október 4.
Kapcsolódó címkék:    

Téves döntőbizottsági határozat

Kérdés: Mi történik akkor, ha a döntőbizottság határozata téves?
Részlet a válaszából: […] ...Kbt. lehetőséget ad a Közbeszerzési Döntőbizottság határozata elleni jogorvoslatra mind annak eljárása során hozott határozata, mind pedig érdemi döntése tekintetében.A Közbeszerzési Döntőbizottságnak az eljárás során hozott határozata ellen külön jogorvoslatnak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. június 1.
Kapcsolódó címkék: