Hibásan megjelent hirdetmény közzététele a honlapon

Kérdés: Amennyiben a feladott hirdetmény hibásan jelent meg, akkor az ajánlatkérőnek mi a feladata a honlapon történő megjelentetéskor? (Nem térhet el a megjelent hirdetménytől, ezért az ajánlatkérő is hibásan jelentesse meg a honlapján a hirdetményt, vagy joga van helyesen feltenni a hirdetményt a honlapjára?
Részlet a válaszából: […] ...az érintett lapokban az ajánlatkérő hirdetménye rossz tartalommaljelenik meg, mert például elírást tartalmaz, vagy hiányos, akkor helyesbítéstkell kérni. A helyesbítés megjelenése után van lehetősége az ajánlatkérőnekarra, hogy a honlapon közzétett hirdetményét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 8.

CPV-megjelölés eltérése

Kérdés: Ha a közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) megjelölése vonatkozásában eltér a KÉ-ben megjelent felhívás az ajánlati dokumentációtól, melyik az irányadó?
Részlet a válaszából: […] ...valamint aKözbeszerzési Értesítőben történő közzététel rendjéről és díjáról szóló34/2004. Korm. rendelet értelmében annak helyesbítésére, javítására vagymódosítására, attól függően, hogy az ajánlatkérő hibázott-e, vagy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 3.

Kitöltési útmutató uniós nyomtatványokhoz

Kérdés: A közösségi rezsimhez tartozó közbeszerzési eljárásoknak a nyomtatványmintáit a 2/2006. IM rendelet nem tartalmazza. Várható-e kitöltési útmutató az uniós nyomtatványokhoz? Milyen nyomtatványokat kell kitölteni módosítás, helyesbítés vagy hirdetmény-visszavonás esetében?
Részlet a válaszából: […] ...a Bizottság 1564/2005/EK rendelete tartalmaz - jelenleg nem készülkülön kitöltési útmutató. A hirdetmények javítására, visszavonására,helyesbítésére vonatkozóan a 34/2004. Korm. rendelet ad útbaigazítást azalábbiak szerint:Nemzeti eljárásrendben - a kérelmező...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 2.

Hibásan megjelenő ajánlati felhívás, dokumentáció kötelező megvétele

Kérdés: A Közbeszerzési Értesítőben megjelenő "ajánlati felhívásban" - tisztelet a lektornak, de mégis - hiba van. Kitől lehet kérdezni? Ezzel összefüggésben egy másik kérdés: a felhívásból nem lehet egyértelműen megítélni, hogy képes lehet-e az ajánlattevő a teljesítésre, következésképpen megvegye-e a dokumentációt. Ez esetben azt a választ is adják, hogy azért, mert az "ajánlati felhívást" elolvasta, még nem ajánlattevő, csak akkor, ha megvette a dokumentációt. Jogszerűen utasítják-e el az ajánlattevő kiegészítő kérdését ilyenkor? Mit lehet tenni az említett esetben?
Részlet a válaszából: […] ...Értesítőben közzétett hirdetmény tartalmaközött eltérés van, akkor a Szerkesztőbizottság a kérelmező ilyen irányúkérelme alapján helyesbítést tesz közzé. A helyesbítési kérelemben megadottkötelező elemeket a 17. § (2) bekezdésének a)-e) pontjai tartalmazzák...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. május 17.

Helyesbítés iránti kérelem

Kérdés: Mi a teendő, ha a Közbeszerzési Értesítőben megjelent hirdetmény tartalma eltér a kérelmező által közzétenni kért hirdetmény tartalmától?
Részlet a válaszából: […] ...Értesítőben közzétett hirdetmény tartalma között eltérés van, a Szerkesztőbizottság - a kérelmező arra irányuló kérelme alapján - helyesbítést tesz közzé.A helyesbítési kérelemnek tartalmaznia kell a közzétett hirdetmény nyilvántartási számát; a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. június 1.