Kitöltési útmutató uniós nyomtatványokhoz


A közösségi rezsimhez tartozó közbeszerzési eljárásoknak a nyomtatványmintáit a 2/2006. IM rendelet nem tartalmazza. Várható-e kitöltési útmutató az uniós nyomtatványokhoz? Milyen nyomtatványokat kell kitölteni módosítás, helyesbítés vagy hirdetmény-visszavonás esetében?


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2006. május 2-án (44. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 992

[…] ellenőrzésére pedig a 6. § (2)-(3) bekezdése, (5) bekezdésének g) pontja, (6) bekezdése, a 8. § és a 10-12. § megfelelően alkalmazandó; – ha a kérelmező által benyújtott és az Értesítőben közzétett hirdetmény tartalma között eltérés van, a Szerkesztőbizottság a kérelmező kérelme alapján helyesbítést tesz közzé. A helyesbítési kérelemben meg kell adni: a közzétett hirdetmény nyilvántartási számát, a hirdetmény közzétételének napját, a hirdetmény azon pontját, amely eltérő tartalommal jelent meg, a hirdetmény érintett pontjának helyes szövegét, valamint a helyesbítési kérelem feladásának napját. Az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétételre kerülő hirdetmények kezelésének rendje értelmében – a hirdetmény javítására irányuló kérelemnek és a javított hirdetménynek legkésőbb az eredeti kérelem és hirdetmény kézhezvételét követően két munkanapon belül kell megérkeznie a Szerkesztőbizottsághoz; – a hirdetmény kézhezvétele napjának a javított hirdetmény kézhezvételének napja minősül. A rendelet 26. §-ának (1) bekezdése, valamint a 27. § (1) bekezdése szerinti határidők ettől a naptól számítandók; – a javított hirdetmény benyújtására, ellenőrzésére és közzétételre való feladására a rendelet 6-11. §-ában foglaltakat a 23-28. § szerinti eltérésekkel kell megfelelően alkalmazni. A kérelmező a közzétételi kérelmét írásban visszavonhatja. A közzétételi kérelem visszavonására irányuló kérelemnek a Szerkesztőbizottsághoz történő megérkezésére a 30. § (1) bekezdése, e kérelem benyújtására és ellenőrzésére pedig a 14. § (2) bekezdésében foglaltakat a 23. § (4) bekezdésének g) pontja, a 25. § és a 27-29. § szerinti eltérésekkel kell megfelelően […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.